•                                                     

   ,,Učíme sa žiť“


   Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako správcu programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch. 

   Náš projekt ,,Učíme sa žiť" získal grant z Nórska v sume 30 666 €. Je spolufinancovaný v sume 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci projektu budeme realizovať tvrdé a mäkké opatrenia vedúce k výchove k ekologickému správaniu, ako aj k zútulneniu interiéru a exteriéru školy prírodnými a vzdelávacími prvkami. Realizácia a aktivity sú rozvrhnuté na 24 mesiacov.

   Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

   Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. 

   Prioritami tohto obdobia sú: 

   #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť 

   #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby 

   #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo 

   #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva 

   #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti 

   Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

   Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

  • Oficiálne otvorenie nórskeho projektu s názvom "Učíme sa žiť" 🌸. Prišli všetci pozvaní hostia, za čo im zo srdca ďakujeme️. Viac ako 60 hostí si vypočulo naše plány, ktoré vedú k výchove k ekologickému správaniu a zveľadeniu celého areálu školy prírodnými a vzdelávacími prvkami. Ideme do toho s chuťou a odhodlaním, že to bude stáť za to. 💪🍀🍀

           

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje