•                                                                                     Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Slovenský zápasnícky zväz                                  

     

     

     

     

    Rozvojový projekt ,,Spolu múdrejší“

     

    Cieľom výzvy bolo podporiť školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

    Z rozvojového projektu sme získali finančné prostriedky vo výške 1 750 €.

    Realizácia projektu: apríl – jún 2021

    Podrobnejšie informácie o projekte:

    https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-spolu-mudrejsi/

     

     

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje