,,Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov II"

  •  

    

   Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie schválilo národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

   Realizátorom národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum.

   Cieľom národného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov v školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

    

   Prijímateľ projektu: Špeciálna základná škola, Partizánske

   Realizácia projektu: 01.12.2020 – 31.08.2023

    

   Podrobnejšie informácie o projekte:

   https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii-np-pop-ii-0

    

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje