• Deti z autistickej triedy na výlete

     •  

         Aj naši žiaci z autistickej triedy si vyšli do prírody.  Po menšej prechádzke sa zastavili na malinovku na Salaši, kde sa občerstvili a aj pohúpali na drevených koníkoch.  

    • Deň záchranných zložiek
     • Deň záchranných zložiek

     •  

          V piatok 12. júna sa naše deti boli pozrieť na Dni záchranných zložiek v areáli Letiska v Malých Bieliciach. Organizátormi podujatia boli primátor mesta Partizánske Jozef Božik, poslanecký zbor Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, Záchranné zložky Slovenskej republiky, Mestská polícia v Partizánskom, Klub M. R. Štefánika Partizánske, Letisko Malé Bielice a Mestská umelecká agentúra v Partizánskom.

        Naši žiaci si so záujmom pozreli hasičské autá,  policajné, ale aj autá záchranných zložiek. Sledovali, ako policajný pes zneškodnil  zločinca, ako sa správne má dávať prvá pomoc, alebo aké zbrane majú naši policajti. Deťom sa podujatie veľmi páčilo.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     •                                                                                                                           

         Všetky naše deti oslavovali svoj deň športom a zábavou . Plnili rôzne disciplíny, pri ktorých si overili svoju trpezlivosť, pohotovosť a rýchlosť. Za svoje výkony boli sladko odmenení.

     • Návšteva v mestskom múzeu

     •                                                                                                                               

         Žiaci 5.- 8.ročníka navštívili aj so svojimi pani učiteľkami mestské múzeum. Pracovník múzea, pán Krbusik, našich žiakov previedol celou výstavou. Rozprával o jednotlivých exponátoch, upriamil pozornosť, okrem iného, aj na výstavu “Na hranici templárskeho sveta“, organizovanej v rámci cezhraničnej spolupráce Mesta Partizánske a Mesta Valašské Meziříčí . Žiaci si so záujmom pozreli fotografie a vypočuli informácie aj o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, slovenskom astronómovi, politikovi a generálovi francúzskej armády.

    • Z rozprávky do rozprávky
     • Z rozprávky do rozprávky

     •  

         Pinocchio, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Soľ nad zlato, či Dlhý, Široký a Bystrozraký. To je len niekoľko názvov z rozprávok, ktoré spoznávali naši žiaci počas čítania úryvkov z nich. Úlohou detí bolo nie len zistiť názov rozprávky, ale aj vymenovať postavy a povedať o čom bola. Na záver si žiaci nakreslili rozprávkové bytosti a výkresy si vystavili na nástenke v triedach.

    • Čítanie z knihy Maroško od Martina Rázusa
     • Čítanie z knihy Maroško od Martina Rázusa

     •  

            V marci, mesiaci knihy,  začali učitelia slovenského jazyka a literárnej výchovy čítať žiakom z 5.- 8. ročníka knihu od Martina Rázusa - Maroško. ­Spisovateľ v jednej z najobľúbenejších kníh pre deti predstavuje svoje detstvo. Aj v tomto školskom roku sme tak pokračovali v zoznamovaní našich žiakov s minulosťou ťažkého života detí v ČSR v 1.polovici 20.storočia.

    • krajská súťaž "HLINENÉ KRÁĽOVSTVO"
     • krajská súťaž "HLINENÉ KRÁĽOVSTVO"

     •    Každoročne sa na našej škole koná  krajská súťaž v pracovných zručnostiach žiakov zo špeciálnych základných škôl. Tento rok mala názov  „Hlinené kráľovstvo“. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej súťaže nebola len  možnosť detskej tvorivosti, rozvoj jemnej motoriky a zapojenie fantázie. Chceli sme deťom priblížiť svet rozprávok. Svet, v  ktorom dobro víťazí nad zlom, láska nad nenávisťou a všetko sa v ňom vždy dobre skončí.

         Z výrobkov 9 škôl, ktoré sa zapojili do súťaže, sme urobili výstavu. Od 20.4.- 23.4. sa na ňu mohli prísť pozrieť deti z materských, základných škôl v Partizánskom, ale aj verejnosť. Zápisy v kronike našej školy svedčia o tom, že výstava tvorivosti všetkých zaujala.

         24.4. sa na vyhlásení výsledkov súťaže zišli žiaci a ich učitelia z ocenených škôl. Naša škola získala 3 ceny. Za kolektívnu prácu žiakov 5. a 6. ročníka 3. miesto s výrobkom DRAK, za Pinocchia získal Peter Šándor z 5. ročníka 2. miesto a Cenu žiakov ŠZŠ Partizánske si odniesol Valerián Bihári zo 6.ročníka za rozprávkovú postavičku leva z bájky Lev a myš.

         Veľmi sme sa potešili aj prítomnosti pracovníkov odboru školstva pri MsÚ v Partizánskom  Mgr. Pavlovi Horňanovi a Ivete Škodovej, ktorých srdečne privítala naša pani riaditeľka Mgr. Helena Kubelová.

        Krajská súťaž by sa nemohla konať bez finančných, či vecných darov sponzorov z mesta Partizánske. Patrí im veľké ĎAKUJEME.

                      Opäť sa potvrdilo, že aj mentálne postihnuté deti sú šikovné a  kreatívne .

    • Stolnotenisový turnaj
     • Stolnotenisový turnaj

     •  

          Naši chlapci, malí, či veľkí, všetci radi hrajú stolný tenis. Preto sa v jedno popoludnie stretli, aby si zmerali svoje sily vo vzájomnom  súboji. Z každej hrajúcej dvojice víťaz postúpil do ďalšieho kola. Chlapci hrali s chuťou a radosťou. Víťazom sa stal René Pihík z 8.ročníka. 

    • Skladanie obrázkov
     • Skladanie obrázkov

     •  

         Každoročne si žiaci z 5.- 8.ročníka  rozvíjajú svoju motoriku v súťaži skladania obrázkov. Tento rok skladali  obrázok speváka Rytmusa. . Žiaci pracovali s chuťou a radosťou.  Pani učiteľky kládli dôraz na čistotu a kvalitu práce. Najkrajší poskladaný obrázok mal Jozef Baláž zo 7.ročníka. Pani učiteľky  odmenili tri najlepšie práce vecnými cenami.

       

       

    • Karneval
     • Karneval

     •  

         Na dnešný deň sa zodpovedne pripravovali nie len naši malí  žiaci, ale aj ich učitelia. Niekoľko dní strihali rôznofarebné papiere, kreslili, maľovali a lepili - chystali sa na KARNEVAL. Najviac sa tešili na okamih, keď sa konečne mohli poobliekať do masiek. Po telocvični sa tak prechádzali rôzne rozprávkové bytosti - princezny, princovia, kocúr v čižmách, víly, hasič, vojak, ale aj žabky a trpaslíci. Po promenáde v maskách si deti zaspievali pekné piesne a zarecitovali prichystané básničky. Pani učiteľky pre deti pripravili rôzne súťaže a na záver karnevalu si spolu zatancovali a všetky masky boli sladko odmenené.

     • Kvíz o slušnom správaní

     •  

         Na hodinách etiky a občianskej náuky sa žiaci z 5.- 8.ročníka  učia aj o rôznych formách slušného správania sa v spoločnosti, na kultúrnych podujatiach, v meste, či škole. Pani učiteľky pripravili pre žiakov kvíz, na ktorom si to žiaci mohli zopakovať. Na 15 otázok odpovedali zdvihnutím písmenka A,B,C, teda správnej odpovede. Za každú správnu dostali cukrík.  Žiaci sa presvedčili,  ako poznajú zásady slušného správania sa a mali možnosť získať aj sladkú odmenu. Ak niektorý žiak váhal, alebo nevedel odpovedať, pani učiteľky  mu vysvetlili správnu odpoveď. Takýchto odpovedí bolo málo, omnoho viac bolo rozdaných cukríkov.

       

    • Deň zimných radostí
     • Deň zimných radostí

     •  

           Tohtoročná  Perinbaba  urobila radosť  všetkým  deťom. Posypala snehom nie len ulice a chodníky, ale aj stromy a svahy po celom  Slovensku.  Preto sa naše pani učiteľky aj so svojimi žiakmi vybrali na neďaleký kopec. Bol krásny, slnečný deň, ako stvorený pre akciu s názvom  DEŇ ZIMNÝCH RADOSTÍ. Deti mali sánky, prišli teplo oblečené, tak sa mohli dosýta  vyšantiť na sánkach. Všade sa ozýval smiech a výskanie spokojných detí. Nadýchaní čerstvého vzduchu sa neskôr vrátili naspäť do školy.

       

    • Posedenie pri vianočnom stromčeku
     • Posedenie pri vianočnom stromčeku

     •  

       

         Rozžiarené detské očká a svietiaci vianočný stromček - to privítalo každého, keď vstúpil do dverí telocvične školy. Po úvodných slovách  nasledoval pekný program. Deti si s pani učiteľkami pripravili divadielko „ Domček, domček,  kto v tebe býva“, pásmo básní o zime, vianočné piesne a spoločne si zaspievali krásne, vianočné koledy. Po programe si všetky deti zatancovali na malej diskotéke a potom sa už rozbehli domov v očakávaní blížiacich sa Vianoc.

                                                                                   

       

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     •  

         Každoročne sa v Partizánskom konajú vianočné trhy. Medzi mnohými predavačmi s vianočným tovarom  ponúkajú a predávajú svoje výrobky aj niektoré školy z mesta. Medzi nimi sme boli aj my. Tento rok výrobky našich žiakov úspešne ponúkali pani učiteľky Calpašová a Kumecká.

                                                                                                                                                                                                                                                  

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     •   Na zajtrajší deň je v kalendári napísané meno Mikuláš a to znamená, že našich žiakov  navštívil tento milý deduško práve v dnešný deň. Deti mu zarecitovali básničky a zaspievali piesne, ktoré sa naučili na hodinách literárnej výchovy. Mikuláš sa ich pýtal aj na to, ako sa správajú a či poslúchajú v škole pani učiteľky. Potom deťom rozdal sladkosti a rozlúčil sa so slovami, že o rok príde opäť.

    • Dezider Banga - Čierny vlas
     • Dezider Banga - Čierny vlas

     •  

          Počas hodín literárnej výchovy sa naši žiaci započúvali do rozprávok spisovateľa Dezidera Banga. Autor je výrazným zberateľom a prekladateľom rómskej ľudovej poézie a rómskych ľudových rozprávok. Pani učiteľky žiakom prečítali niekoľko pekných rozprávok o Rómoch, ktorí neraz svojou statočnosťou a šikovnosťou pomohli ľuďom v biede . Dozvedeli sa, že Rómovia v minulosti boli šikovní  kováči a muzikanti. Ľudia ich mali radi a tešili sa vždy, keď na vozoch prišli do dediny, pretože im podkuli kone, opravili hrnce, ale aj pekne zahrali na husliach. Žiaci na záverečnej hodine rozprávkového čítania nakreslili ilustrácie k prečítaným rozprávkam. Svoje výkresy si vystavili v triedach na nástenkách.

       

       

       

     • Vianoce v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch

     •  

          Opäť sme sa so žiakmi vybrali do múzea v Topoľčanoch. Privítalo nás pekne, vianočne vyzdobené. Zamestnanci múzea pre deti pripravili tvorivé dielne. V rohu jednej z miestností stál pestrý stromček. Neskôr naň naši žiaci vyrobili reťaz. Vystrihovali srdiečka, hviezdičky, čižmy a lepili ich na niť. Takúto ozdobu potom zavesili na stromček. Ďalšie deti si vymaľovávali Mikulášov a obrázky s vianočnými motívmi. Spoločne si všetci zaspievali aj koledy. Po celej miestnosti sa šírila vôňa sušených byliniek. Pracovníčka múzea deťom porozprávala o možnosti nasušiť si v lete rôzne bylinky a v zime si z nich uvariť dobrý čajík, alebo vytvoriť peknú dekoráciu. Výlet do Topoľčian sme zakončili návštevou cukrárne. Zohriali sme sa pri čajíku a všetci spoločne sa opäť vrátili do školy.

       

    • Tvorivé dielne MIKULÁŠ
     • Tvorivé dielne MIKULÁŠ

     •  

         Farebný papier, pastelky, lep a nožnice, to boli pomôcky, ktoré potrebovali naši malí žiaci na tvorivých dielňach. Pretože vyrábali Mikulášov, nechýbala im ani radosť z práce. Pani učiteľky deti rozdelili do troch skupín. V dvoch vyrábali rôznych Mikulášov. Jedna skupina po vystrihnutí, panáčika oblepovala guľôčkami krepového papiera. Ďalšia postavičku vymaľovávala. Deti z tretej skupiny tvorili veľkú, červenú čižmu na sladkosti. Na záver sa všetci vyfotili so svojimi výrobkami a vystavili si ich v triedach na nástenke.  

    • Návšteva múzea v Topoľčanoch
     • Návšteva múzea v Topoľčanoch

     •  

         Všetci žiaci z 1.- 4.ročníka, TPŠ a 5.- 6.ročníka si prezreli expozíciu Tríbečského múzea v Topoľčanoch. Tentoraz to bola výstava živočíchov , ktoré žijú na morskom dne.  Nadchli ich krásne mušle, ulity rôznych morských tvorov, hviezdice, kraby. Deti si so záujmom prezreli aj zuby žraloka. Neskôr, mali zamestnanci múzea pripravené tvorivé dielne pre naše deti. Zaviedli ich do miestnosti plnej rôznych zbraní z minulosti. Chlapci obdivovali staré pušky, revolver, samopal, aj plynové masky. Mohli si vymaľovávať, vystrihovať, za pomoci pani učiteliek aj vyrezávať z kartónu  meče, či pušky. Po výstave išli všetci do cukrárne na sladký zákusok. Dopoludnie prežité v Topoľčanoch sa všetkým žiakom páčilo a spokojní nastúpili na vlak smerujúci do Partizánskeho

    • Účelové cvičenie v teréne
     • Účelové cvičenie v teréne

     •  

         Krásne slniečko a príjemné, jesenné počasie sme využili na každoročné, účelové cvičenie v teréne. Vyučujúci žiakom porozprávali o tom, aké je dôležité ovládať základy 1. pomoci. Chlapci sa rozhovorili o svojich skúsenostiach, kedy pri rôznych úrazoch potrebovali ošetrenie a ako im bolo poskytnuté. Vyskúšali si aj prenos raneného a pán učiteľ im neskôr porozprával o nebezpečenstve  vzniku požiarov. Žiaci sa potom nadesiatovali, opiekli si donesené špekáčky a zahrali si futbal. Do školy sa všetci vrátili spokojní a v dobrej nálade.     

                                                                                                              

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje