,,Vzdelanie základ úspešnejšieho života“

   •  

    Projekt ,,Vzdelanie základ úspešnejšieho života“

    Hlavná aktivita projektu: Zlepšenie zručností a vedomostí prostredníctvom asistenta učiteľa u žiakov so zdravotným znevýhodnením.

    Prijímateľ projektu: Špeciálna základná škola, Partizánske

    Realizácia projektu: 12.12.2017 – 30.11.2020

    Vzdelávanie má viesť k osobnostnému rozvoju každého žiaka, k nadobudnutiu zručností a vedomostí, ale aj k prehlbovaniu porozumenia a tolerancie medzi ľuďmi. Zvyšovanie úrovne výsledkov vzdelávania všetkých žiakov je nevyhnutnou etickou požiadavkou súčasnosti. Zámerom nášho projektu je vytvoriť podmienky pre našich žiakov na zlepšovanie ich školských výsledkov a následného uplatnenia detí na iných stupňoch vzdelávania podľa ich individuálnych možností.

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje