• OZNAM

     • OZNAM

       

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariaďuje tieto opatrenia: V termíne od 02.03.2021 do 15 03.2021 vrátane, prerušuje výchovnovzdelávací proces detí v 5. ročníku A variant, z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

       

      Karanténne povinnosti:

      • sledovať zdravotný stav detí a v prípade objavenia príznakov kontaktovať ošetrujúceho lekára
      • dezinfekcia priestorov školy vo zvýšenej frekvencii
      • prerušenie vzdelávacieho procesu v triede 5. ročníka

       

      Všetkých rodičov, ktorých  detí sa to týka, sme telefonicky kontaktovali. Ostaní žiaci chodia do školy v pôvodnom režime.

                                                                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                            riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     • Oznam

      Od pondelka 1.3.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v našej škole.

      Zároveň budú zabezpečené obedy (kto bude mať zaplatené).

       

      Nástup žiaka do školy za týchto podmienok:

      1. Negatívny test jedného zákonného zástupcu/ potvrdenie o prekonaní COVID-19/    preukázanie sa o výnimke
      2. Vypísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,
      3. Úplne zdravé dieťa (bez príznakov nachladnutia, choroby, kašeľ, nádcha, teplota...)
      4. V karanténe nemôže byť dieťa, zákonný zástupca, ani nikto z rodiny

       

      !!! Bez negatívneho testu zákonného zástupcu a podpísaného čestného vyhlásenia nebude dieťa prevzaté do špeciálnej základnej školy!!!

       

      Do budovy školy nemôže vstúpiť osoba bez platného negatívneho testu.

      Protiepidemiologické opatrenia sa budú naďalej dodržiavať. Prosíme Vás, aby každé dieťa malo rúško.

       

     • OZNAM

     • Aktualizácia:

       

      V týždni od 22.2. (pondelok) do 26.2.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID. Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

     • OZNAM

     • Oznam k 8.2.2021

      Na základe záverov krízového štábu okresného úradu v Prievidzi a RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach vyučovací proces v školách mesta Partizánske nezačne, a preto aj naša škola ostáva naďalej zatvorená a žiaci od 8.2. pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Dištančné vzdelávanie je povinné.

      V týždni od 15.2. do 19.2 sú jarné prázdniny.

      O ďalšom vzdelávaní Vás budeme informovať v piatok 19.2.2021

     • OZNAM

     • Aktualizácia:

       

      V týždni od 1.2. (pondelok) do 5.2.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID.  Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

     • Oznam

     • Aktualizácia:

       

      V týždni od 25.1. (pondelok) do 29.1.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID.  Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

       

       

     • OZNAM

     • Aktualizácia:

      V týždni od 18.1. (pondelok) do 22.1.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID.  Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

       

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

     •  

       

      Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu  Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušil školské vyučovanie vo všetkých školách a vzdelávanie žiakov bude prebiehať dištančnou formou. Materiál si nájdu žiaci v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. O obnovení prezenčného vyučovania a podmienkach nástupu žiakov do školy vás budeme priebežne informovať.

      Vedenie školy bude kontaktovať zákonných zástupcov a informovať ich o podmienkach dištančného vzdelávania. Žiaci sú povinní plniť úlohy vyplývajúce z dištančného vzdelávania.

       

     • VIANOČNÉ PRIANIE

     • Milí žiaci a rodičia

      Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím špeciálnym. Želáme vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.

       

      Z celého srdca Vám to prajú

      zamestnanci ŠZŠ Partizánske

       

                                                       

     • OZNAM

     • Od 21.12.2020 (pondelok) do 8.1.2021 (piatok) budú vianočné prázdniny nariadené MŠ SR.

      Predpokladaný nástup žiakov do školy je 11.1.2021. Bližšie informácie o nástupe žiakov do školy budú zverejnené podľa vývoja epidemiologickej situácie a pokynov MŠ SR.

       

      Pred vstupom do školy bude potrebné opäť vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie na stiahnutie:

      Vyhlásenie_ZZ_o_bezinfekčnosti_od_16.11..pdf

      V prípade, že nemáte možnosť si dokument vytlačiť, bude pre Vás vytlačený a pripravený pred vstupom do školy, kde ho následne vyplní zákonný zástupca. Je nutné, aby zákonný zástupca prišiel spolu so žiakom do školy.

                                                                                                                        Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                               riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariaďuje tieto opatrenia:

      V termíne od 1.12.2020 do 10 12.2020 prerušuje výchovnovzdelávací proces detí v 5. a 9. ročníku A variant  a v termíne od 2.12.2020 do 11.12.2020 v triede autistov. 

      Karanténne povinnosti:

      • sledovať zdravotný stav detí a v prípade objavenia príznakov kontaktovať ošetrujúceho lekára
      • dezinfekcia priestorov školy vo zvýšenej frekvencii
      • prerušenie vzdelávacieho procesu v triedach 9. ročníka, 5. ročníka a autistov

      Všetkých rodičov, ktorých  detí sa to týka, sme telefonicky kontaktovali. Ostaní žiaci chodia do školy v pôvodnom režime.

                                                                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                            riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     • Oznam

      Od utorka 10.11. 2020 začína riadne vyučovanie v škole pre žiakov od prípravného až 10. ročníka.

      Pred vstupom do školy je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie na stiahnutie tu:

      https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf 

       

      V prípade, že nemáte možnosť si dokument vytlačiť, bude pre Vás vytlačený a pripravený pred vstupom do školy, kde ho následne vyplní zákonný zástupca. Je nutné, aby zákonný zástupca prišiel spolu so žiakom do školy.

      Vážení  rodičia, milí žiaci! Snažme  sa správať a pristupovať k všetkým opatreniam zodpovedne, aby sme sa vyhli možným ohrozeniam.

      Každé dieťa bude naďalej denne prechádzať ranným filtrom – meria sa teplota, dezinfikujeme ruky a sledujú sa ďalšie príznaky ochorenie COVID 19. V prípade podozrenia sa postupuje podľa usmernenia, ktoré je k nahliadnutiu v závere tohto oznamu.

      Do školy prichádzajú žiaci v doprovode jedného zákonného zástupcu s rúškami.

      Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy a zostávajú vo vonkajších priestoroch školy.

      Žiaci si prinesú 1 náhradné rúško a papierové vreckovky.

      Usmernenia: 

      https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/

                                                                                                                    Mgr. Janka Smatanvá

                                                                                                                           riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia Číslo: 2020/18259:1-A1810 Vám oznamujeme, že od utorka 3.11. 2020 do štvrtka 5.11. 2020 sa z prevádzkových dôvodov žiaci v ročníkoch 5. až 10. naďalej učia dištančne z domu.

      Nakoľko sa informácie veľmi rýchlo menia, v pondelok 9.11. 2020 budeme všetkých rodičov kontaktovať telefonicky a po zistení aktuálneho stavu Vám ešte podáme presné informácie.

       

      Ak máte akýkoľvek problém s vyučovaním, alebo nejasnosti ohľadom dochádzky žiaka po celoplošnom testovaní, môžete nás požiadať o pomoc. V maximálnej miere Vám i našim žiakom  budeme nápomocní. 

       

      Mgr. Erika Calpašová – zástupkyňa riaditeľky – mobil: 0911 226 469

      Mgr. Janka Smatanová – riaditeľka školy – mobil: 0902 226 466

       

                                                                                                                                 Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                                         riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     • Vážení  rodičia,

       

      vedenie školy  odporúča zúčastniť sa testovania všetkým našim žiakom od veku 10 rokov.

       

      • Ak sa žiak  testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodič, alebo členovia žijúci v spoločnej domácnosti sú negatívni – nastúpi v utorok 3.11. 2020 do školy. Žiak sa preukáže negatívnym testom a rodič príde podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

       

      • Ak sa žiak zúčastní testovania – je negatívny, ale rodič, alebo člen v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva 10 dní v karanténe. (Toto platí aj pre žiakov do 10 rokov.)

       

      • Ak sa žiak zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva 10 dní v karanténe.

       

      • Ak sa žiak nad 10 rokov testovania nezúčastní – ostáva 10 dní v karanténe.

       

      • Ak sa rodič, alebo člen žijúci v spoločnej domácnosti testovania nezúčastní, prosíme rodičov, aby si tiež dieťa nechali doma v 10 dňovej karanténe.

       

      V pondelok 2.11. 2020 budeme všetkých rodičov kontaktovať telefonicky a po zistení aktuálneho stavu Vám ešte podáme presné informácie.

       

      Ak máte akýkoľvek problém, nebojte sa požiadať o pomoc. V maximálnej miere Vám i našim žiakom  budeme nápomocní. 

       

      Mgr. Erika Calpašová – zástupkyňa riaditeľky – mobil: 0911 226 469

      Mgr. Janka Smatanová – riaditeľka školy – mobil: 0902 226 466

       

                                                                                                                                 Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                                         riaditeľka školy

       

       

       

     • OZNAM

     • Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, riaditeľka ŠZŠ Partizánske oznamuje, že:

       

      Od pondelka 26. októbra 2020 do odvolania, bude vzdelávanie žiakov 2. stupňa  (5.-10.roč.) prebiehať dištančnou formou. Triedni učitelia sa v priebehu týždňa spoja so všetkými žiakmi a dohodnú si postup a spôsob vzdelávania. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení sa forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

       

      Žiaci 1. stupňa (1.-4.roč.) chodia od pondelka 26.10.2020 naďalej do školy (do odvolania).

       

      Jesenné prázdniny budú v zmenenom termíne a to v dňoch 30.októbra a  - 2., 6., a 9. novembra 2020 

       

      Zároveň oznamujeme, že žiaci 2.stupňa sú automaticky odhlásení z obeda. 

      Ak máte akýkoľvek problém, nebojte sa požiadať o pomoc. V maximálnej miere Vám i Našim žiakom  budeme nápomocní. 

       

      Mgr. Erika Calpašová – zástupkyňa školy – mobil: 0911 226 469

      Mgr. Janka Smatanová – riaditeľka školy – mobil: 0902 226 466

       

                                                                                           Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     • Špeciálna základná škola, Gen Svobodu 1273/73, 958 01 Parizánske

      oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 02. 09. 2020 o 8.00 hodine v triedach.

       

      Program prvého dňa v škole:

       

       8:00 – 9:00 hod  slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 - príhovory, privítanie prvákov a žiakov po triedach

       

      •  odchod prvákov s triednymi učiteľkami do kmeňových tried, možnosť vstupu rodičov do tried, rozhovor s triednymi učiteľkami a vychovávateľkou ŠKD
      •  odchod žiakov 2. – 9. ročníka s triednymi učiteľkami /učiteľmi do kmeňových tried

       

      Informujeme rodičov, že pri prvom nástupe žiaka do základnej školy musia prísť podpísať zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu. Vyhlásenia si môžete stiahnuť v prílohách, prípadne ich budete vypisovať pred školou.

      Zároveň však upozorňujeme, že škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku za účasti rodičov s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa realizuje  v  prváckej triede. Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov.

       

      Strava pre žiakov ZŠ sa bude  v školskej jedálni vydávať od stredy 03. 09. 2020 na základe prihlášok. Činnosť ŠKD začína 03. 09. 2020

        

      Usmernenia školy po otvorení školského roka 2020/2021

       

      • Žiaci A variantu prvého stupňa, žiaci B variantu aj C variantu nemusia nosiť rúška.
      • Žiaci A variantu 5.- 9 ročníka nosia rúška povinne.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
      • Pedagogický zamestnanec  nosí rúško alebo ochranný štít.
      •  Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
      • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport  sa do 20.9. nevyužívajú.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      •  Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
      • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.
      • Obedy sa vydávajú v jedálni po skupinách tried. Organizáciu zabezpečujú vyučujúci.

       

       

                                                                                                                   Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                          riaditeľka školy

     • Príloha č.1

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

       

      Vyhlasujem, že dieťa/žiak ........................................................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži), že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

       

      Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) [1].

       

       

      V ................................. dňa ...................

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

       

      Adresa zákonného zástupcu:

       

      Telefón zákonného zástupcu:

       

      Podpis zákonného zástupcu:

       

       

       

      [1] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény.

     • Príloha č.2

     • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred nástupom do špeciálnej školy a špeciálneho školského zariadenia

      (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

       

      Meno dieťaťa/žiaka:

       

      Adresa zákonného zástupcu:

       

      Telefón zákonného zástupcu:

       

       

      Dôvod použitia tohto dotazníka:

      Dotazník je dôležitý z hľadiska monitorovania zdravia dieťaťa/žiaka, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 počas trvania pandémie Covid-19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby školy a školské zariadenie boli bezpečným miestom pre dieťa/žiaka v procese vzdelávania a výchovy.

      Dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa/žiaka:

      Vyhlasujem, že dieťa/žiak vycestovalo v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020 mimo Slovenskej republiky:

      ÁNO

      NIE

      Vyhlasujem, že dieťa/žiak sa zúčastnilo hromadného podujatia[1] v termíne od 17. 8. do 1. 9. 2020:

      ÁNO

      NIE

       

      V prípade, že ste na niektorú z hore uvedených otázok odpovedali „ÁNO,“ ste povinný sledovať zdravotný stav dieťaťa/žiaka a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb, s ktorými je dieťa/žiak v častom kontakte do 16.9.2020.

       

      V prípade výskytu príznakov (nádcha, kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy) u dieťaťa/žiaka alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinný bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD a VLDD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní a dieťa/žiak nenavštevuje školské zariadenie do doby určenej príslušným lekárom.

       

      Ďalej vyhlasujem, že dieťa/žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, napr. po návrate zo zahraničia – „červených krajín“, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa/žiak, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) [2].

      Podpis zákonného zástupcu:

       

       

       

      [1] pod hromadným podujatím sa rozumie hlavne: detský tábor, športové sústredenie, koncerty, svadby, rodinné oslavy

      [2] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa (žiaka) a k nariadeniu karantény.

     • OZNAM

     • Špeciálna základná škola Gen. Svobodu 1273/73 958 01 Partizánske

       

      Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 22.05.2020 o otvorení  prevádzky základných škôl pre žiakov so ŠVVP  nultého, prvého až deviateho ročníka od 01.06.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa OÚ Trenčín Špeciálna základná škola Gen. Svobodu, 1273/73 obnovuje vyučovanie.

      Žiaci  školy budú rozdelení do tried, tak ako pred mimoriadnym prerušením prevádzky. V triede môžu byť spolu aj žiaci ročníka, ktorí, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli pred mimoriadnym prerušením prevádzky v spoločnej triede. 

      Na základe dobrovoľnej  účasti  žiakov na vyučovaní v škole nebude možné pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. V škole sa mení organizácia vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa), pričom sa berie do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v škole nezúčastní a vzdelávanie im bude poskytované v doterajšom režime.

      Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe za dodržania hygienických podmienok tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory. Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu

      V opodstatnených prípadoch zabezpečíme aj prevádzku školského klubu detí.

      Škola bude otvorená pre žiakov od 7.30 do 12,00 hod.

      Doobedňajšia činnosť od 8.00 do 11.25 hod.

      Povinnosti zákonného zástupcu, ktorý dobrovoľne súhlasí s nástupom svojho dieťaťa do škôl

      ·      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode svojho dieťaťa do školy a pri odchode svojho dieťaťa zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

       

      ·      Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška  a papierové jednorazové vreckovky.

       

      ·      Vstup do školy je umožnený iba žiakom. Zákonný zástupca, alebo osoba sprevádzajúca žiaka ho odovzdá pri hlavnom vstupe do budovy školy v čase od 7.30 hod. do 8.00 hod. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19  žiaka privádza a odvádza len  osoba, ktorá so žiakom žije v spoločnej domácnosti.

       

      ·      Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy od

      1. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020.

       

      ·      Predkladá pri prvom nástupe svojho dieťaťa  do školy, alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      ·    V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Špeciálna základná škola Partizánske do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, MDD, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole.

                                                                    riaditeľka školy, Mgr. Janka Smatanová

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje