•                                                     

   ,,Učíme sa žiť“


   Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako správcu programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch. 

   Náš projekt ,,Učíme sa žiť" získal grant z Nórska v sume 30 666 €. Je spolufinancovaný v sume 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci projektu budeme realizovať tvrdé a mäkké opatrenia vedúce k výchove k ekologickému správaniu, ako aj k zútulneniu interiéru a exteriéru školy prírodnými a vzdelávacími prvkami. Realizácia a aktivity sú rozvrhnuté na 24 mesiacov.

   Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

   Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. 

   Prioritami tohto obdobia sú: 

   #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť 

   #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby 

   #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo 

   #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva 

   #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti 

   Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

   Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

  • Oficiálne otvorenie nórskeho projektu s názvom "Učíme sa žiť" 🌸. Prišli všetci pozvaní hostia, za čo im zo srdca ďakujeme️. Viac ako 60 hostí si vypočulo naše plány, ktoré vedú k výchove k ekologickému správaniu a zveľadeniu celého areálu školy prírodnými a vzdelávacími prvkami. Ideme do toho s chuťou a odhodlaním, že to bude stáť za to. 💪🍀🍀

           

  • EKOPRELIEZKY

   Aj v júni pokračujeme v plnení úloh z projektu v rámci programu SK-Klíma: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, podporené grantom od nórskych občanov, spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Podarilo sa nám osadiť eko preliezky pre žiakov našej školy.

              

    

  • STAROSTLIVOSŤ O VYVÝŠENÉ ZÁHONY

   Celé letné prázdniny sa žiaci pod vedením pedagogických zamestnancov striedali pri vyvýšených záhonoch, aby sme na jeseň mohli zbierať úrodu z našej záhradky. Sušili bylinky a postupne sa starali o svoje záhradky a odmenou im bude zdravá zelenina a čaj z liečivých  bylín.

  • ČISTENIE MESTA - SEPAROVANIE ODPADU
    

   Od prvého ročníka až po najstarších žiakov, učíme významu separácie  odpadu. Informujeme ich o škodlivosti odpadu voľne pohodeného v prírode pre celý ekosystém, učíme ich  estetickému prostrediu okolo nás.  Vedieme ich  k zdravému životnému štýlu s orientáciou na otázky zodpovednosti za svoje správanie k prírode. Veríme, že aj týmito akciami vybudujeme u nich  správny základ pre rozširovanie uvedomelých zručností aj v rodinách, príbuzných, susedov. V mesiaci október sme čistili mesto a vyzbieraný odpad žiaci vyseparovali do pripravených nádob, získaných pomocou projektu Učíme sa žiť.

  • REVITALIZÁCIA DREVÍN

   Jednou z aktivít z projektu v rámci programu SK-Klíma: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy,  bola aj revitalizácia všetkých drevín v areáli školy. V novembri sme si na pomoc privolali odborníka v tejto oblasti – pána Mateusza Bieneka, ktorý žiakom prednáškou vysvetlil dôležitosť starania sa o všetky rastliny a konkrétne sa zameral na ukážky citlivých rezov. Kvôli bezpečnosti pri prácach nesmeli žiaci byť pri výškových orezávaniach, no aj tak bolo lezenie po strome s motorovou pílou pre všetkých veľký zážitok.

  • VNÍMANIE JESENE ZMYSLAMI - PLODY NAŠEJ ZÁHRAKY

   Ochutnali ste už niekedy jeseň? Alebo ste ju chytili? Možno ste ju mohli niekedy cítiť. Naši žiaci A aj B variantu, aj triedy autistov, si to všetko vyskúšali počas mesiaca november na perfektne pripravenej akcii "Vnímanie jesene zmyslami". Aj vďaka nórskemu projektu SK-Klíma: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy sme mali z našej záhradky veľa ovocia a zeleniny, ktorú sme na tejto akcii využili. Žiakom učíme k ochrane prírody a jej efektívnemu využívaniu pre naše zdravie.

  • VIANOČNÝ BAZÁR

   V decembri sme si pripravili všetky produkty, na ktorých sme pracovali od začiatku realizácie projektu SK-Klíma: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Pre rodičov, bývalých žiakov a všetkých priateľov školy sme zorganizovali Vianočný bazár, ktorý na hodinách pripravovali naši žiaci. Ponúkali sme výrobky získané z našej záhradky. Bylinkové čaje – mätový, šalviový, medovkový, menolovo mätový, korenie – bazalka, rozmarín, sušenú zeleninu, tyminán, oregáno, voňavé vrecúška – levanduľa. Museli sme síce dodržať prísne covid opatrenia, ale aj napriek tomu sa nám podarilo osloviť 112 účastníkov. Všetkým boli rozdané informačné letáky, na ktorých ich informujeme, ako je potrebné sa šetrne správať k prírode. Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu.

  • BRIGÁDA

   Dňa 13.4.2022 sme sa v poobedňajších hodinách stretli spoločne rodičia a zamestnanci na školskom dvore a v rámci projektu Učíme sa žiť, sme spoločne sadili levanduľové záhony a pokladali nášľapné kamene medzi vyvýšené záhony. Spoločnou prácou sme pomohli k ďalšiemu kúsku realizácii nórskeho projektu. Žiaci sa pohodlne dostanú k úrode aj v mokrom počasí. 

     

    

  • ŽIVOT VČIELKY

   Vedeli ste:

   - že včely na výrobu 0,5 litra medu musia nazbierať nektár a peľ až z 2 miliónov kvetov?

   - že včely dokážu odletieť až 6 kilometrov od svojho úľa?

   - že včela za celý svoj život ( len 35 dní) dokáže vyrobiť asi pol čajovej lyžičky medu?

   - že sa včely medzi sebou dorozumievajú tykadlami, feromónmi, zvukmi a svojim typickým tancom?

   - že včela počas svojho života vystrieda v úli viacero profesií od opatrovateľky, cez upratovačku,  spracovateľku nektáru, budovateľku plástov až po včelu, ktorá prináša do úľa peľ a nektár?

    

   A ešte oveľa viac  že  o včelách sa dozvedeli naši žiaci na dvoch besedách. Všetci si uvedomili, že taký malý, pracovitý a pre ľudstvo dôležitý hmyz je treba chrániť. Spestrením besedy boli tvorivé dielne. Deti si s neskrývanou radosťou vyrobili z plátov vosku  krásne voňavé sviečky.

  • DEŇ ZEME

   Deň Zeme slávime od roku 1970 každoročne 22. apríla. Jeho cieľom je pripomenutie si cenných darov, ktoré nám poskytuje naša modrá planéta. 

   Aj s deťmi sme dnes hovorili o vyčerpateľnosti týchto pokladov, o recyklovaní a možnostiach ďalšieho spracovania odpadu. 

   Vytvorili sme plagáty pre našu Zem a v okolí školy i na brehoch rieky Nitry sme našu Zem trochu odľahčili od smetí, ktoré sa žiaľ, nedostali na správne miesto - nádob na separovaný odpad.

       

        

    

  •  

   JARNÉ TRHY - BLŠÁK BOŠANY

   dňa 28.05.2022 - sa konala celodenná informačná aktivita spojená s rozdávaním propagačných  materiálov ohľadom prezentácie nórskeho projektu v Špeciálnej základnej škole – spojených s malými ochutnávkami – a prezentáciou pomôcok získaných z projektu + vypĺňaním dotazníkov. Cieľom bolo zamyslenie sa čo najširších más ľudí nad  prostredím  v ktorom žijeme, ktoré nás obklopuje a zároveň na hľadanie správnych možností, ako by sme mohli vylepšiť toto prostredie pomocou našich rád a materiálov s inšpiráciami na zlepšenie starostlivosti o životné prostredie.

     

  •  FUTBALOVÝ TURNAJ

   Na futbalovom turnaji, ktorý organizovala naša škola dňa 3.5.2022, sa futbalových zápasov zúčastnilo 6 družstiev. 

   Chlapci a dievčatá hrali s chuťou ukázať, kto je lepší a šikovnejší pri hre s loptou. Všetci hrali s radosťou a odhodlaním vyhrať každé jedno športové stretnutie. 

   Samozrejme, nechýbal rozhodca,  zdravotník, hudobný DJ, víťazné poháre a fantastické ceny! 

   Súčasťou turnaja bola aj propagácia nórskeho projektu v našej škole, kde sme sa snažili o zamyslenie prítomných nad prostredím v ktorom žijeme, ktoré nás obklopuje a zároveň hľadania možností, ako by sme toto prostredie mohli vylepšiť. Spoločná informovanosť bola ukončená rozdaním propagačných materiálov a spojená s ochutnávkou chutných výrobkov z našej školskej záhrady. 

   Podarilo sa vytvoriť skvelé stretnutie žiakov špeciálnych základných škôl z Trenčianskeho kraja!!!

   Veľké Ďakujem podarí učiteľom našej školy, ktorí ochotne pomáhali, učiteľom, ktorí žiakov doprevádzali na turnaj a hlavne všetkým zúčastneným družstvám!!!

     

                                   

  • OCHUTNÁVKY Z NAŠEJ ZÁHRADKY 

   Šikovné pani učiteľky so žiakmi v jeden krásny slnečný májový deň pripravili pre deti z iných škôl sladké a slané dobroty a veľmi chutné osviežujúce nápoje z plodov jarných záhrad.

   Ochutnávku ponúkali v príjemnom prostredí školského altánku, kde prestieranie stolov, výzdoba a chuť jedál boli pastvou pre oči aj chuťové poháriky všetkých zúčastnených.

   Ochutnávali mätové koláčiky a puding , rozmarínové slané keksy, medovkové tortičky, šalviové cukríky a osviežujúcimätový sirup či šumivú bazovú vodu.

   Ďakujeme pani učiteľkám a žiakom za chutné maškrtenie !

                                

  • ZDRAVÁ DESIATA

   Dnes si naši žiaci vyskúšali svoje kulinárske umenie a spravili si v zelenom prostredí areálu školy zdravú desiatu. 

   Využili zeleninku z našej školskej záhradky a dochutili a ozdobili ňou chlebíčky a jednohubky, natreté zdravými chutnými nátierkami. Pochúťky pripravené na desiatu lákali všetkých žiakov na príjemné posedenie do altánku.

   Tak dobrú chuť a tešíme sa na najbližšie zdravé pohostenie!

                            

  • Školská výstava ovocia a zeleniny

  • letáky Učíme sa žiť

   tipy_na_zmiernovanie_klimy.pdf

   dotaznik___informacny_SZS.pdf

             

    

  •  Exkurzia Topoľčianky

   V rámci nórskeho projektu o zvyšovaní povedomia o  prispôsobovaní sa zmenám klímy, sme 25. apríla dostali pozvanie na exkurziu do Topoľčianok, kde sa konal deň lesov. 

   Lesníci pre deti pripravili krásne poučné aktivity, aby ich bližšie zoznámili s našimi lesmi a zvieratkami, ktoré v nich žijú, pod názvom: 1. Regionálne lesnícke dni v Topoľčiankach.

   Deti sa mohli oboznámiť so všetkým čo súvisí s poľovníctvom a lesmi. Videli, ako sa cvičia poľovnícke psíky a naučili sa niečo o ich úlohe pri poľovačkách.

   Spoznali rôzne dreviny a ich semienka, ktorými sa rozširujú v lesoch, aby sa mohli rozrastať.

   Videli prácu včelára, včelí úľ, plásty a tiež obrovské hmyzie domčeky vytvorené z dreva, šišiek a ostatných prírodnín, ktoré v menšom máme aj v našej záhrade.

   Skúsili si tímovú prácu a napílili spoločne drevo jednou veľkou pílou.

   Postavili vtáčiu búdku, ulovili zopár papierových rýb, na hlavičkách im pristáli parádne lesnícke klobúky a takto vyparádení nazreli do veľkého historického skleníka, kde sa pestujú palmy a rôzne sukulenty.

   Pri ďalšom stanovisku si mohli pozrieť stopy rôznych lesných zvierat a vyraziť ich razítkami na záložky do knihy.

   Na záver sa zoznámili s prácou lesníkov, ich úlohou pri ochrane a starostlivosti o lesy a stromy.

   Samozrejme, nechýbal ani športový pohyb na čerstvom vzduchu, deti sa pretekali v behu pri ťahaní záťaže.

   Úžasná exkurzia nás zaujala a výborne zabavila, deti odchádzali poučené o prírode a nadšené z nových zážitkov.

   Fotky FCB – Špeciálna základná škola – akcia daná na stránku z 27.4.2023 

                 C:\Users\Lenovo\Downloads\to1.jpg                                        
                            C:\Users\Lenovo\Downloads\to12.jpg


          C:\Users\Lenovo\Downloads\to4.jpg        C:\Users\Lenovo\Downloads\to5.jpg


                              C:\Users\Lenovo\Downloads\to8.jpg


            C:\Users\Lenovo\Downloads\to7.jpg       C:\Users\Lenovo\Downloads\to11.jpg


   C:\Users\Lenovo\Downloads\to14.jpg

   Záverečná slávnosť

    V piatok 09.06.2023 sme slávnostne ukončili naplánované činnosti nórskeho projektu pod názvom „Učíme sa žiť “ v rámci projektu o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmenám klímy.

   Na ukončení projektu sa zúčastnili pozvaní hostia - primátor mesta Partizánske doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD, pani riaditeľka so zástupcami nášho zriaďovateľa z RÚŠS v Trenčíne Mgr. Gabriela Petrovičová, Mgr. Tatiana Križanová, Ing. Mária Vlnková, zástupca primátora Mgr. Vladimír Karásek, zástupcovia zo spoločného školského úradu PaedDr. Miroslav Števčík, skoro všetci riaditelia z materských a základných škôl mesta Partizánske a naši podporovatelia a priatelia školy. 

   Pani riaditeľka v príhovore zhodnotila všetky aktivity dvojročného snaženia a prítomní si mohli pozrieť areál aj vnútorné priestory, kde sú zrealizované všetky aktivity projektu. 

   Odozva prítomných bola skvelá, za čo im pekne ďakujeme.

   Fotky FCB – Špeciálna základná škola – akcia daná na stránku z 11.6.2023 

    

      C:\Users\Lenovo\Downloads\zs.jpg    C:\Users\Lenovo\Downloads\zs10.jpg

   C:\Users\Lenovo\Downloads\zs2.jpg

          C:\Users\Lenovo\Downloads\zs3.jpg

   C:\Users\Lenovo\Downloads\zs22.jpg

    

   C:\Users\Lenovo\Downloads\zs6.jpg C:\Users\Lenovo\Downloads\zs8.jpg

   C:\Users\Lenovo\Downloads\zs7.jpg  C:\Users\Lenovo\Downloads\zs11.jpg

    

    

   Poľovníci - Lesnícky deň

   21.6.2023 nás v areáli školy navštívili lesníci, aby nám v rámci nórskeho projektu zvyšovania povedomia o zmenách klímy porozprávali o našich lesoch, lesných zvieratkách a o starostlivosti o nich.

   Deti sa mohli na troch stanovištiach dozvedieť mnoho zaujímavých poznatkov. Spoznať stopy zvierat, vyrobiť si vlastné prívesky s odtlačkami zvieracích stôp.

   Na vlastné oči si pozrieť parohy jeleňa, daniela či rohy muflóna a dozvedieť sa, ako reagujú niektoré zvieratká pri kontakte s človekom.

   Poznávať lesné páry a ich mláďatká.

   Rozlišovať zvuky lesných zvieratiek a spoznať, čo môžu niektoré zvuky znamenať v zvieracej reči. 

   Žiaci sa dozvedeli veľa o ochrane stromov, zvierat, ale aj celej prírody. 

   Fotky FCB – Špeciálna základná škola – akcia daná na stránku z 21.6.2023

    

        C:\Users\Lenovo\Downloads\les7.jpg   C:\Users\Lenovo\Downloads\355367083_645131690988541_5668096194723732175_nles6.jpg

   C:\Users\Lenovo\Downloads\les5.jpg  C:\Users\Lenovo\Downloads\les1.jpg

      C:\Users\Lenovo\Downloads\les8.jpg    C:\Users\Lenovo\Downloads\les2.jpg

    

                                 C:\Users\Lenovo\Downloads\les4.jpg

       C:\Users\Lenovo\Downloads\les3.jpg

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje