• Tvorivé dielne
     • Tvorivé dielne

     •     Dnes k nám prišli tety a ujovia z kultúrneho centra v Prievidzi. Mali s našimi žiakmi tvorivé dielne. Deti pozorne sledovali  rozprávanie uja rezbára o dreve. Rozprával im, čo všetko sa dá z dreva vyrobiť. Doniesol aj fotografie – ukážky jeho výrobkov. Každý žiak si potom mohol vyrobiť z dreva lyžicu, opracovať ju na zveráku a potom pekne vyšmirgľovať. Deťom sa takáto práca veľmi páčila a vlastnoručne vyrobeným lyžiciam sa veľmi potešili.

    • Návšteva sadu v Bieliciach
     • Návšteva sadu v Bieliciach

     •  

         Žiaci 1.- 4.ročníka, TPŠ a 5.- 6.ročníka sa vybrali na návštevu do ovocného sadu v Malých Bieliciach. Ujo hospodár deťom porozprával o ovocí, ktoré rastie na stromoch aj o tom, ako sa oň starajú. Hovoril aj   o včielkach, aké sú vždy dôležité pre budúce jabĺčka. Deti si všímali ovocné stromy, rozdiely medzi listami, aj korunami. Rástli na nich veľké jablká a slivky. Ujo rozdal deťom sladké jabĺčka, mohli tak aj povedať, že v ovocnom sade rastie sladké a šťavnaté ovocie. Všetci žiaci sa aj s pani učiteľkami poďakovali za možnosť návštevy v sade, rozlúčili sa s ujom a vrátili sa do školy. 

     • Beseda o holokauste

     •       

          Žiaci druhého stupňa, 5.- 8.ročníka našej školy, si na besede s pani učiteľkami opäť pripomenuli hrôzy a nezmyselnosť  II. svetovej vojny. Dozvedeli sa, že slovo “ holokaust“ znamená úplné zničenie a úplnú skazu.

         Dievčatá a chlapci sledovali niekoľko dokumentárnych filmov s vojnovou témou  a filmy o koncentračných táboroch, kde bolo mučených a zahynulo okolo šesť miliónov  nevinných ľudí z najrôznejších zemí, najviac z Poľska, Sovietskeho zväzu, Maďarska, Rumunska a Nemecka. Presný počet sa však nikdy nepodarilo zistiť. Práve holokaustom sa II. svetová vojna odlišuje od všetkých ostatných vojen v histórii ľudstva. Milióny ľudí, žien a detí umierali rukami zmanipulovaných a sfanatizovaných nacistov. Predovšetkým je nepochopiteľný fakt, že Židov vyhladzovali, aj keď im nič neurobili.

         Žiaci diskutovali, porovnávali videné veci so skutočnosťou. Beseda bola pre nich zaujímavá .

       

    • Slávnostné ukončenie školského roku 2013/2014
     • Slávnostné ukončenie školského roku 2013/2014

     •  

         Opäť sme sa stretli v telocvični školy. Učitelia a ich malí aj veľkí žiaci sa zoradili po ročníkoch a čakali na príchod pani riaditeľky a pani zástupkyne. Po úvode si vypočuli slová, ktorými pani riaditeľka chválila, ale aj hanila, pretože hodnotila končiaci sa školský rok. Slová kritiky patrili žiakom, ktorí nerobili dobré meno škole, ale ani vlastným rodičom. Tým sa to odrazilo na známke zo správania, či zhoršeného prospechu.  Slová chvály si vypočuli  šikovní žiaci. Pani riaditeľka hovorila o ich slušnom správaní sa, vzornej dochádzke do školy, ale aj úspešnej účasti na rôznych súťažiach, keď reprezentovali našu školu. Na záver pani riaditeľka všetkým popriala príjemné prežitie prázdnin a úspešný návrat do školských lavíc v septembri.

       

     • Návšteva Morského centra

     •  

        Deti z 1.-4.roč. A variantu a 4.- 10. ročníka B variantu so svojimi pani učiteľkami navštívili predajňu v Malých Bieliciach s názvom Morské centrum. Predajňa je určená pre začínajúcich akvaristov, ponúkajú tu poradenstvo aj nákup živočíchov.

        Deti so záujmom pozorovali ako sa rybky rôznych, krásnych farieb preháňali vo veľkých akváriách. Mnohé si tam našli aj svojho Nema. Sledovali aj efekty svetiel spôsobené odrazom vody a živočíšnu ríšu vznášajúcu sa v prúde vody. Od uja predavača sa dozvedeli, čo  rybky žerú, aj ako často sa im musí meniť voda aby dlho žili a robili nám radosť.   

       

    • Školský výlet - opekačka
     • Školský výlet - opekačka

     •  

        Žiaci z 5.- 9.ročníka našej školy sa vybrali na výlet na Ondrej chatu. Počas niekoľko kilometrovej ceste sa s vyučujúcimi rozprávali o okolí, počúvali rozprávanie pána učiteľa Marka, ktorý učí dejepis a pozná históriu mesta Partizánskeho.  Deti sa potešili vode z čistej studničky a potom si opiekli prinesené párky a slaninku. Všetky deti prežili pekné a slnečné dopoludnie .  

       

    • Deň záchranárskych zložiek
     • Deň záchranárskych zložiek

     •                                                                                                                                

      Na letisku vo Veľkých Bieliciach sa stretli všetky záchranné zložky z Partizánskeho. Malé, aj veľké deti mali možnosť vidieť požiarnické autá, policajné, vojenské, ale aj záchranné zložky v akcii. Všetci prežili pekné a zaujímavé dopoludnie, veď nie každý deň si môžu posedieť v policajnom aute , či zapnúť maják na požiarnickom aute.

       

    • Deň detí so žiakmi Obchodnej akadémie v Partizánskom
     • Deň detí so žiakmi Obchodnej akadémie v Partizánskom

     •  

       Naše malé deti  z 1.- 4.ročníka A variantu a 4.- 10. ročníka B variantu MDD strávili so žiakmi Obchodnej akadémie v Partizánskom. Ich veľkí kamaráti si pre nich pripravili doobedie plné zábavy s názvom VIITAJTE V ROKFORDE. Deti plnili množstvo disciplín a zažili veľa radosti a smiechu.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     •     Všetky deti z 5.- 9.ročníka našej školy v tento deň oslavovali svoj sviatok. Ako inak -  zábavou. Pani učiteľky pre nich pripravili množstvo zaujímavých a veselých súťaží.  Najskôr sa vzájomne kŕmili šiškami, pričom mali zaviazané oči. Potom skákali vo vreciach, nosili loptičky na lyžičke, lovili jablká v nádobe s vodou, alebo chodili vo dvojiciach priviazaní  nohami. Všetci sa dobre zabavili a víťazi boli sladko odmenení.

    • Beseda o bylinkách
     • Beseda o bylinkách

     •    

      Žiakom 5.- 9.ročníka pani učiteľka Jarabá pripravila besedu o liečivých bylinách , ktoré sa nachádzajú v našom okolí. Žiaci so záujmom počúvali rozprávanie o sile a účinkoch týchto rastlín. Dozvedeli sa, že boľavé hrdlo si môžu kloktať šalviou. Ak majú otlak na nohe, alebo sa porania, veľkú službu im urobí priloženie skorocelu. Zistili aké čaje môžu piť keď sú nachladnutí, alebo ich bolí brucho. Pani učiteľka doniesla  žiakom ukázať 19 druhov bylín. Mnohé krásne voňali a deti mali možnosť ich chytiť do rúk a prezrieť si ich.

    • Boli sme v prírode
     • Boli sme v prírode

     •  

        Všetci žiaci z našej školy si v tento krásny, slnečný deň vyšli do prírody. Prišli športovo oblečení a v dobrej nálade. Mladší žiaci dopoludnie strávili hrami a plnením úloh,  pri ktorých dokazovali svoju šikovnosť . Zahrali si aj futbal, v ktorom bolo proti sebe družstvo chlapcov a dievčat . Starší žiaci sa vybrali so svojimi pani učiteľkami na túru. Spoznávali okolie Partizánskeho. Po ceste si všímali chrobákov, vtáky, stromy, rôzne rastliny a spolu s pani učiteľkami určovali ich názvy. Dostali sa až na miesto s názvom Tri kríže. Bol odtiaľ krásny výhľad na celé Partizánske aj s okolitými dedinami. V dobrej nálade žiaci zo školy odišli a v ešte lepšej sa sem opäť vrátili.

       

       

     • Poznáš rozprávku?

     •    Pre žiakov 5.- 9.ročníka pripravili vyučujúci slovenského jazyka súťaž v spoznávaní rozprávok. Žiaci pracovali v 6 skupinách. Vypočuli si úryvky z rôznych rozprávok o Troch prasiatkach, Červenej čiapočke, Soli nad zlato, Popoluške, Jankovi Hraškovi, či Perníkovej chalúpke a mnohých ďalších. Ich úlohou bolo spoznať rozprávku, uhádnuť názov, spomenúť si na postavy a hlavnú myšlienku. Na záver pani učiteľky vyhodnotili súťaž. Žiaci poznajú rozprávky, ale len okrajovo . Veľkým problémom je, že rodičia deťom, keď boli ešte malé, vôbec nečítali , ale ani nerozprávali rozprávky. Žiaci si pamätali len to, čo počuli na vyučovaní v škole. Najviac rozprávok spoznal Michal Kumecký, Slávka Langerová a  Martin Vajdák. Víťazi boli odmenení.  

       

       

    • Mária Jančová - Rozprávky starej matere
     • Mária Jančová - Rozprávky starej matere

     •   Opäť sme načreli medzi knihy, ktoré zachytávajú sociálny obraz  dediny  a života ľudí na začiatku 20.storočia. Žiakom 5.- 9.ročníka pani učiteľky čítali na hodinách literárnej výchovy knihu od Márie Jančovej – Rozprávky starej matere. Deti sledovali rozprávanie starej mamy so svojou chorou vnučkou. Rozprávala jej o svojom detstve. V príbehoch boli hlavnými hrdinami prostí, chudobní ľudia. Stará mama spomínala aj široký okruh postáv starých rodičov, priateľov, súrodencov a učiteľov. Prelínajú sa tu dva svety - svet vtedajšej mladej generácie a svet ich starých mám. Autorka v príbehoch poukázala na sociálnu biedu Oravy a presunula pozornosť na starú mať a vnútornú silu, s akou sa vyrovnala nepriazni osudu.    Žiaci pozorne počúvali a príbehy, ktoré im najviac utkveli v pamäti ilustrovali.

       

    • krajská súťaž " PLASTIKIÁDA "
     • krajská súťaž " PLASTIKIÁDA "

     •     Už od januára k nám do školy nosila pani poštárka balíky s výrobkami žiakov. Tento školský rok sme vyhlásili krajskú súťaž s cieľom ukázať na spôsoby recyklácie PET fliaš a prispieť tak k ochrane životného prostredia. Do súťaže sa prihlásilo 11 škôl. Žiaci vytvorili rôzne zvieratká, postavičky, misky, šperky, ale aj kvety.

        Pani riaditeľka Mgr. Helena Kubelová privítala zástupcov školstva z krajského, aj okresného úradu.

        Prišli k nám aj ocenení žiaci so svojimi pani učiteľkami. Ceny získali školy z Prievidze, Trenčína, Bánoviec nad Bebravou , Dubnice nad Váhom , Handlovej a Partizánskeho. Deti vyrobili veľmi pekné výrobky. Porote, ktorá bola zložená z učiteľov našej školy, sa veľmi ťažko vyberali tie najkrajšie. Rozhodli sa, že ocenia nie 3, ale 8 výrobkov. Vytvorili aj cenu poroty a cenu žiakov ŠZŠ.  Neskôr sa predstavili žiaci  so svojim programom, ktorý s nimi nacvičila  Mgr. Martina Hvojníková.

      Pani riaditeľka vyhlásila víťazov súťaže a všetkých prítomných pozvala na občerstvenie.

      Veľká vďaka patrí našim sponzorom :

                                                               cukráreň ISMET   

                                                               reštaurácia Maják P. Kajan

                                                               pekáreň Pažiť  p. Rybárová         

                                                               mäsiarstvo Malá Okružná p. Zachar   

                                                                            ďakujeme aj p. Smatanovej a p. Markovi                                

       Všetci sme sa opäť presvedčili, že deti zo špeciálnych základných škôl majú dobré nápady a sú veľmi šikovné.

    • Návšteva u hasičov
     • Návšteva u hasičov

     •  

        Naši hasiči zasahujú, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečnýchrádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Toto všetko sa dozvedeli 11.4. naši žiaci z 1.- 4.ročníka A variantu a 4.- 10. ročníka B variantu  a žiaci 5.- 9.ročníka 15.4. na návšteve u hasičov z Partizánskeho. Poukazovali im všetky autá , ktorými chodia na zásahy. Deti si mohli zblízka obzrieť hasičský rebrík, hydraulické nožnice, množstvo hadíc, sekier a iných, pre nich nevyhnutných vecí. Návšteva u hasičov sa všetkým žiakom veľmi páčila. Na záver sa s nimi rozlúčili zapnutím húkačiek.   

       

    • Návšteva v múzeu v Topoľčanoch
     • Návšteva v múzeu v Topoľčanoch

     •                  

        Naši malí žiaci z 1.- 4.ročníka A variantu navštívili múzeum v Topoľčanoch. Najskôr sa zabavili pri tvorivých dielňach.  Pretože sa dozvedeli o živočíchoch, ktoré žijú pod zemou, mohli si z nich vybrať aké budú kresliť, či modelovať. Najviac deti zaujal krtko. Mohli mamičkám urobiť aj „krtkovský pozdrav „ . Potom si prezreli výstavu v múzeu. Deti obdivovali  vystavené zvieratká, ktoré žijú na našom území.  Neskôr s pani učiteľkami zamierili do cukrárne na sladký zákusok. Deň sa vydaril, plný zážitkov sa vrátili späť do Partizánskeho. 

    • stolnotenisový turnaj učitelia - žiaci
     • stolnotenisový turnaj učitelia - žiaci

     •  

      V tento deň sa uskutočnil stolnotenisový turnaj medzi žiakmi a učiteľmi. Všetci žiaci veselo povzbudzovali  a držali palce svojim favoritom.  Najskôr súťažili mladší žiaci, potom starší žiaci. Za spoluhráča si mohli vybrať ktoréhokoľvek pána učiteľa, alebo spolužiaka. Všetkým bolo veselo a dobre sa zabavili. 

    • Tvorivé dielne - prichádza jar
     • Tvorivé dielne - prichádza jar

     •  

       Zvonku sa už ozýva spev vtákov, všade pučia na stromoch listy, ba na niektorých sa objavili aj voňavé kvietky. Aj kvitnúce narcisy, tulipány a stále teplejšie slniečko oznamujú, že prichádza nové, krásne ročné obdobie- jar. Naši malí žiaci z 1.- 4.ročníka A variantu a 4.- 10. ročníka B variantu mali tvorivé dielne o jari. Rozprávali sa s pani učiteľkami o tom, čo robia zvieratká v tomto ročnom období, ako sa obliekame a aké kvietky a rastliny začínajú rásť . Na záver sa rozdelili do skupín a symbol jari - vajce - si pekne vymaľovali. Svoje výtvory si vystavili v triedach na nástenkách.

    • Karneval
     • Karneval

     •                                                                                                                   

       Smiech, radostné výskanie, zvuky hudby, to všetko vychádzalo z telocvične školy. Naši malí žiaci z 1.- 4.ročníka A variantu a 4.- 10. ročníka B variantu mali karneval. Pyšne sa po miestnosti prechádzali princezné, šašovia, mackovia, žabí princovia, ale aj zbojníci a spidermani. Masky si deti vyrábali s pani učiteľkami na hodinách pracovného vyučovania. Počas karnevalu súťažili a zabávali sa pri mnohých zábavných hrách, ktoré pre nich pripravili ich pani učiteľky. Všetky deti boli sladko odmenené.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje