Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 20200084 Školenie psychologička 340,00 s DPH 19.06.2020 Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 23.06.2020
Faktúra 8080024554 Vodné a stočné 45,73 s DPH 20/1999 zo dňa 1.4.1999 09.06.2020 Zs vodár.spol Topoľčany Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 11.06.2020
Faktúra 8262222783 Telefón a internet 115,68 s DPH 0273377 /04 zo dňa 4.3.2004 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 09.06.2020
Faktúra 7161200343 El. energia 105,25 s DPH 40166367/06 zo dňa 9.11.2006 08.06.2020 Zs.energetika Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 09.06.2020
Faktúra 201604 Učebné pomôcky 14,10 s DPH 172020 05.06.2020 INFRA Slovakia, s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 08.06.2020
Faktúra 212000823 Dezinfekčné gély a čistiace prostriedky 171,96 s DPH 162020 01.06.2020 OMA CZ Slovakia s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 02.06.2020
Faktúra 20200456 Služby BOZP 24,00 s DPH 043/18/BTS/TPO 01.06.2020 BKS SAFETY s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 02.06.2020
Faktúra 8600520353 PLYN 1 151.00 s DPH 6300141462/06 zo dňa 09.11.2006 01.06.2020 SPP Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 02.06.2020
Objednávka 172020 Učebné pomôcky 14,10 s DPH 26.05.2020 INFRA Slovakia, s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 08.06.2020
Objednávka 162020 Dezinfekčné gély a čistiace prostriedky 171,96 s DPH 25.05.2020 OMA CZ Slovakia s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 02.06.2020
Faktúra 200008 Kontrola a čistenie komína 45,00 s DPH 152020 22.05.2020 NAVITA Com s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 26.05.2020
Faktúra 20000235 Teplomer 57,97 s DPH 142020 19.05.2020 Diskus s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 22.05.2020
Faktúra 20065 Prechodové lišty 100,03 s DPH 132020 19.05.2020 Michal Lajcha - LM servis Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 22.05.2020
Objednávka 152020 Kontrola a čistenie komína 45,00 s DPH 18.05.2020 NAVITA Com s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 26.05.2020
Faktúra 8080019667 Vodné a stočné 110,84 s DPH 20/1999 zo dňa 1.4.1999 13.05.2020 Zs vodár.spol Topoľčany Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 15.05.2020
Objednávka 142020 Teplomer 57,97 s DPH 12.05.2020 Diskus s.r.o. Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 22.05.2020
Objednávka 132020 Prechodové lišty 100,03 s DPH 11.05.2020 Michal Lajcha - LM servis Riaditeľka školy Ing. Eva Šílová ekonómka školy 22.05.2020
Faktúra 20000224 Teplomer 57,97 s DPH 122020 11.05.2020 Diskus s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.05.2020
Faktúra 7181067073 El. energia 116,96 s DPH 40166367/06 zo dňa 9.11.2006 11.05.2020 Zs.energetika Bratislava Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 13.05.2020
Faktúra 20200357 Služby BOZP 24,00 s DPH 043/18/BTS/TPO 08.05.2020 BKS SAFETY s.r.o. Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová riaditeľka školy 12.05.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2064