• Logopedický


   Mgr. Eva Buchelová


   Z rozprávky do rozprávky


   Mgr. Beata Punová


     Aj hrou a kresbou

   Mgr. Viera Žáková


   Šikovníček

   PaedDr. Jana Mitalová


   Počítačový

   Mgr. Martina Ladvenicová


   Pohybovo-tvorivý

   Mgr. Ivan Valko

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje