• Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milé deti a žiaci!

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude dňa 2.9.2021 (štvrtok) o 8:00 hod v triedach so svojimi  triednymi učiteľmi. V triedach budú žiaci cca 1 hodinu a môžu odísť domov.

      Všetkým nám ide o vytvorenie čo najbezpečnejšieho prostredia v škole, preto budeme hneď od prvého dňa pri vstupe do školy robiť žiakom ranný filter (meranie teploty a dezinfekciu). Všetci žiaci, okrem žiakov s poruchou autistického spektra a žiakov so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, musia mať počas vyučovacieho procesu prekryté horné dýchacie cesty. Naďalej platí, že rodičia a cudzie osoby môžu do budovy školy vstúpiť len po dohode s riaditeľkou školy a musia podpísať  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka. Potvrdenie o bezpríznakovosti žiakov budeme vyžadovať až keď sa náš okres dostane podľa covid automatu do oranžovej farby.

      Obedy sa vydávajú od 3.9.2021 (piatok).

      Z organizačných dôvodov bude školský klub v dňa 3. 9. 2021 otvorený do 13:00 hod.

      Tešíme sa na vás!

      Vedenie a zamestnanci školy

       

      Informácie o hlavných podmienkach a opatreniach súvisiacich s ochorením Covid-19, ktoré pre tento šk. rok vydalo MŠVVaŠ v manuáli  ŠKOLSKÝ SEMAFOR   -  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

      Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení - https://www.minedu.sk/data/att/20486.docx

       

      TLAČIVÁ NA VYTLAČENIE:

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka: https://www.minedu.sk/data/att/20558.docx

      Oznámenie o výnimke z karantény: https://www.minedu.sk/data/att/20487.docx

     • POZOR - aktuálne informácie! 

     •  Vážení rodičia,   

      máte možnosť získať samotesty na domáce použitie pre Vaše dieťa/žiaka. Každé dieťa/žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane jedno balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

       

      Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

       

      Je potrebné Váš záujem o domáce antigénové samotesty nahlásiť telefonicky pani riaditeľke do 26.08. do 9,00 hod. Všetci rodičia dostali aj informačnú sms.

       

      Výdaj samotestov bude po 31.8.2021, presný termín Vám nahlásime telefonicky a termínovník nájdete aj na webovom sídle škole.

      Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše "Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie", ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

       

      Dôležité dokumenty:

      Pri vykonávaní testu rodič postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

       

      Návod na použitie:

      Samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie:

      Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

                                                                                               Vedenie školy

       

     • Rozprávkový vláčik

     • Miška a Riško z divadla NATRAKY sa dnes vydali s našimi žiakmi na súťaž vo vláčikových vynálezoch. Išli aj rýchlo aj pomaly, stretli lenivého slona, pojašenú kozu a popleteného hada.  Počas cesty kývali, mávali a spievali vlakovú pieseň.  Veď sa pozrite, ako im to veselo išlo.

     • Ocenenie nášho pána učiteľa!

     • Náš učiteľ Jozef Švrček! 

      Pán primátor Jozef Božik ocenil učiteľov a zamestnancov pracujúcich v školstve na území mesta Partizánske.

      Kolegovi zo srdca gratulujeme!

     • Hudobno-výchovný koncert 🎻

     • ❣️„Spievajže si, spievaj "❣️

      Vo štvrtok dňa 24.6.2021 sa celým sídliskom ozývali nádherné hlasy manželov Hlbockých zo SĽUK-u. Preniesli nás do doby, kedy sa v krojoch pracovalo na poli, staralo o dobytok a neboli mobily. Počuli sme ľúbostné, zbojnícke aj smútočné piesne. Kolísali sme bábätko počas uspávanky a na chvíľu sme sa ocitli na dedinskej svadbe. Zahrali a predstavili nám staré nástroje a už vieme, že hrať sa dá aj na zvonce, ktoré nosili na krku ovečky. Tento zážitok si chceme určite zopakovať a už teraz sa tešíme na vianočný program.

     • Školská grilovačka

     • Deti čakalo v škole prekvapenie - Grilovačka ❣️🧅🥖🥩🥓🧅🥓

      Pozbierali sme zeleninu zo záhonov a potom sa už všetci zapojili do práce. Pán školník Peťko s pani kuchárkami Jankou a Natálkou a asistentom Julkom chystali mäsko, ktoré vybavili učitelia Ivan a Milka. Pani ekonómka Evka priniesla drevené tácky a ostatní učitelia ďalšiu zeleninu, chlebík, koláč aj sirup. Je krásne, keď sa spojí celý tím pre deti.

     • Dôležitý oznam

     •  

      Vážení rodičia,

      z dôvodu vysokých teplôt sa od stredy 23.6.2021 skracuje vyučovanie do 11,25 hod..

                                                                                                      Vedenie školy

     • Školská súťaž v kreslení!

     • Kresliť na papier môže byť zábava, ale pre náš výtvarný prejav, to chcelo väčšiu plochu. Farebnými kriedami sme nešetrili a postupne vznikali na chodníku umelecké diela. Možno z nás nevyrastú  umelci - maliari, ale kreslenie na chodník nás bavilo a súťaž sme si parádne užili.

     • Prednáška o ochrane zdravia

     • Až z Košíc k nám prišiel neurológ MUDr. Nikolas Rybár, ktorý žiakom na druhom stupni porozprával o ochrane zdravia. Žiaci sa zapájali do diskusie o športe, strave, spánku, ale aj drogách, alkohole a fajčení. O dôsledkoch zlého životného štýlu im následne rozprávala zo svojej praxe fyzioterapeutka Bc. Dana Jarabá. Ďakujeme za spoluprácu.

     • Deň detí

     • Deťom sme chceli na ich sviatok zorganizovať niečo špeciálne, pretože o veľa akcií v rámci školského roka prišli. Podarilo sa nám to nad všetky očakávania. Pani učiteľky priniesli na občerstvenie koláče 🧁🥧 a domáci mätový sirup🧃a animátori z tusahram.sk už pripravili podujatie plné atrakcií, zábavy, smiechu a radosti. Maľovalo sa na tvár 🤡, modelovalo z balónov ,vyrábali sa odznaky, čelenky, hral sa pingpong a rozdávali sladkosti. Najdôležitejšie ale je, že deti to veľmi bavilo a ich úsmev bol to najkrajšie počas celého doobedia.

     • Oficiálne otvorenie projektu ,,Učíme sa žiť"

     • Na piatok 28.5.2021 sme si objednali krásne počasie . Ideálne na záhradnú párty, ktorou sme oficiálne otvorili nórsky projekt "Učíme sa žiť" . Prišli všetci pozvaní hostia, za čo im zo srdca ďakujeme ️. Viac ako 60 hostí si vypočulo naše plány, ktoré vedú k výchove k ekologickému správaniu a zveľadeniu celého areálu školy prírodnými a vzdelávacími prvkami. Ideme do toho s chuťou a odhodlaním, že to bude stáť za to.

     • Dôležitý oznam 

     • Riaditeľka  Špeciálnej základnej školy Partizánske,

      v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno dňa  28.05. 2021 (piatok)

      z organizačných dôvodov spojených s otváracím dňom projektu Učíme sa žiť.

      Dňa 28.05.2021 sú všetci žiaci odhlásení z obeda.

       

      Mgr. Janka Smatanová, riaditeľka školy

     • Deň matiek.

     • Krásne práce pripravili naši žiaci pre svoje mamičky ku Dňu matiek.

      Ďalšie práce si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke.

     • Ďaľší úspešný projekt, do ktorého sme sa zapojili!

     •                                                                                                                                    

      Rozvojový projekt ,,Spolu múdrejší“

       

      Cieľom výzvy bolo podporiť školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      Z rozvojového projektu sme získali finančné prostriedky vo výške 1 750 €.

      Realizácia projektu: apríl – jún 2021

      Podrobnejšie informácie o projekte:

      https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-spolu-mudrejsi/

     • Dôležitý oznam

     • Riaditeľka  Špeciálnej základnej školy Partizánske,

      v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno dňa  30.04. 2021 (piatok)

      z prevádzkových dôvodov – odstávka kúrenia v škole /opravy tried/. Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 03.05. 2021.

      Dňa 30.04.2021 sú všetci žiaci odhlásení z obeda.

       

      Mgr. Janka Smatanová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia, 

      aj v týždni od 12.4.2021 v škole naďalej prebieha riadne vyučovanie, žiaci všetkých ročníkov sa učia.

      Rodič musí prísť ráno s dieťaťom podpísať čestné prehlásenie a preukázať sa negatívnym testom.

      V prípade, že Vaše dieťa do školy nenastúpi, ste povinní  kontaktovať školu ohľadom vzdelávania Vášho dieťaťa.

      Ak tak neurobíte do 5 dní, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

      Je potrebné chodiť pre úlohy osobne.

                                                                                                                             Vedenie školy

     • OZNAM

     • Milí rodičia, 

      od 01.04.2021 do 06.04.2021 sú veľkonočné prázdniny. Nástup žiakov do školy po Veľkej noci je v stredu 07.04.2021

      Naďalej platia podmienky nástupu žiaka: Bez negatívneho testu zákonného zástupcu a podpísaného čestného vyhlásenia nebude dieťa prevzaté do školy.

       

      Do budovy školy nemôže vstúpiť osoba bez platného negatívneho testu.

      Protiepidemiologické opatrenia sa budú naďalej dodržiavať. 

                                  Mgr.Janka Smatanová

                                        riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Milí rodičia,

      škola je od 01.03.2021 naďalej otvorená a žiaci sa môžu zúčastňovať vyučovania.

        Pokiaľ sa rodič nedá otestovať, dieťa ostáva doma na dištančnom vzdelávaní a riadime sa usmernením MŠ Návrat do škôl z 08.03.2021 a to nasledovne:

      Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa, alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

        Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

       

                                                                                        Vedenie školy

       

       

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje