• Rada školy pri ŠZŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v dňoch 12.04.2021 a 19.04.2021. Funkčné obdobie zvolených a delegovaných členov rady školy je na obdobie 4 rokov.


    ČLENOVIA RADY ŠKOLY 

    P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný za
    1. Mgr. Martina Ladvenicová    predseda za pedagogických zamestnancov
    2. Mgr. Jana Dominová  zapisovateľ  za pedagogických zamestnancov
    3. Mgr. Peter Vičan tajomník  za nepedagogických zamestnancov
    4. Karin Slováková člen za rodičov
    5. Jana Suchá člen za rodičov
    6. Ivana Šútorová člen za rodičov
    7. Mgr. Tatiána Križanová  člen delegovaný za zriaďovateľa
    8. Mgr. Tibor Bélik člen delegovaný za zriaďovateľa
    9.  Ing. Miroslav Jurčo člen delegovaný za zriaďovateľa

     

     

      

     
  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje