• Hudobno-dramatický krúžok: vedúci Mgr. Bruchatá V.

   Počítačový krúžok: vedúci Mgr. Letovancová D. 

   Turistický krúžok: vedúci Mgr. Ladvenicová M. 

   Šikovné ruky: vedúci Mgr. Šišková D.

   Anglický jazyk kresbou aj hrou: vedúci Mgr. Žáková V.

   Relaxačno-terapeutický I.: Mgr. Znášiková G.

   Relaxačno-terapeutický II.: Mgr. Pekárová I.

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje