• Riaditeľské voľno 8. 12. 2023

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 8.12.2023 riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Všetci žiaci budú 8. 12. 2023 odhlásení automaticky z obeda. Vyučovanie pokračuje dňa 11.12.2023 (pondelok) podľa riadneho rozvrhu. 

     • Oznam z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Partizánskom

     • „Vážení rodičia, v prípade ak máte informácie o rizikových faktoroch, ktoré môžu mať alebo ktoré majú relevantný vplyv na bezpečnostnú situáciu v prostredí školy s priamym dopadom na ohrozenie života alebo zdravia žiaka, študenta a osôb v priestoroch škôl, informáciu môžete zaslať na kontaktného pracovníka polície emailom: jan.molnari@minv.sk alebo: robert.hartmann@inv.sk chranimedetikrpztn@minv.sk

     • Zrušenie telefónneho čísla 038/749 28 67.

     • Vážení rodičia, upozorňujeme na zrušenie telefónneho čísla  - pevnej linky 038/749 28 67. Nové telefonické kontakty sú uvedené v časti kontakty. Telefónne číslo - riaditeľka školy 0902 226 466, zástupkyňa - 0911 226 469, kancelária - odhlasovanie stravy 0910 226 467.

     • Začiatok školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      po krásnych letných prázdninách sa dvere našej školy opäť otvoria v pondelok 4. septembra 2023 . Stretneme sa na školskom dvore o 8, 00 hodine, kde slávnostne otvoríme nový školský rok. Žiaci potom odídu do tried so svojimi triednymi učiteľmi, kde spoločne preberú triedne záležitosti. Školský klub detí 4.9.2023 nebude v prevádzke. 

      Vyučovanie prvý školský týždeň od 4.9. 2023 do 8.9.2023 bude prebiehať v rozsahu 4 vyučovacích hodín denne, všetci žiaci končia o 11,25 hodine

      Prajeme ešte pekný zvyšok prázdnin a tešíme sa na Vás!

     • Riaditeľské voľno 9. 6. 2023

     • Dňa 9. 6. 2023 (piatok) udeľuje riaditeľka školy žiakom riaditeľské voľno podľa § 150 ods.(5) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z mimoriadnych prevádzkových dôvodov. Vyučovanie pokračuje dňa 12. 6. 2023 podľa platného rozvrhu. Za pochopenie ďakujeme. 

     • Deň detí

     • Dňa 1. júna oslavujú všetky deti na svete svoj výnimočný deň. Pridávame sa aj my. Deň detí oslávime spoločnou grilovačkou na školskom dvore, zábavou a smiechom. Vyučovanie bude prebiehať v rozsahu 4 vyučovacích hodín. Všetci žiaci končia o 11,25 hodine.  Školský klub detí bude v prevádzke. 

     • 🧩🧩/ Ako sa učia naše deti v autistickej triede ... /🧩🧩

     • V triede pre najmladších žiakov s autizmom spolu tvoríme, učíme sa hrou v špeciálne vytvorených podmienkach s individuálnym prístupom.

      Trénujeme si s pani logopedičkou reč a správne vyjadrovanie sa.

      Naši žiaci radi medzi seba privítajú nových spolužiakov. Tešíme sa spolu s nimi na začínajúce obdobie zápisu na povinnú školskú dochádzku a nových kamarátov

     • 👩‍👩‍👧‍👦👩🏼‍🤝‍👨🏿/ PREDNÁŠKA - Nie sme rovnakí, ale sme si navzájom rovní /👨‍👩‍👦‍👦

     • Počas prednášky 1.stupňa sme sa zamerali na vnímanie rôznorodosti okolitého sveta, vnímanie vlastnej identity, ale aj rešpektovanie individuality iných.

      Deti si vypočuli rozprávku o opičkách Eme a Edovi ako sa zoznámili s novými susedmi žirafami. Vypočuli si aj rozprávanie pani učiteľky o rôznych národoch žijúcich okolo nás a zároveň si pozreli obrázky k tejto téme.

      Spoločne sa zahrali aktivitu, aby si uvedomili, že ľudia na svete síce nie sú rovnakí, pretože každý z nich má rôzne záujmy, nálady, chodí v inom oblečení, má rád rôzne jedlá, má rôznu farbu vlasov, pleti, očí. Navzájom sme si ale rovní v tom, že sme ľudia a všetci chceme žiť v mieri, byť šťastní a mať svoju rodinu a priateľov.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Milí rodičia, v dňoch 6.4.2023 a 11.4.2023 sú veľkonočné prázdniny. Nástup žiakov po prázdninách na vyučovanie je 12.4.2023 (streda) podľa platného rozvrhu. Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. 

     • 🧩🧩/ Svetový deň povedomia o autizme /🧩🧩

     • Dnes, 2.apríla, je pre našu školu významný deň! Je to deň venovaný deťom a dospelým ľuďom s poruchou vývinu, ktorá sa prejavuje najčastejšie do veku 5 rokov. Je charakteristická abnormalitami vo všetkých troch oblastiach sociálnej interakcie, komunikácie a obmedzeného opakujúceho sa správania.

      Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery "nášmu svetu", s možnosťou plnohodnotnejšieho života.

       

      Sme veľmi radi, že aj v našej škole sa môžeme týmto deťom venovať a vzdelávať ich, že im môžeme podať pomocnú ruku, aby sa v našom svete cítili lepšie.

       

      Každý 2. apríl v roku sa na znak spolupatričnosti s deťmi a dospelými ľuďmi trpiacimi autizmom obliekame do modrej farby. Prečo? Lebo práve táto farba je symbolom komunikácie. Dávame tak najavo našu snahu vytvoriť komunikačný most a spojiť ním naše dva svety, ako aj ústretovosť porozumieť si navzájom!

      Pretože ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, ani oni nerozumeli zdravým.

      Skúsme to teda a venujme autizmu myšlienku spoločne!!!

     • 📖📙/ Súťaž v PREDNESE /📖📗

     • Mesiac knihy sme u nás v škole ukončili súťažou v prednese poézie a prózy.

      Krásne básničky nám zarecitovali žiaci všetkých vekových kategórií. Svoju dobrú pamäť predviedli najmenší prípravkári, detičky s autizmom, žiaci B variantu a deti prvého aj druhého stupňa A variantu.

      Všetkým deťom gratulujeme za to, že sa nebáli postaviť pred kamarátov a porotu a mali odvahu ukázať čo dokážu !!!

       

     • Riaditeľské voľno 31.3.2023

     • Riaditeľka školy dňa 31.3.2023 podľa §150 ods. (5) Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Nástup žiakov na vyučovanie je dňa 3.4.2023 (pondelok), vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Žiaci sú 31.3.2023 odhlásení zo stravovania, rovnako nebude v prevádzke ani ŠKD. 

     • Vyučovanie 28.3.2023

     • Vážení rodičia, dňa 28.3.2023 bude vyučovanie z prevádzkových dôvodov prebiehať pre všetkých žiakov v rozsahu 4 vyučovacích hodín. Všetci žiaci končia vyučovanie o 11,25 hodine. Školský klub detí (družina) nebude v prevádzke. Žiaci majú oznámenie aj v žiackych knižkách. Ďakujeme za pochopenie. 

     • Pracovná ponuka - Špeciálny pedagóg

     • Informácie o pracovnom mieste:

      Miesto výkonu práce: Špeciálna základná škola, Generála Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske

      Termín nástupu: 1.9.2023

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.04.2023

      Rozsah úväzku: 100%

      Počet študentov školy: 72

      Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. Z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.

       

      Požiadavky na uchádzača:

      Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorsích predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2022 Z.z.

       

      Žiadosti prosíme zasielať na e-mailovú adresu: szspart@gmail.com

      Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

      Uchádzači budú oslovení a pozvaní na pracovný pohovor.

       

      Kontaktná osoba: Ing. Eva Čikelová, ekonómka školy

       

       

       

     • 💦🚰/ Svetový deň vody /💦🚰

     • 22.3.2023 sme našim deťom pripravili aktivity, aby sme si pripomenuli SVETOVÝ DEŇ VODY.

      Najskôr sme si povedali, čo všetko VODA pre našu ZEM znamená, aká je pre ŽIVOT nevyhnutná. Vysvetlili sme si ako prebieha jej kolobeh v prírode, že jej zásoby sú vyčerpateľné a nenahraditeľné.

      Naše vedomosti a nové poznatky sme si zopakovali aktivitou "obláčik", deti písali do dažďových kvapôčok všetko, čo sa o vode naučili. Zišlo sa ich veru dosť, aby z obláčika mohlo pršať .

      Pani učiteľky si so žiakmi 1.stupňa prečítali rozprávku „O putovaní dažďovej kvapky Dropky„. Dozvedeli sa o vyparovaní vody o tom, že keď sa pochytajú kvapky vody za ruky, vytvoria oblaky a formou zrážok padajú k zemskému povrchu ako dážď, snehové vločky, či guličky – krúpy. Deti si vypočuli, kde všade môžu kvapky spadnúť a vďaka potokom a riekam sa dostanú späť do mora , či oceánu a tam začína putovanie Dropky a ostatných kamarátiek kvapiek odznova. Neskôr žiaci pracovali s pracovnými zošitmi a overili si, čo si všetko zapamätali.

      Tému VODA sme uzavreli prehliadkou aktivít, ktoré pripravilo mesto Partizánske.

     • 🐰🐇/ Naši zajkovia /🐰🐇

     • Naši žiaci s autizmom už netrpezlivo očakávali jar a tak si s pomocou pani učiteľky vyrobili veľkonočných zajačikov.

      Pozrite sa, ako sa ich šikovným rúčkam darilo!

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje