• Tvorivé dielne v Prievidzi
     • Tvorivé dielne v Prievidzi

     •     Spojená škola internátna v Prievidzi pripravila pre žiakov 3.- 7. ročníka ŠZŠ tvorivé dielne. Z našej školy tam išli spolu s pani učiteľkou traja chlapci. Najskôr si pozreli pekné divadielko o vtáčikoch a potom sa začalo tvorenie. Deti sa striedali pri stoloch, kde s pani učiteľkami robili rôzne výrobky. S farebnými polevami zdobili medovníčky, vyrábali anjelikov zo šúpolia, z bielej hmoty vyrezávali snehové vločky, alebo z polystyrénu vytvárali stromčeky. Chlapcom sa práca páčila a domov odchádzali s dobrým pocitom, že sa naučili opäť niečo nové.

     • Dopravná výchova

     •    Často nás pani učiteľky pred vychádzkami, ale aj počas nich upozorňujú na správne prechádzanie cez cestu, používanie prechodov pre chodcov a aby sme boli na ceste ostražití. Naše pani učiteľky si preverili, ako tieto veci ovládame. Najskôr sme si s nimi zopakovali pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov a priraďovali dopravné prostriedky na miesta, kde sa pohybujú. Pani učiteľky si naše vedomosti overili aj testom. Na záver sme si skladali puzzle s dopravnými značkami. Táto akcia sa nám veľmi páčila. 

    • Čo viem o Slovensku
     • Čo viem o Slovensku

     •     Od 1.ročníka nás pani učiteľky učia o tom, aké máme na Slovensku rieky, mestá a pohoria. Čím sme starší, tým sa naše vedomosti rozširujú. Pribúdajú informácie o histórii nášho štátu, učíme sa viac o krásach našej vlasti. Pán učiteľ Marko nám pripravil vedomostný test. Otázky sa týkali všetkého, čo sme sa v predchádzajúcich rokoch naučili. Na test sme mali 40 minút a veru sme sa pri odpovediach zapotili. Víťazkou sa stala Dominika Kotlárová z 9.ročníka.   

     • Zaspievajme si ...

     •   Kto by nemal rád pekné piesne? A my ich vieme veľa. Učíme sa ich na hudobnej výchove s pani učiteľkami a radi si ich zanôtime aj doma. Pani zástupkyňa Letovancová  pre nás pripravila peknú akciu. Stretli sme sa všetci žiaci, ktorí radi a pekne spievame. Z našich úst zneli piesne o krásach prírody, zvieratkách, mestách, ale aj o láske a ľudských vlastnostiach. Za výkon sme si zatlieskali a dostali sme aj sladkú odmenu.

     • Mikuláš

     •   Na dvere všetkých dobrých žiakov zabúchal Mikuláš s čertom. Veru sme sa preľakli, ale to len spočiatku. Mikuláš sa nás pýtal na známky, ako sa učíme a či poslúchame. Zaspievali sme mu piesne, zarecitovali básne, čo sme sa naučili s pani učiteľkami na hodinách hudobnej výchovy a čítania. Čert nás všetkých pochválil, rozdal sladkosti a Mikuláš sľúbil, že o rok prídu obaja opäť. 

    • súťaž o športe
     • súťaž o športe

     •  

        Dnes sme sa presvedčili, že aj naše dievčatá z 5.- 9.ročníka  majú vedomosti o športe. Súťažili v štyroch družstvách. Ich úlohou bolo podľa obrázkov určiť dvadsať rôznych druhov športových disciplín. Neskôr si žrebovali čísla, pod ktorými boli schované. Dievčatá mali povedať všetko, čo o týchto športoch vedeli. Všetky boli úspešné a sladko odmenené.

     • tvorivé dielne

     •  

        

        Do našej školy prišli tety z Osvetového strediska z Prievidze. Učili žiakov ako sa robia ružičky z papiera, šité kvetinky z látky, ale aj ako sa maľuje na sklo. V dvoch pracovných skupinách deti tvorili pekné výrobky. Svoje výtvory si vystavili v triedach.

       

    • Bájky a ich ponaučenie
     • Bájky a ich ponaučenie

     •   

       Dnes sa starší žiaci stretli v jedálni školy, aby sa porozprávali o bájkach. Dozvedeli sa, že v nich autor humornou formou kritizuje správanie ľudí. Prvé bájky ústne prenášal Ezop v 6.storočí pred Kr. Pani učiteľka žiakom jednu z nich prečítala - O vlkovi a barančekovi. Pozorne všetci počúvali, pretože ich úlohou bolo zistiť ponaučenie z bájky a na výkres nakresliť aj obrázok.

        Bájke všetci žiaci porozumeli a odsúdili aj vyvyšovanie sa človeka nad človekom. Neskôr si nakreslili pekné obrázky a vystavili ich vo svojich triedach.

     • exkurzia do záhradníctva "ŠUJAN" v Skačanoch

     •  

       Malí žiaci z 1.- 4. ročníka A variantu a 4.- 10. ročníka B variantu zavítali so svojimi pani učiteľkami do záhradníctva v Skačanoch. Pani, ktorá tu pracuje, žiakom porozprávala o rastlinách, kvetoch, kríkoch a stromoch. Dozvedeli sa ako sa majú starať o jednotlivé rastlinky a aký máme z nich úžitok. Tiež im vysvetlila, aké podmienky potrebujú rastlinky aby prežili. Všetko o čom sa rozprávali, si aj pozreli. Pretože boli slušní a tetu pekne počúvali, dostali za odmenu omaľovávanky s motívom záhradného centra.

       

       

    • účelové cvičenie v prírode
     • účelové cvičenie v prírode

     •          

        Jeseň oznámila svoj príchod aj starším žiakom z 5.- 9.ročníka. Vybrali sa na účelové cvičenie do terénu nad Salašom. Počas výstupu sledovali sfarbené lístie rôznych stromov, určovali ku ktorému z nich patria tie na zemi. Pozorovali lezúci hmyz, aj rôznych živočíchov. Spoločne si prezreli obsah našej lekárničky, ktorú majú pani učiteľky vždy so sebou. Pani učiteľky žiakom porozprávali o jej jednotlivých častiach. Mali čas aj na zábavu. Vybrali sa do lesa hľadať hríby, naháňali sa a hrali na schovávačku. Neskôr sa najedli a spokojne vrátili naspäť do školy, pretože ich tam už čakal obed. 

    • tvorivé dielne
     • tvorivé dielne

     •  

         Opäť prišla jeseň aj do našej školy. Menší žiaci z 1.- 4. ročníka A variantu a 4.- 10. ročníka B variantu a deti z triedy autistov si spoločne s pani učiteľkami porozprávali o tomto sychravom a chladnejšom  ročnom období. Prečítali si aj básničky, zaspievali pesničky a potom začali tvoriť. Najskôr otláčali na výkresy rôznymi farbami natreté listy a pozorovali ich štruktúru. Neskôr na papier kreslili, maľovali, ale aj lepili rôzne tváričky, tvorili šarkanov. S pestrofarebnými výrobkami sa deti na záver odfotili a vystavili si ich vo svojich triedach. 

     • Rozprávanie o holokauste a 2.svetovej vojne

     •  

          Všetci žiaci z 5.- 9. ročníka sa stretli v jedálni našej školy, aby im pani učiteľky  porozprávali o 2. svetovej vojne a holokauste. Dozvedeli sa, že HOLOKAUST bolo označenie pre vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie náboženských, etnických, či politických skupín. Vykonávalo ho nacistické Nemecko. Najpočetnejšími obeťami holokaustu boli Židia.

         Aby sme žiakom priblížili toto strašné obdobie, pustili sme im film „ Život je krásny „. Veselo smutný film o tom, ako sa otec obetoval za záchranu svojej rodiny a uchránenia  syna od vojnovej reality premenou utrpenia do podoby veľkolepej hry. Stretli sme sa tu s deportáciou Židov  do koncentračných táborov. Film zosmiešnil pomýlené nacistické, fašistické, či rasistické zmýšľanie, aj jednoduchú ľudskú nafúkanosť či vyvyšovanie sa.

       

       

     •                                   Školský rok 2013/2014

     • výlet do ZOO

     •  

         Pretože sa končí školský rok a je to čas výletov, na jeden sme sa vybrali aj my. 20 žiakov našej školy a ich pani učiteľky nasadli do autobusu so smerom bojnická ZOO. Vystihli sme krásne, slnečné počasie a skoro všetky zvieratká boli vonku. Videli sme slony, leva, opice, medveďov, ale aj ťavy, zebry a mnoho iných, exotických zvierat. Naši rodičia nám dali pár eur, preto sme si mohli zamaškrtiť na zmrzline, čokoláde, ale niektorí sme si kúpili aj malé darčeky. Na výlete sa nám veľmi páčilo, preto sme sa spokojní vrátili do školy, kde nás už čakali naše mamy a otcovia.

     • exkurzia do hvezdárne

     •  

         V tento pekný, slnečný deň sme sa žiaci z 1. – 4. ročníka a 3. - 10. ročníka B variantu s našimi pani učiteľkami vybrali na exkurziu do hvezdárne v Malých Bieliciach. Privítal nás tam ujo, ktorý vo hvezdárni pracuje. Povedal nám, že je to jediná hvezdáreň v našom kraji. Bola postavená v roku 1988 a svojim návštevníkom ponúka množstvo individuálnych alebo skupinových programov zábavy spojených s poznávaním hviezdnej oblohy. Ukázal  nám šošovkový ďalekohľad - refraktor systému Coudé, ktorý priblíži pozorované objekty v rozsahu od 56 do 375 krát. Pozreli sme si aj pekný film. Potom sme sa ujovi poďakovali za pekné a pútavé rozprávanie, rozlúčili sme sa a vrátili sme sa opäť do školy.

    • MDD
     • MDD

     •  

       1. jún patrí deťom. Je to sviatok, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. V tento deň sme ho oslavovali aj my v škole. Pani učiteľky nám pripravili rôzne, veselé disciplíny  a my sme začali medzi sebou súťažiť. Mali sme sa vo dvojici so zaviazanými očami  vzájomne kŕmiť šiškou, skákať vo vreciach, prenášať vajíčko na lyžičke, ale aj chytiť zubami jabĺčko vo vode a vytiahnuť ho von a veľa ďalších. Za každú disciplínu sme boli sladko odmenení.  Všetci sme sa výborne zabavili. 

    • Novácky Šikula
     • Novácky Šikula

     •                                                                    

        Špeciálna základná škola v Novákoch usporiadala 5. ročník súťaže v pracovných zručnostiach  žiakov . Aj my sme sa jej zúčastnili. Tri žiačky našej školy a ich pani učiteľka. Po privítaní nás rozdelili na stanovištia. Mali sme vystrihnúť a ušiť  kuchynskú rukavicu, vymodelovať tri zvieratká z plastelíny, urobiť občerstvenie -  poháre z tvarohu, Granka, marhúľ, cukru a šľahačky. Pri ďalšom stole sme rysovali, strihali a lepili pozdrav k meninám a na koniec sme mali zhotoviť tulipán. Boli sme úspešní, získali sme 3.miesto. Po malom občerstvení a vyhodnotení súťaže sme nasadli na vlak a vrátili sa do Partizánskeho. 

     • Dopravná súťaž

     •  

         Počas školského roku sme sa na rôznych hodinách učili o tom, že ako chodci, či cyklisti sme účastníkmi cestnej premávky, a preto by sme mali poznať niektoré dopravné predpisy a značky. Ako ich naozaj poznáme, sme sa presvedčili na dnešnom teste pre žiakov 5.- 9. ročníka. Mali sme označiť dopravné značky, správne odpovedať na otázky týkajúce sa dopravnej situácie a na koniec sme sa museli dostať z dopravného bludiska. Pán učiteľ vyhodnotil test a oznámil nám výsledky. Víťazkou  sa stala Pavlína Gahérová z 8.ročníka. 

    • Exkurzia do záhradníctva
     • Exkurzia do záhradníctva

     •  

        Všetci žiaci z 1. – 4. ročníka a 3.- 10. ročníka B variantu sme sa s našimi pani učiteľkami vybrali na exkurziu do záhradníctva. Prešli sme sa okolo rieky Nitry a pešo sme sa dostali až do skleníkov s kvetmi. Od pracovníkov sme sa dozvedeli, že sa používajú nielen na výsadbu kvetov, ale aj zeleniny. Spestrením našej exkurzie bola návšteva psieho útulku. Dnešný deň bol krásny a zároveň poučný, pretože sme si obohatili svoje poznatky a spestrili sme si aj vyučovací proces.

       

    • Súťaž v recitácii
     • Súťaž v recitácii

     •  

        Pani učiteľky vybrali spomedzi žiakov našej školy 25 najlepšie recitujúcich. Malí aj veľkí, všetci sme sa stretli v telocvični našej školy. Recitovali sme básne od Márie Ďuríčkovej, Márie Rázusovej Martákovej, Vojtecha Mihálika, Daniela Heviera, ale aj Ľudmily Podjavorinskej a Milana Rúfusa. Pani učiteľky nás pochválili za snahu, odmenili vecnými cenami tých najlepších recitátorov a ostatných sladkosťou.

                                 Naši víťazi :  1. miesto  Dominika Kotlárová   

                                                       2. miesto   Anka Balážová                       

                                                       3. miesto   Jakub Dobiáš     

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.