Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 522021 Svietidlá 55,68 s DPH 26.07.2021 VICTORIES s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 27.07.2021
Faktúra 20212411 Svietidlá 55,68 s DPH 522021 26.07.2021 VICTORIES s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 27.07.2021
Faktúra 502100731 Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP 501,00 s DPH 1/220/2011 zo dňa 14.3.2011 20.07.2021 SMM Partizánske Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 22.07.2021
Faktúra 502100740 Plyn, elektrika, vodné a stočné CŠPP 517,00 s DPH 1/220/2011 zo dňa 14.3.2011 20.07.2021 SMM Partizánske Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 22.07.2021
Faktúra 20210007 Stavebné práce 70 000,00 s DPH 512021 19.07.2021 KOBčo s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 20.07.2021
Zmluva 12021 Zmluva o dielo 106 086,00 s DPH 19.07.2021 KOBčo s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy
Faktúra 21071 Interiérové dvere 327,99 s DPH 502021 16.07.2021 Michal Lajcha - LM servis Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 20.07.2021
Faktúra 2107001 Tepelné čerpadlo a ostatný materiál 1 777,68 s DPH 492021 16.07.2021 REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 20.07.2021
Objednávka 512021 Stavebné práce 70 000.00 s DPH 12.07.2021 KOBčo s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 20.07.2021
Faktúra 8180026881 Vodné a stočné 169,04 s DPH 20/1999 zo dňa 1.4.1999 09.07.2021 Zs vodár.spol Topoľčany Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 12.07.2021
Faktúra 7200949211 El. energia 127,09 s DPH 40166367/06 zo dňa 9.11.2006 09.07.2021 Zs.energetika Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 12.07.2021
Faktúra 7448190200 Prenájom priestorov ŠZŠ 99,98 s DPH 1/220/2011 zo dňa 14.3.2011 08.07.2021 SMM Partizánske Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 09.07.2021
Faktúra 7531591500 Prenájom priestorov CŠPP 43,95 s DPH 1/220/2011 zo dňa 14.3.2011 08.07.2021 SMM Partizánske Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 09.07.2021
Faktúra 7531590701 Prenájom priestorov CŠPP 236,23 s DPH 1/220/2011 zo dňa 14.3.2011 08.07.2021 SMM Partizánske Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 09.07.2021
Faktúra 210012 Strava 6/2021 2 232,49 s DPH 2/2010 zo dňa 1.9.2010 07.07.2021 ŠJ pri ZŠ Nádražná Partizánske Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.07.2021
Faktúra 8110930590 PLYN 1 456.00 s DPH 6300141462/06 zo dňa 09.11.2006 06.07.2021 SPP Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 07.07.2021
Faktúra 8286348596 Telefón a internet 120,66 s DPH 0273377 /04 zo dňa 4.3.2004 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 07.07.2021
Faktúra 20210541 Služby BOZP 34,68 s DPH 043/18/BTS/TPO 06.07.2021 BKS SAFETY s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 07.07.2021
Faktúra 2021012 Regenerácia pracovných síl 719,00 s DPH 482021 06.07.2021 BOMBOVO cestovná kancelária s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 07.07.2021
Objednávka 492021 Tepelné čerpadlo a ostatný materiál 1 777.68 s DPH 06.07.2021 REKOS PARTIZÁNSKE, s r. o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 20.07.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2429
  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje