• I. TRIEDA


  Triedny učiteľ: Mgr. Eva Buchelová


  II. TRIEDA

   

  Triedny učiteľ: Mgr. Beata Punová


  IV. TRIEDA

   

  Triedny učiteľ: Mgr. Viera Žáková


  V.-IV. TRIEDA

   

  Triedny učiteľ: PaedDr. Jana Mitalová


  VII. TRIEDA

   

  Triedny učiteľ: Mgr. Martina Ladvenicová


  IX. TRIEDA

   

  Triedny učiteľ: Mgr. Emília Masná


  B1 VARIANT

   

  Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Jarabá

  Asistent učiteľa: Mgr. Jana Dominová


  B2 VARIANT

   

  Triedny učiteľ: Mgr. Ľudmila Kumecká

  Asistent učiteľa: Július Sobol


  B3 VARIANT

   

  Triedny učiteľ: Mgr. Ivan Valko


  TRIEDA AUTISTI

   

  Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Bruchatá

  Asistent učiteľa: Soňa Holá


  TRIEDA PRI NEMOCNICI

   

  Triedny učiteľ: Mgr. Jozef Švrček

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje