• Vianočná besiedka

     • V piatok 20. decembra 2019 sa žiaci, učitelia a prevádzkoví pracovníci školy stretli na každoročne sa opakujúcej akcii, Vianočnej besiedke. V telocvični, pri vianočnom stromčeku sa predstavili všetky triedy s vianočným programom, ktorý počas decembra nacvičovali. Zazneli známe vianočné vinše i vianočné koledy. Všetci sa výborne zabávali. Na záver popriala pani riaditeľka všetkým veselé vianoce a vyhodnotila súťaž o najkrajšie vyzdobené dvere. Vianočná besiedka bola krásnym zavŕšením kalendárneho roka 2019.  

     • Divadielko

     • V piatok 29. novembra 2019 zavítali do našej školy divadelníci z Prievidze s predstavením Farebná dúha. Zábavnou formou žiakov zoznámili so širokou škálou farieb, pričom hovorené slovo dopĺňali pesničkami. Žiaci i účinkujúci sa počas vystúpenia výborne zabavali a už teraz sa tešia na ďalšie vystúpenia. Divadielko bolo príjemným a zároveň poučným sprestrením vyučovacieho procesu. 

     • Vystúpenie v Domove

     • Začiatkom decembra žiaci našej školy spríjemníli predvianočný čas seniorom z Domova v Partizánskom vianočným vystúpením. Zarecitovali známe vianočné vinše, zaspievali vianočné koledy a zahrali i krátke vianočné divadielko. Zároveň obdarili prítomných aj malými darčekmi. Vystúpenie bolo veľmi príjemným stretnutím dvoch generácií. 

     • Návšteva mestskej polície

     • V novembri veľkí i malí žiaci našej školy absolvovali návštevu  mestskej polície. Stretli sa s príslušníkmi mestskej polície, ktorí im porozprávali o svojej práci, ukázali vybavenie policajných áut a odpovedali na všetky ich zvedavé  otázky.

     • Jesenné hry

     • Jednou z pravidelných akcií našej školy bývajú každoročne na jeseň jesenné hry v prírode. Vrámci nich si žiaci zopakovali nielen zásady poskytovania prvej pomoci, ale získali aj nové poznatky. Odmenou pre žiakov bola návšteva letiska, kde sa všetci do sýtosti vyšantili na preliezkách.

     • Tvorivé dielne

     • Začiatkom októbra sa žiaci 1.-4. ročníka A variantu a B variantu stretli na spoločnej akcii. Pod vedením pani vychovávateľky Pavlovičovej sa zúčastnili tvorivých dielní, na ktorých z prírodných materiálov vyrábali slniečka.

     • Deň otvorených dverí v OU v Bratislave

     • Dňa 22. októbra 2019 sa dvaja žiaci našej školy spolu s pani učiteľkou Ladvenicovou zúčastnili dňa otvorených dverí v OU na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Žiaci, ktorí majú vážny záujem o štúdium, získali množstvo nových poznatkov a odniesli si z hlavného mesta aj kopec zážitkov. 

     • Návšteva Vodného hradu v Šimonovanoch

     • Vodný hrad v Šimonovanoch navštívili dňa 4. 10. 2019 žiaci druhého stupňa. Boli si pozrieť výstavu filatelistiky, na ktorej mali možnosť vidieť zberateľské známky, listy, poštové poukážky. Pozreli si aj výstavu starých tehál rôznych výrobcov. Pani sprievodkyňa nám ukázala celý hrad, zaujímavé dobové fotografie a porozprávala nám o histórii tejto krásnej stavby, najstaršej na území mesta Partizánske. 

     • Exkurzia do Tríbečského múzea v Topoľčanoch

     • Exkurzia do Tríbečského múzea v Topoľčanoch sa uskutočnila v dňoch 24. a 26. septembra 2019. Žiaci 1.-9. ročníka A variantu a B variantu sa pod dozorom vyučujúcich presunuli vlakom do Topoľčian. V Tríbečskom múzeu sa zúčastnili dvoch tvorivých dielní, tykajúcich sa jesennej tématiky. Vytvorili si množstvo rozmanitých jesenných dekorácií, masiek a výrobkov z prírodných materiálov. Exkurzia bola príjemným a zároveň poučným spestrením vyučovacieho procesu.

     • Návšteva bunkra v Partizánskom

     • V stredu 11. septembra 2019 žiaci našej školy navštívili bunker v bývalých závodoch 29. augusta v Partizánskom. Oboznámili sa s históriou závodov od jej vzniku až po súčasnosť. Šikovní chlapci, nadšenci histórie, zozbierali veľa historických predmetov, z ktorých vytvorili pre žiakov a širokú verejnosť veľmi zaujímavé historické múzeum. Žiakov návšteva bunkra zaujala, odniesli si veľa nových poznatkov a náučných publikácií. 

    • Fúriková opekačka
     • Fúriková opekačka

     •  Pred koncom školského roka pripravili učitelia pre žiakov opekačku trochu netradične, v obyčajnom fúriku. Všetko sa dialo v bezpečných podmienkach, za neustálej kontroly učiteľov. Deti si zahrali aj rôzne športové hry a zaspievali si za doprovodu harmoniky. Opäť to bolo  veselo strávené dopoludnie.  

    • Exkurzia do Vodného hradu v Šimonovanoch
     • Exkurzia do Vodného hradu v Šimonovanoch

     •   Žiaci 1.- 4.ročníka si urobili malý výlet do Šimonovian. Navštívili tu jednu z národných kultúrnych pamiatok Slovenska - Vodný hrad - goticko - renesančný kaštieľ. Jeho história siaha až do 12. storočia a pôvodne to bola obranná stavba, okolo ktorej obtekalo jedno rameno rieky Nitry. Vodným hradom všetkých previedla riaditeľka CVČ v Partizánskom Mgr.Silvia Schonová. Veľmi pútavo deťom porozprávala o histórii kaštieľa a pripravila pre ne aj zaujímavé hry. 

    • Koncoročný školský výlet
     • Koncoročný školský výlet

     •   Naše deti so svojimi vyučujúcimi navštívili národnú zoologickú záhradu Bojnice. Dozvedeli sa, že je to najstaršia a najnaštevovanejšia ZOO na Slovensku, ktorá dlhodobo spolupracuje na projektoch záchrany ohrozených živočíchov na Slovensku aj v zahraničí. Deti tu videli takmer všetky zvieratá o ktorých sa učili v škole. Najväčší zážitok mali v časti vivária, kde pozorovali rôzne hady, korytnačky a jaštery. Veľkým zážitkom bola aj exkurzia Bojnického zámku. Výlet sa všetkým deťom veľmi páčil a ešte dlho o ňom v škole rozprávali.

    • Cvičenie o poskytnutí 1.pomoci
     • Cvičenie o poskytnutí 1.pomoci

     •   Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebné niekomu pomôcť. Je možné, že budeme musieť poskytnúť 1.pomoc. Tieto informácie si treba neustále opakovať. Naši žiaci z 5.-9.ročníka si prevereli svoje teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti. Preopakovali si, čo vedia o ľudskom tele a za pomoci pedagógov obväzovali rôzne časti tela, dávali figuríne umelé dýchanie, ale aj ukladali človeka do stabilizovanej polohy. Na záver si ukázali spôsoby prenosu raneného.

    • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Poď sa s nami zahrať
     • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Poď sa s nami zahrať

     •    Už 14. raz sme organizovali  krajskú súťaž  v pracovných zručnostiach žiakov špeciálnych základných škôl. Tento rok mala názov „ Poď sa s nami zahrať “.

        V období, presýtenom počítačovými hrami, sme sa rozhodli opäť žiakom priblížiť čaro spoločenských hier v kolektíve. Každá  škola  mala za úlohu  vyrobiť buď spoločenskú, alebo didaktickú hru. Hra mohla  byť aj okopírovaná.  Podmienkou však bolo,  aby každého panáčika, či inú súčasť hry vyrobili žiaci. Žiaci mohli  používať akýkoľvek materiál aj povrchová úprava výrobku bola  ľubovoľná.  Každá škola mala poslať do termínu súťaže 2 hry a na súťaž vyslať družstvo 2- 4 žiakov.

        Do súťaže sa zapojilo 7 špeciálnych základných škôl. Ich hry  sme vystavili v telocvični našej školy. Súčasťou výstavy bolo  aj 18 rôznych hier, ktoré vyrobili naši žiaci s vyučujúcimi na hodinách pracovného vyučovania.

        Počas akcie sa družstvá žiakov hrali s hrami, ktoré ich zaujali . A tak sa na stoloch objavovali hry ako Domino, Fotbal, Sudoku, Piškvorky, Matematické kroky, Farby a čísla, Človeče nehnevaj sa , alebo deti chytali ručne šité rybičky , či trénovali motoriku s viazaním šnúriek, alebo sa hrali s balónovým badmintonom. Na záver ohodnotili ich kvalitu bodmi od 1- 5.

        Na spríjemnenie dopoludnia naše pani učiteľky pripravili so žiakmi pekný kultúrny program . Bol plný jarných básní, piesní , a deti  zahrali aj divadielko o vlkovi a čiapočke. Pre všetkých prítomných sme prichystali  aj malé občerstvenie, za ktoré ďakujeme našim sponzorom .

        Veríme, že naša súťaž bola atraktívna nie len hlavným zámerom, pripomenúť deťom spoločenskú hru, ale aj tým, že ju vlastnoručne vyrobili a mohli sa s ňou aj zahrať.

    • Veľkonočné tvorivé dielne
     • Veľkonočné tvorivé dielne

     •   Pred  príchodom Veľkej noci mali žiaci na druhom stupni tvorivé dielne. Maľovali  a zdobili vajíčka. Obliepali ich vlnou, farebným papierom, korálikmi a  rozbitými škrupinkami. Nakoniec každé vajíčko zavesili na farebnú mašličku. Farebnými výtvormi si neskôr ozdobili  svoje triedy.

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     •  Do našej školy prišiel pán Budinský z Očovej. Doniesol si so sebou rôzne tradičné i menej tradičné hudobné nástroje a deň nám spríjemnil výchovným koncertom. Hral na fujare, dvojačke, flaute, rumunskom nástroji - panvovej flaute. Predstavil nám aj píšťalu z kosti, drumbľu, pastiersky roh, gajdy, ale aj pastiersky bič. Zaspieval si s nami, ale aj zavtipkoval . Hral dokonca aj na nadstavci z vysávača. Na záver si spomedzi žiakov a učiteľov vybral dvojice a pri jeho hre na akordeón si zatancovali. Výchovný koncert sa nám všetkým veľmi páčil.

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     •  

         O marci sa hovorí ako o Mesiaci knihy. Žiaci z 1.- 4.ročníka a tried TPŠ  navštívili  Mestskú knižnicu v Partizánskom. Konal sa tu „ Deň otvorených dverí “. Pracovníci knižnice mali pre deti  pripravený program. Najskôr sa zoznámili s tým, ako sa knihy požičiavajú, prečo ich treba šetriť a dávať na ne pozor. Neskôr  si deti vypočuli čítanie z rozprávkovej knihy a spoločne sa zahrali s knihou o farbičkách. Dopoludnie strávené v knižnici sa všetkým veľmi  páčilo.

    • Jarné tvorivé dielne
     • Jarné tvorivé dielne

     •  

        V prvý jarný deň mali naši mladší žiaci tvorivé dielne. Vyrábali pozdravy z papiera. Jeden bol pekný kvietkový a druhý s motýlikmi a lienkami. Deti usilovne narábali s nožnicami aj lepidlom. Všetky výrobky si vystavili v triedach. Nasledujúci deň si ich vzali domov, aby sa so svojou prácou pochválili rodičom.  

    • Vernisáž v Dunajskej Strede
     • Vernisáž v Dunajskej Strede

     • V Dunajskej Strede sa konala vernisáž 1. ročníka výtvarnej súťaže: Ženy a profesie v modernom svete. Z našej školy sme získali krásne dve ocenenia. Z viac ako 1000 prihlásených prác sa vystavovalo na spomínanej vernisáži 100 najlepších. Medzi nimi aj naši žiaci - Jakubko Závodský a Kristínka Fárová. Kristínka zároveň získala aj cenu za 3. miestov kategórii špeciálnych základných škôl. Obom žiakom srdečne gratulujeme. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Žákovej, ktorá oboch žiakov učí výtvarnú výchovu a prihlásila ich práce na súťaž.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.