• 17. ročník výtvarnej súťaže spoločnosti SPP
     • 17. ročník výtvarnej súťaže spoločnosti SPP

     •  

           17.marca sa v Bratislave konal už 17.ročník súťaže, ktorú vyhlasuje SPP. Celoslovenská výtvarná súťaž je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom bez ohľadu na vek či diagnózu. Cieľom projektu je podnietiť zdravotne znevýhodnené deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii do spoločnosti.  Porota vyhlásila víťazov nádherných detských výtvarných prác v spoločnosti SPP. Súťaž organizuje občianske združenie Korytnačky v spolupráci s SPP a so Slovenským paralympijským výborom.

          Cenu členov poroty získal náš žiak Marian Beňuška

       

    • Návšteva Mestskej knižnice v Partizánskom
     • Návšteva Mestskej knižnice v Partizánskom

     •  

             Naši mladší žiaci navštívili s pani učiteľkami Mestskú knižnicu v Partizánskom. Privítala ich pracovníčka knižnice, previedla miestnosťami plných kníh a porozprávala veľa zaujímavých  vecí. Žiaci si s radosťou prelistovali mnohé detské knihy. Návšteva knižnice sa deťom veľmi páčila a po príchode do  školy si s pani učiteľkami ešte prečítali niekoľko rozprávok.

     • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Vyrobím si z papiera

     •  

          Už jedenásty raz sa naša škola stala organizátorom krajskej súťaže v pracovných zručnostiach žiakov špeciálnych základných škôl Trenčianskeho kraja. Zamerali sme sa  na prácu s papierom -  recykláciu nepotrebných vecí. Takými sú aj rolky z toaletného papiera. V tomto školskom roku sa so svojimi, prevažne kolektívnymi výrobkami prihlásilo 11 škôl. Každý bol originálny, náročný na zručnosť a čas. Porota sa rozhodla byť spravodlivou a odmenila všetky školy rovnako. Žiaci dostali spoločenské hry  rozvíjajúce pozornosť , motoriku a kolektívnu hru.

          V úvode súťaže pani riaditeľka Mgr. Helena Kubelová privítala prítomných hostí –z OÚ Trenčín vedúcu OŠ Mgr. Ivetu Kováčikovú a vedúcu oddelenia odborných a metodických činností OÚ Trenčín Judr. Ivanu Salinkovú. Z MÚ Partizánske vedúceho OŠ Mgr. Pavla Horňana a pracovníčku OŠ pani Ivetu Škodovú. Nasledoval kultúrny program našich žiakov, vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien.

          Chceme poďakovať našim sponzorom. Ing.Rybárová, pekáreň Pažiť, cukráreň Ismet Partizánske, p.Kajan, reštaurácia Maják Partizánske, p.Zacharová, mäsiarstvo Luhy.  Vďaka nim sme mohli poskytnúť hosťom občerstvenie v závere podujatia.  

         Krásne a často náročné výrobky na súťaži opäť potvrdili, že aj žiaci s mentálnym postihnutím sú kreatívni, súťaživí a šikovní.

       

         

    • V obchode s pracovnými odevmi...
     • V obchode s pracovnými odevmi...

     •  

          Žiaci z 5.-9.ročníka so svojimi pani učiteľkami navštívili  obchod s pracovnými odevmi.  Naviazali tak na besedu výchovného poradcu na tému „Kam po skončení špeciálnej základnej školy.“ Pracovníci obchodu žiakom ukázali nie len rôzne druhy pracovných odevov, ale aj druhy ochranných pracovných prostriedkov a  pomôcok. Naši  chlapci si radi všetko vyskúšali. S novými informáciami sa vrátili naspäť do školy.

       

    • Veselý deň v maskách
     • Veselý deň v maskách

     •  

          Aj naši starší žiaci si vyrobili masky a prežili v nich pekné a zábavné dopoludnie. Po škole sa prechádzali futbalisti, ježibaby, upratovačky, ale aj modelky . Pani učiteľky pre nich  pripravili malé pohostenie a  žiaci sa do neho s chuťou pustili. Opäť budú mať na čo spomínať.

    • Karneval
     • Karneval

     •  

         Dnes sa telocvičňa v našej škole naplnila rôznymi krásnymi maskami. Všetky si vyrábali deti spolu so svojimi pani učiteľkami na hodinách pracovného vyučovania. V miestnosti pobehovali zvieratká, princezné, trpaslíci, námorníci, ale aj spevák, či piráti. Deti plnili rôzne úlohy. Hľadali stratené písmenká, súťažili o vystavanie najvyššej veže, skladali puzzle, spievali a recitovali básničky. Za víťazstvá boli sladko odmenení.    Na záver si zatancovali v rytmoch detských piesní. Všetci  boli veselí a usmiati.

       

    • Zimný turistický pochod
     • Zimný turistický pochod

     •  

       

          Žiaci z 5.-9.ročníka našej školy sa aj so svojimi pani učiteľkami vybrali na turistický pochod. Všetci prišli teplo oblečení, obutí a s veselou náladou zamierili smerom na letisko. Cestou obdivovali našu prírodu, snehovým popraškom posypané všetko v okolí. V cieli pochodu si pozreli pokojne sa pasúce kone a poníky, oddýchli si na húpačkách a pomaly sa vybrali na cestu naspäť do školy.  

               

    • Snehuliaci
     • Snehuliaci

     •    

       Aj keď pani Zima ešte nenadelila prírode toľko snehu, aby sa dali stavať snehuliaci, v našej škole sa to nimi hemžilo. Žiaci z 1.- 4.ročník A variantu, TPŠ a autistickej triedy na tvorivých dielňach vyrábali snehuliakov. Boli rozdelení do niekoľkých skupín. Niektoré deti obtláčali svoje ruky na papier a po zaschnutí farby dokresľovali  tváričky snehuliakov, iné lepili papiere, alebo  otláčali farebné, korkové štuplíky . Deťom sa aktivity páčili, boli veselé a tešili sa zo svojich výtvorov.

    • Posedenie pod vianočným stromčekom
     • Posedenie pod vianočným stromčekom

     •  

          O pár dní nám na dvere zaklopú Vianoce a v domácnostiach sa rozžiaria stromčeky. Aj naši žiaci so svojimi pani učiteľkami  ozdobili a zasvietili školský stromček, a nielen to, niekoľko týždňov dozadu, v každej triede nacvičovali vianočný program  a 22.12.  s ním vystúpili na školskej akcii. Deti recitovali  básne o zime a Vianociach, spievali koledy, hrali divadielka, ale aj rozdávali medovníky, ktoré sami upiekli. Všetkým sa program veľmi páčil. Na záver posedenia žiakov pochválila aj pani riaditeľka a zaželala im krásne a spokojné prežitie Vianoc .

    • divadlo - Kráľ Drozdia brada
     • divadlo - Kráľ Drozdia brada

     •  

           V každej rozprávke víťazí dobro nad zlom aj v tej dnešnej - Kráľ drozdia brada. Herci z divadla Maska prišli našim žiakom zahrať divadelné predstavenie  o namyslenej a zlej princeznej. Všetkým sa rozprávka páčila a s hercami sa rozlúčili veľkým potleskom.

     • Rozprávanie o holokauste

     •  

           Žiaci z 5.- 9.ročníka si na besede s pani učiteľkami pripomenuli obdobie 2.svetovej vojny o dodnes najväčšom a najrozsiahlejšom ozbrojenom konflikte v dejinách ľudstva. Rozprávali aj o holokauste, o úmyselnom pokuse vyhladiť židovskú rasu v Európe v rokoch 1941 až 1945. Žiaci si neskôr pozreli vojnový film - Chlapec v pruhovanom pyžame. Nasledujúci deň sa vybrali aj k  pamätníkom SNP. Tu im pani učiteľky porozprávali o ozbrojenom  povstaní slovenského domáceho odboja.

    • Poznáš hudobné nástroje?
     • Poznáš hudobné nástroje?

     •  

          Žiaci z 5.- 9. ročníka  si zasúťažili v spoznávaní hudobných nástrojov. Vypočuli si ukážky skladieb rôznych nástrojov-klavíra, flauty, harmoniky, huslí, ale aj gitary a mnohých iných. Neskôr dostali pracovné listy s ich obrázkami. Úlohou žiakov bolo pomenovať ich. Žiaci si takto zopakovali vedomosti z učiva hudobnej výchovy.

    • My sme malí muzikanti
     • My sme malí muzikanti

     •     Žiaci z 1.- 4.ročník A variantu, TPŠ a autistickej triedy boli na návšteve u uja Doremifáka. Aj keď to bola návšteva len cez televíznu obrazovku, naše deti sa tam cítili príjemne. Ujo Doremifák rozprával o bubne, čineloch, deti ich videli a počuli aj ich rôzne zvuky. Pri pesničkách si spoločne zaspievali. Po skončení filmu pani učiteľky s deťmi besedovali o hudobných nástrojoch, ktoré spoznávali na obrázkoch. Neskôr si poskladali rozstrihaný obrázok bubna.

    • Tvorivé dielne- maľovanie na textil
     • Tvorivé dielne- maľovanie na textil

     •  

          Opäť nás navštívili  pracovníci  z kultúrneho centra v Prievidzi. Tento raz si pre nás pripravili tvorivé dielne, na ktorých naši žiaci maľovali na textil. V úvode žiakom ukázali pekné výrobky s touto technikou.  Pani učiteľky rozdali deťom kúsky textilu, farby, štetce a začalo sa tvorenie. Všetky namaľované výtvory museli uschnúť , potom ich žiaci z rubovej strany prežehlili, aby farbu na textile ustálili. Všetky deti boli so svojimi výrobkami spokojné a tešili sa, že opäť niečo nové spoznali.

    • Výstava ovocia a zeleniny
     • Výstava ovocia a zeleniny

     •  

         Na hodinách vecného učenia, vlastivedy, ale aj RKS, či čítania , sa naši  žiaci učia o ročných obdobiach. Už vedia, že v októbri vládne jeseň a a ľudia zberajú zo záhrad aj polí rôzne plodiny. My sme si v škole vytvorili z ovocia a zeleniny výstavu. Žiaci na nej videli jablká, hrušky, slivky, orechy, cukinu, baklažán, karfiol, brokolicu, ale aj cibuľu, zeler, mrkvu, petržlen a iné, zdravé plodiny. Počas výstavy si deti preverovali, či správne pomenovávajú tieto plodiny a vedia ich  správne zaradiť.  

    • Jesenné hry v prírode
     • Jesenné hry v prírode

     •   Pani učiteľky  spolu so svojimi žiakmi z  1.- 4.ročník A variantu, TPŠ a autistickej triedy absolvovali jesenné hry v prírode. Pred cestou ich poučili o bezpečnostných pravidlách. Žiaci si vypočuli, aké je dôležité byť ostražitými nie len počas prechádzania cez cestu a kráčania vedľa vozovky, ale aj v čase pohybu v prírode.

        Pani učiteľka Calpašová zoznámila žiakov s obsahom kufríka 1.pomoci a s jeho použitím. Neskôr si preopakovali vedomosti z vecného učiva o krásnom, pestrofarebnom ročnom období - o jeseni. Zasúťažili si v rýchlom zbere listov a za odmenu sa zahrali v prírodnom, športovom detskom kútiku. Deťom sa pobyt v prírode veľmi páčil.

    • Návšteva sadu vo Veľkých Bieliciach
     • Návšteva sadu vo Veľkých Bieliciach

     •  

      V mesiaci október je vyhlásený Svetový deň jablka . My sme si tento deň pripomenuli návštevou sadu vo Veľkých Bieliciach. Všetci žiaci z 1.- 4.ročník A variantu, TPŠ a autistickej triedy sa so svojimi pani učiteľkami vybrali do sadu. Videli  plodmi obťažkané stromy ako sa skláňajú k zemi a ako ich pracovníci sadu oberajú, kladú do debničiek a odvážajú do skladov. Časť jabĺčiek sa neskôr predá, urobí sa z nich šťava, alebo sa usušia. Deti sa dozvedeli, že jabĺčka sú veľmi zdravé ovocie. Obsahujú vitamíny , minerály , aj vlákninu. Žuvaním jabĺčka si zase posilňujeme ďasná. Každý deň by sme mali zjesť aspoň jedno jabĺčko.

      Na spiatočnej ceste zo sadu sa všetci zastavili v predajni Morské centrum v Partizánskom . Deti si pozreli akváriá plné krásnych, pestrofarebných rybičiek, ale aj korytnačky, leguány, či škrečky. Deti si vypočuli, že ak si nejaké zvieratko kúpia, treba sa oň pozorne starať. Kupovať mu správne krmivo a  čistiť akvárium, alebo terárium. Žiaci sa  spokojní vrátili do školy.

    • Tvorivé dielne- obrázky z lístia
     • Tvorivé dielne- obrázky z lístia

     •  

      S prichádzajúcou jeseňou sme urobili tvorivé dielne pre 1.- 4.ročník A variantu, TPŠ a autistickú triedu s témou tohto ročného obdobia. Akcia sa konala v dvoch triedach . Žiaci boli rozdelení do niekoľkých skupín. Na úvod si deti vypočuli rozprávanie o jeseni. Aktívne odpovedali na rôzne otázky.  Pani vychovávateľka Daniela Pavlovičová deťom pripravila veľa zaujímavých aktivít. Deti v skupinách lepili , otláčali  listy na dopredu nakreslený strom, alebo z lesných plodov vytvárali slnko , či domček. Žiakom sa akcia veľmi páčila, svoje výrobky si vystavili v triedach na nástenkách .

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje