• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Priateľský
   • Skúsený
   • Online služby
 • Najnovšie

  Novinky

    • OZNAM

     Špeciálna základná škola Gen. Svobodu 1273/73 958 01 Partizánske

     Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 22.05.2020 o otvorení prevádzky základných škôl pre žiakov so ŠVVP nultého, prvého až deviateho ročníka od 01.06.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa OÚ Trenčín Špeciálna základná škola Gen. Svobodu, 1273/73 obnovuje vyučovanie.

    • OZNAM

     Milí rodičia, zákonní zástupcovia!

     Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 22.5.2020 sa otvárajú všetky špeciálne základné školy - 1. až 9. ročník od 1.6.2020 (pondelok).

     Na základe tejto informácie dávame do Vašej pozornosti:

     Od 1.6.2020 otvárame špeciálnu základnú školu od 1. až po 9. ročník . Okrem vyučovania bude fungovať aj stravovanie v školskej jedálni a školský klub.

    • OZNAM

     Oznam pre žiakov a rodičov k záverečnému hodnoteniu

     Riaditeľka školy oznamuje, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. r. 2019/2020 sa po dohode s vedúcimi PK a MZ, po prerokovaní s pedagogickou radou a na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl zo dňa 06.04. 2020, ktoré bolo 20.04.2020 aktualizované, rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia takto:

    • Informácie k zápisu do ŠZŠ Partizánske

     Vážení rodičia, tu sú informácie k zápisu do ŠZŠ Partizánske, počas mimoriadnej situácie.

     1. Termín zápisov do ŠZŠ bude od 15. apríla do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka.

     2. Zapísať svojho syna či dcéru do ŠZŠ môžete cez formulár ( je v linku dole) a zašlete ho škole mailom alebo poštou. Formulár si tiež môžete na škole vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore a pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Mobilný kontakt: 0902 226 466.

    • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     Vážení rodičia, milí žiaci,

     určite už viete, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa pokračuje v prerušení vyučovania od 30.3. 2020 až do odvolania. Je to nová situácia pre nás všetkých, ale verím, že to spolu zvládneme.

     Vyučovanie v školách je síce prerušené, ale musela sa zmeniť jeho forma . Touto cestou ďakujem všetkým rodičom, ktorí pomáhajú svojim deťom prekonať toto náročné obdobie. So žiakmi ich vyučujúci komunikujú rôznymi formami, najčastejšie sa dozvedia potrebné informácie telefonicky.

    • OZNAM

     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4