• Exkurzia do Tríbečského múzea v Topoľčanoch

      Exkurzia do Tríbečského múzea v Topoľčanoch sa uskutočnila v dňoch 24. a 26. septembra 2019. Žiaci 1.-9. ročníka A variantu a B variantu sa pod dozorom vyučujúcich presunuli vlakom do Topoľčian. V Tríbečskom múzeu sa zúčastnili dvoch tvorivých dielní, tykajúcich sa jesennej tématiky. Vytvorili si množstvo rozmanitých jesenných dekorácií, masiek a výrobkov z prírodných materiálov. Exkurzia bola príjemným a zároveň poučným spestrením vyučovacieho procesu.

     • Návšteva bunkra v Partizánskom

      V stredu 11. septembra 2019 žiaci našej školy navštívili bunker v bývalých závodoch 29. augusta v Partizánskom. Oboznámili sa s históriou závodov od jej vzniku až po súčasnosť. Šikovní chlapci, nadšenci histórie, zozbierali veľa historických predmetov, z ktorých vytvorili pre žiakov a širokú verejnosť veľmi zaujímavé historické múzeum. Žiakov návšteva bunkra zaujala, odniesli si veľa nových poznatkov a náučných publikácií.

    • Fúriková opekačka
     • Fúriková opekačka

      Pred koncom školského roka pripravili učitelia pre žiakov opekačku trochu netradične, v obyčajnom fúriku. Všetko sa dialo v bezpečných podmienkach, za neustálej kontroly učiteľov. Deti si zahrali aj rôzne športové hry a zaspievali si za doprovodu harmoniky. Opäť to bolo veselo strávené dopoludnie.

    • Exkurzia do Vodného hradu v Šimonovanoch
     • Exkurzia do Vodného hradu v Šimonovanoch

      Žiaci 1.- 4.ročníka si urobili malý výlet do Šimonovian. Navštívili tu jednu z národných kultúrnych pamiatok Slovenska - Vodný hrad - goticko - renesančný kaštieľ. Jeho história siaha až do 12. storočia a pôvodne to bola obranná stavba, okolo ktorej obtekalo jedno rameno rieky Nitry. Vodným hradom všetkých previedla riaditeľka CVČ v Partizánskom Mgr.Silvia Schonová. Veľmi pútavo deťom porozprávala o histórii kaštieľa a pripravila pre ne aj zaujímavé hry.

    • Koncoročný školský výlet
     • Koncoročný školský výlet

      Naše deti so svojimi vyučujúcimi navštívili národnú zoologickú záhradu Bojnice. Dozvedeli sa, že je to najstaršia a najnaštevovanejšia ZOO na Slovensku, ktorá dlhodobo spolupracuje na projektoch záchrany ohrozených živočíchov na Slovensku aj v zahraničí. Deti tu videli takmer všetky zvieratá o ktorých sa učili v škole. Najväčší zážitok mali v časti vivária, kde pozorovali rôzne hady, korytnačky a jaštery. Veľkým zážitkom bola aj exkurzia Bojnického zámku. Výlet sa všetkým deťom veľmi páčil a ešte dlho o ňom v škole rozprávali.

    • Cvičenie o poskytnutí 1.pomoci
     • Cvičenie o poskytnutí 1.pomoci

      Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebné niekomu pomôcť. Je možné, že budeme musieť poskytnúť 1.pomoc. Tieto informácie si treba neustále opakovať. Naši žiaci z 5.-9.ročníka si prevereli svoje teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti. Preopakovali si, čo vedia o ľudskom tele a za pomoci pedagógov obväzovali rôzne časti tela, dávali figuríne umelé dýchanie, ale aj ukladali človeka do stabilizovanej polohy. Na záver si ukázali spôsoby prenosu raneného.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Projekt: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- ŠZŠ Partizánske
   • školský rok 2018/2019
   • Krajská súťaž - VYROBÍM Z KRABICE 2017/2018
   • školský rok 2017/2018
   • Krajská súťaž ZVIERATKO Z HLINY 2016/2017
   • Fotoalbum školy školské roky 2007- 2011
   • Školský rok 2016/2017
   • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Vyrobím si z papiera 2015 / 2016
   • školský rok 2015/2016
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1080281