• Občianske združenie IMPULZ pre deti

     

    Občianske združenie vzniklo v decembri 2019 pri Špeciálnej základnej škole Partizánske. Cieľom občianskeho združenia je podpora ďalšieho rozvoja detí ŠZŠ Partizánske v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti rozvoja športu a organizovanie kultúrnych a športových podujatí školy. 

     

    Činnosť združenia je zameraná hlavne na:

    • spoluprácu s vedením školy pri zabezpečení kvalitného edukačného procesu, materiálno-technickým vybavením a didaktickej techniky,

    • spoluprácu s vedením školy pri výchove a vzdelávaní žiakov, 

    • pomoc vedeniu školy pri organizovaní športových, kultúrnych podujatí, a s prezentáciou, propagáciou školy a žiakov

    • spoluprácu pri vytváraní podmienok na rozvoj športu pre žiakov,

    • podporovanie súťaží a projektov školy,

    • podporu ochrany zdravia žiakov a rozvoj ich zdravého životného štýlu,

    • spoluprácu s prospešnými inštitúciami, mestom a mimovládnymi organizáciami. 

     

    Občianske združenie má v súčasnosti 13 aktívnych členov, ktorí výrazne pomáhajú k získavaniu finančných prostriedkov potrebných na splnenie hlavného cieľa združenia. 

     

    Keďže pomoc nikdy nie je dostatočná, MÔŽETE NÁM POMÔCŤ AJ VY!!!

    Názov: IMPULZ pre deti

    IČO: 52877515

    Právna forma: občianske združenie

    Sídlo: Generála Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske

    Budeme radi za každý sponzorsky dar (finančný, materiálny) a potešíme sa aj 2% dane, ktoré nám môžete poskytnúť po vykonaní ročného zúčtovania dane alebo prostredníctvom daňového priznania.

    Tlačivo na poukázanie dane nájdete priamo na našej webovej stránke v pravo hore!!!

     

    ĎAKUJEME!

     
  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje