• 🧩🧩/ Svetový deň povedomia o autizme /🧩🧩

   Dnes, 2.apríla, je pre našu školu významný deň! Je to deň venovaný deťom a dospelým ľuďom s poruchou vývinu, ktorá sa prejavuje najčastejšie do veku 5 rokov. Je charakteristická abnormalitami vo všetkých troch oblastiach sociálnej interakcie, komunikácie a obmedzeného opakujúceho sa správania.
   Čítať viac
  • 📖📙/ Súťaž v PREDNESE /📖📗

   Mesiac knihy sme u nás v škole ukončili súťažou v prednese poézie a prózy. Krásne básničky nám zarecitovali žiaci všetkých vekových kategórií. Svoju dobrú pamäť predviedli najmenší prípravkári, detičky s autizmom, žiaci B variantu a deti prvého aj druhého stupňa A variantu.
   Čítať viac
  • 💦🚰/ Svetový deň vody /💦🚰

   22.3.2023 sme našim deťom pripravili aktivity, aby sme si pripomenuli SVETOVÝ DEŇ VODY. Najskôr sme si povedali, čo všetko VODA pre našu ZEM znamená, aká je pre ŽIVOT nevyhnutná. Vysvetlili sme si ako prebieha jej kolobeh v prírode, že jej zásoby sú vyčerpateľné a nenahraditeľné.
   Čítať viac
  • 🎭/ Fašiangy,turice... /🎭

   17.2.2023 sa u nás v škole slávili fašiangy. Pestré masky , ktoré si obliekli deti aj učitelia, sa roztancovali , celou školou sa ozýval ich spev a smiech. Na skvelej zábave nechýbalo chutné občerstvenie, súťaže, tombola a dobrá nálada!
   Čítať viac
  • 🧮/ Násobilková liga /🧮

   Násobenie a delenie sa stalo v našej škole novou súťažnou disciplínou. Starší žiaci A variantu sa aj tento rok zapojili do matematických súťaží a spoločenských matematických hier s násobilkovou tématikou.
   Čítať viac
  • 🎄🎄🎄/ VIANOČNÁ BESIEDKA /🎄🎄🎄

   Šikovné deti, pani učiteľky a učitelia našej školy spoločne pripravili slávnostný vianočný program a posedenie pri vianočnom stromčeku. Pripomenuli sme si "vôňu" Vianoc a vychutnali tieto najkrajšie sviatky v roku. Vo vianočnom programe vystúpili naši šikovní žiaci a predstavili nám krásne vianočné koledy a piesne, ktoré sme si veru radi spoločne zaspievali a vytvorili čarovnú atmosféru Vianoc.
   Čítať viac
  • 🏓/ Vianočný stolnotenisový turnaj /🏓

   20. 12. 2022 sa tradične konal stolnotenisový turnaj žiakov našej školy. Zúčastnili sa ho dievčatá aj chlapci z prvého a druhého stupňa A variantu. Samozrejme, nechýbali DJ Davidko, žiacke a učiteľské obecenstvo, rozhodca a pán učiteľ Valko - organizátor celého turnaja.
   Čítať viac
  • 🦉/ Súťaž "Všetkovedko" /🦉

   Dnes si naši starší žiaci zmerali sily vo svojich poznatkoch z prírodopisu a zemepisu v súťaži Všetkovedko. Súťažili štyri skupiny žiakov vytvorené zo 6., 7., 8. a 9. ročníka.
   Čítať viac
  • Oznam

   Na základe odporúčania RÚVZ Prievidza Vám oznamujeme, že v dňoch 12. až 16. decembra 2022 /pondelok - piatok/ bude vyučovanie v Špeciálnej základnej škole Partizánske prerušené z dôvodu výrazne zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení u žiakov našej školy.
   Čítať viac
  • 🥾🚶‍♂️/ Výstup na "Horný pomník" /🚶‍♂️🥾

   Deň obetí holokaustu a rasového násilia sme si pripomenuli výstupom k pamätníkom partizánov v neďalekom okolí nášho mesta. Žiaci sa presúvali turistickou trasou z Pomníka popravy partizánov (Dolného pomníka) na úpätí vrchu Stráň priamo na vrchol, kde sídli Pomník prísahy (Horný pomník).
   Čítať viac
  • 🥕🫑/ Školská výstava ovocia a zeleniny /🍌🍐

   Chodba našej školy je už niekoľko dní vyzdobená pestrofarebnými plodmi, ktorými nás každoročne obdarúva pani JESEŇ. Zdravé a chutné dobroty priniesli deti a učitelia, aby sme si pripomenuli poklady, ktoré si vieme aj sami vypestovať v našej školskej záhradke.
   Čítať viac
  • ⚽⛹️‍♂️/ Branné - účelové cvičenie /🤾🥅

   Žiaci všetkých našich tried sa v prvý októbrový týždeň zúčastnili účelového/branného cvičenia. So svojimi učiteľmi sa vybrali do viac či menej vzdialených miest od našej školy, aby sa na čerstvom vzduchu zamerali na rôzne zábavné a športové hry, spoločne súťažili, relaxovali, spoznávali prostredie a spoločne tak strávili čas v príjemnej veselej atmosfére.
   Čítať viac
  • 🤝/ Stretnutie výchovných poradcov /🤝

   22.9.2022 sa v našej škole konalo pracovné stretnutie výchovných poradcov základbých škôl mesta Partizánske a jeho okolia. Prišli sa pozrieť do našich nových priestorov, aby videli, ako sa učia deti v našej škole a ako s nimi pracujú naši pedagógovia. Ďakujeme za ich návštevu.
   Čítať viac
  • Oznam - riaditeľské voľno

   Vedenie školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, udeľuje v piatok t.j. 16.09.2022 v ŠZŠ Partizánske riaditeľské voľno. V areáli školy budú prebiehať väčšie rekonštrukčné práce spojené so zatepľovaním. Z obeda sú všetci žiaci odhlásení.
   Čítať viac
  • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   Čítať viac
  • Novinky

     • Riaditeľské voľno 8. 12. 2023

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 8.12.2023 riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Všetci žiaci budú 8. 12. 2023 odhlásení automaticky z obeda. Vyučovanie pokračuje dňa 11.12.2023 (pondelok) podľa riadneho rozvrhu.

     • Oznam z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Partizánskom

      „Vážení rodičia, v prípade ak máte informácie o rizikových faktoroch, ktoré môžu mať alebo ktoré majú relevantný vplyv na bezpečnostnú situáciu v prostredí školy s priamym dopadom na ohrozenie života alebo zdravia žiaka, študenta a osôb v priestoroch škôl, informáciu môžete zaslať na kontaktného pracovníka polície emailom: jan.molnari@minv.sk alebo: robert.hartmann@inv.sk chranimedetikrpztn@minv.sk

     • Zrušenie telefónneho čísla 038/749 28 67.

      Vážení rodičia, upozorňujeme na zrušenie telefónneho čísla - pevnej linky 038/749 28 67. Nové telefonické kontakty sú uvedené v časti kontakty. Telefónne číslo - riaditeľka školy 0902 226 466, zástupkyňa - 0911 226 469, kancelária - odhlasovanie stravy 0910 226 467.

     • Začiatok školského roka 2023/2024

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      po krásnych letných prázdninách sa dvere našej školy opäť otvoria v pondelok 4. septembra 2023 . Stretneme sa na školskom dvore o 8, 00 hodine, kde slávnostne otvoríme nový školský rok. Žiaci potom odídu do tried so svojimi triednymi učiteľmi, kde spoločne preberú triedne záležitosti. Školský klub detí 4.9.2023 nebude v prevádzke.

     • Riaditeľské voľno 9. 6. 2023

      Dňa 9. 6. 2023 (piatok) udeľuje riaditeľka školy žiakom riaditeľské voľno podľa § 150 ods.(5) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z mimoriadnych prevádzkových dôvodov. Vyučovanie pokračuje dňa 12. 6. 2023 podľa platného rozvrhu. Za pochopenie ďakujeme.

     • Deň detí

      Dňa 1. júna oslavujú všetky deti na svete svoj výnimočný deň. Pridávame sa aj my. Deň detí oslávime spoločnou grilovačkou na školskom dvore, zábavou a smiechom. Vyučovanie bude prebiehať v rozsahu 4 vyučovacích hodín. Všetci žiaci končia o 11,25 hodine. Školský klub detí bude v prevádzke.

     • 🧩🧩/ Ako sa učia naše deti v autistickej triede ... /🧩🧩

      V triede pre najmladších žiakov s autizmom spolu tvoríme, učíme sa hrou v špeciálne vytvorených podmienkach s individuálnym prístupom.

      Trénujeme si s pani logopedičkou reč a správne vyjadrovanie sa.

      Naši žiaci radi medzi seba privítajú nových spolužiakov. Tešíme sa spolu s nimi na začínajúce obdobie zápisu na povinnú školskú dochádzku a nových kamarátov

     • Veľkonočné prázdniny

      Milí rodičia, v dňoch 6.4.2023 a 11.4.2023 sú veľkonočné prázdniny. Nástup žiakov po prázdninách na vyučovanie je 12.4.2023 (streda) podľa platného rozvrhu. Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

     • 🧩🧩/ Svetový deň povedomia o autizme /🧩🧩

      Dnes, 2.apríla, je pre našu školu významný deň! Je to deň venovaný deťom a dospelým ľuďom s poruchou vývinu, ktorá sa prejavuje najčastejšie do veku 5 rokov. Je charakteristická abnormalitami vo všetkých troch oblastiach sociálnej interakcie, komunikácie a obmedzeného opakujúceho sa správania.

      Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery "nášmu svetu", s možnosťou plnohodnotnejšieho života.

     • 📖📙/ Súťaž v PREDNESE /📖📗

      Mesiac knihy sme u nás v škole ukončili súťažou v prednese poézie a prózy.

      Krásne básničky nám zarecitovali žiaci všetkých vekových kategórií. Svoju dobrú pamäť predviedli najmenší prípravkári, detičky s autizmom, žiaci B variantu a deti prvého aj druhého stupňa A variantu.

      Všetkým deťom gratulujeme za to, že sa nebáli postaviť pred kamarátov a porotu a mali odvahu ukázať čo dokážu !!!

     • Riaditeľské voľno 31.3.2023

      Riaditeľka školy dňa 31.3.2023 podľa §150 ods. (5) Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Nástup žiakov na vyučovanie je dňa 3.4.2023 (pondelok), vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu. Žiaci sú 31.3.2023 odhlásení zo stravovania, rovnako nebude v prevádzke ani ŠKD.

     • Vyučovanie 28.3.2023

      Vážení rodičia, dňa 28.3.2023 bude vyučovanie z prevádzkových dôvodov prebiehať pre všetkých žiakov v rozsahu 4 vyučovacích hodín. Všetci žiaci končia vyučovanie o 11,25 hodine. Školský klub detí (družina) nebude v prevádzke. Žiaci majú oznámenie aj v žiackych knižkách. Ďakujeme za pochopenie.

     • Pracovná ponuka - Špeciálny pedagóg

      Informácie o pracovnom mieste:

      Miesto výkonu práce: Špeciálna základná škola, Generála Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske

      Termín nástupu: 1.9.2023

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.04.2023

      Rozsah úväzku: 100%

      Počet študentov školy: 72

      Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. Z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.

     • 💦🚰/ Svetový deň vody /💦🚰

      22.3.2023 sme našim deťom pripravili aktivity, aby sme si pripomenuli SVETOVÝ DEŇ VODY.

      Najskôr sme si povedali, čo všetko VODA pre našu ZEM znamená, aká je pre ŽIVOT nevyhnutná. Vysvetlili sme si ako prebieha jej kolobeh v prírode, že jej zásoby sú vyčerpateľné a nenahraditeľné.

      Naše vedomosti a nové poznatky sme si zopakovali aktivitou "obláčik", deti písali do dažďových kvapôčok všetko, čo sa o vode naučili. Zišlo sa ich veru dosť, aby z obláčika mohlo pršať .

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • DARUJTE 2% Z DANÍ

   • Tlačivo na stiahnutie tu: 

    2_.pdf

  • - kliknutím na logo Facebooku budete presmerovaní na náš Facebook - 

  • PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA

  • ZVONENIE

   Nedeľa 10. 12. 2023
   • ČASOVÝ ROZPIS HODÍN

   •                               1. hodina - 8:00-8:45
                                  2. hodina - 8:50-9:35
                                  3. hodina - 9:50-10:35
                                  4. hodina - 10:40-11:25
                                  5. hodina - 11:30-12:15
                                  6. hodina - 12:30-13:15

  • VÝCHOVY 

  • POČÍTADLO NÁVŠTEV

   Počet návštev: 1329184
  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje