•  

    Výdajná školská jedáleň je účelové zariadenie s kapacitou 56 miest, ktoré je v prevádzke od roku 2006. Vo výdajnej školskej jedálni sa poskytuje výdaj obedov pre žiakov a zamestnancov školy v čase pobytu v školskom zariadení. 

    Obedy sú dovážané zo Základnej školy R. Kaufmana, Nádražná 955, 95801 Partizánske.
      Výdaj stravy je od 11,30 hod. do 13,00 hod..


    Od 1.9.2020
    nadobúda účinnosť zákon č. 544/2010 o dotáciách na stravu. Podľa § 4 ods. 6 tohto zákona sa dotácia na stravu vo výške 1,20 € poskytne za každý deň, kedy sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu.

    V prípade, ak rodič svoje dieťa neodhlási včas zo stravy v deň, kedy sa nezúčastní vyučovania alebo dieťa v škole bude a obed neodoberie, bude rodič povinný obed zaplatiť. Príslušná suma sa zrazí zo zaplatenej kaucie. 

    Odhlasovanie obedov je do 10,00 hod. predchádzajúceho dňa (24 hodín vopred odhlásiť) u p. Kopálovej na tel. čísle 038/7492867.

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje