• Osobitná škola v Partizánskom bola zriadená dňa 22. februára 1960  na návrh ONV – odboru školstva v Partizánskom. Škola bola umiestnená v budove I. ZDŠ na námestí SNP Partizánskom. Zakladateľkou školy bola Elena Legényová, učiteľka s 15 ročnou praxou a s kvalifikáciou pre národnú školu. Bola i okresnou metodičkou pre 1. ročníky na ZDŠ i OŠ. 

  Školský rok 1960/61 sa začal s 12 žiakmi, ktorí boli zadelení do troch oddelení. Elena Legényová učila na škole nepretržite sama až do roku 1976. Počet žiakov sa pohyboval od 7 do 15. Organizovať prácu v takomto kolektíve si vyžadovalo pedagogické majstrovstvo a nemálo trpezlivosti. Ďalej sa už práca nedala organizovať v týchto podmienkach, preto došlo k rozšíreniu školy o jednu triedu. 

  V školskom roku 1976/77 bol do novozriadenej triedy menovaný učiteľ Július Greguš, ktorý zároveň vykonával funkciu riaditeľa školy. Do druhej triedy bolo zadelených 10 žiakov. V týchto podmienkach škola pracovala až do roku 1978, kedy pre účely školy bola získaná budova Domu pionierov v Partizánskom. Školský rok 1978/79 sa začal v nových priestoroch vo vile na Škultétyho Ulici a tu sídlila škola až do roku 1986. Došlo k rozšíreniu školy o jednu triedu a na škole pôsobilo celkovo 39 detí. 

  V roku 1979 odišla do dôchodku zakladateľka školy Elena Legényová a na jej miesto nastúpila Ľubica Nikodémusová. Škola sa rozšírila o ďalšie dve triedy.  


  Dňa 1. septembra 1986 bola otvorená nová budova školy na ulici Generála Svobodu a riaditeľom školy bol naďalej Július Greguš. Školský rok 1986/87 bol slávnostné otvorený     1. septembra 1986. Školu navštevovalo 85 žiakov. V máji 1987 bola v budove školy zriadená školská jedáleň pre deti a zamestnancov školy. 


   

   Školský rok 1987/88 sa začal s počtom žiakov 86. Riaditeľkou školy sa stala Ľudmila Wollemannová a zástupkyňou Ľubica Nikodémusová. 

  Školský rok 1989/90 sa začal s počtom žiakov 110. Nežná revolúcia – november 1989 priniesol zmenu riaditeľky školy, ktorou sa stala Ľubica Nikodémusová so zástupkyňou Helenou Kubelovou.

  Od 1.3.2002 bola súčasťou školy Špeciálna materská škola pri Detskej ozdravovni Janova Ves - sídlo Klátová Nová Ves, ktorá zabezpečovala výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom roku, poskytovala špeciálnopedagogickú starostlivosť zameranú na úspešný priebeh liečby a doliečenia chorých a oslabených detí. Cieľom bola humanizácia celkovej starostlivosti o choré a oslabené dieťa, udržiavanie jeho duševnej aktivity, nahrádzanie rodičovskej starostlivosti po psychickej stránke, predchádzania hospitalizmu. Špeciálna materská škola pri Detskej ozdravovni bola zrušená dňa 10.01.2014.

   

  Osobitná škola od 1.9.2002 nesie svoj nový názov, ktorým je Špeciálna základná škola.   

  Začiatok školského roka 2004/2005 opäť priniesol zmeny keď na poste riaditeľky školy vymenila pani Mgr. Ľubicu Nikodémusovú Mgr. Helena Kubelová a zástupkyňou sa stala Mgr. Daria Letovancová. Škola postupne rokmi napredovala, zveľaďovala sa, a stala sa tak neoddeliteľnou súčasťou potrieb občanov Partizánskeho a jeho širokého okolia. 

   

  Poslednú významnú zmenu škola zaznamenala dňa 1.7.2019 keď na post riaditeľky školy nastúpila Mgr. Janka Smatanová so zástupkyňou Mgr. Erikou Calpašovou. V súčasnosti škola naberá nový rozmer, pracuje sa na mnohých projektoch a v záujme je aj rozšírenie školy. Veríme, že aj naďalej budeme zabezpečovať pre deti so zdravotným znevýhodnením kvalitné podmienky na vzdelávanie a ich osobnostný rozvoj. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Ivana Gajdošová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Čikelová: +421 910 226 467 Odhlasovanie stravy: +421 910 226 467 - deň vopred do 10,00 hod
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske Slovakia
   • 34058915
   • 2021467646
   • Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje