• Slávnostné otvorenie školského roku  2016/2017
     • Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017

     •   A opäť sa stretlo vedenie školy, pedagógovia a žiaci, aby si v školskej telocvični vypočuli príhovor pani riaditeľky k slávnostnému otvoreniu školského roku 2016/2017. Všetci si vypočuli nádejné slová o slušnom správaní, riadnej dochádzke, dobrých výsledkoch v škole, ale aj o nadviazaní kamarátstiev a pekných,spoločne strávených chvíľach medzi žiakmi a pedagógmi. 

        Držíme si palce    wink

         

        

     • Návšteva v záhradníctve

     •  

          Žiaci z 1.- 4.ročníka A variantu a žiaci z triedy B variantu navštívili so svojimi pani učiteľkami záhradníctvo v Malých Uherciach. Zoznámili sa s rôznymi druhmi rastlín. Teta v predajni žiakom porozprávala o tom, aké je dôležité kvety polievať, aj hnojiť, ako sa treba o ne starať, aby rástli a robili nám radosť.

    • MDD 1.- 4.ročník
     • MDD 1.- 4.ročník

     •  

          Zo školského dvora našej školy sa široko ďaleko ozýval veselý, detský  smiech a vrava . To žiaci 1.- 4.stupňa A variantu a žiaci B variantu s radosťou plnili rôzne zaujímavé úlohy a užívali si svoj detský deň. Hádzali loptičkou na cieľ, pretekali na kolobežkách, súťažili v kolkoch... Za každú výhru boli sladko odmenení.

     • Výlet na Kostrín

     •  

          Aj naši žiaci z autistickej triedy boli na koncoročnom výlete. So svojimi rodičmi a pani učiteľkou boli na salaši Cibajky v Klátovej Novej Vsi a na Kostríne. Deti si pozreli koníky, ovce, kozy, kravy, aj ich mláďatká. Na Kostríne sa zahrali na preliezkach a húpačkách , občerstvili sa a vrátili sa všetci spokojní naspäť do školy.

     • Násobilková liga

     •  

         Dnes sa žiaci 5.-9.ročníka presvedčili ako dobre ovládajú násobilku. Usilovne počítali príklady, pretože chceli dokázať, že oni veru násobiť a deliť vedia. Víťazom sa stala Anna Hunková z 8.ročníka.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     •  

          Naši starší žiaci sa stretli pred školou športovo oblečení, aby sa so svojimi vyučujúcimi mohli vydať na cestu nad Salaš. V cieli potom postupne plnili úlohy, ktoré si pre nich pani učiteľky pripravili. Učili sa prenášať raneného, zoznamovali sa  s poskytnutím 1.pomoci, skúšali si obväzovať ruku, ale spoznávali aj voľne rastúce bylinky. Neskôr si zahrali futbal, opiekli párky a veselí sa vrátili naspäť do školy.  

                                                                                     

     • MDD 1.-4.ročník

     •  

          Zo školského dvora našej školy sa široko ďaleko ozýval veselý, detský  smiech a vrava . To žiaci 1.- 4.stupňa A variantu a žiaci B variantu s radosťou plnili rôzne zaujímavé úlohy a užívali si svoj detský deň. Hádzali loptičkou na cieľ, pretekali na kolobežkách, súťažili v kolkoch... Za každú výhru boli sladko odmenení.

       

    • Výlet do Bojníc
     • Výlet do Bojníc

     •   

      Naši žiaci boli na koncoročnom výlete v ZOO v Bojniciach. Prešli si celú zoologickú záhradu, popozerali si zblízka každého živočícha.  Najviac sa im páčili opice, levy a slony. Na konci výletu pokupovali darčeky pre rodičov, občerstvili sa  a rozradostení sa vrátili naspäť do školy.

     • Beseda o včelách

     •   

          Prišiel k nám ujo včelár a urobil besedu. Všetci naši žiaci sa usadili v jedálni školy a ticho sledovali jeho rozprávanie. Dozvedeli sa, že včelia kráľovná žije 2 až 6 rokov, robotnice 1 až 4 mesiace (v lete len niekoľko týždňov), trúdy žijú asi 30 až 60 dní. Včelstvo sa skladá z matky, robotníc, trúdov a plodu a tiež, že včielky sú závislé jedna od druhej a ak osamejú, zahynú. Žiaci sa dozvedeli veľa informácii o produktoch ako je med, propolis, včelí jed, či peľ. Získali vedomosti o význame včiel, nie len pre naše hospodárstvo, ale aj pre ľudí. Ujo včelár  žiakom ukázal akým oblečením sa chráni pred včelami a aké pomôcky potrebuje pri starostlivosti o ne. Beseda sa žiakom veľmi páčila. 

    • Na návšteve u hasičov
     • Na návšteve u hasičov

     •  

          Mladší žiaci z 1.- 4.ročníka  A a B variantu sa vybrali so svojimi pani učiteľkami  na návštevu Hasičskej stanice v Partizánskom.  Zamestnanci- hasiči ukázali deťom  techniku, s ktorou hasia požiare. Previedli deti areálom stanice a porozprávali im nie len  ako sa hasí požiar, ale aj ako predchádzať vzniku požiaru a ak nejaký vznikne, ako sa treba zachovať, správne zavolať a oznámiť informáciu o požiare. Rovnako ochotne odpovedali deťom na zvedavé otázky. Do školy sa všetci vrátili spokojní a plní zážitkov.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     •  

          Naši žiaci z 5.-9.ročníka sa rozhodli  spoločne zúčastniť  akcie  Deň Zeme. So svojimi pani učiteľkami sa vyzbrojili vrecami, rukavicami  a vyzbierali časť okolia rieky Nitry.

    • Návšteva Tríbečského múzea v Topoľčanoch
     • Návšteva Tríbečského múzea v Topoľčanoch

     •                                                              

           Naše pani učiteľky sa so žiakmi z 1.- 4.ročníka A  variantu  vybrali do  Tríbečského múzea v Topoľčanoch, kde pracovníci múzea  pripravili ďalšie zaujímavé náučné podujatie pre deti spojené s tvorivými aktivitami „ Od remesla k výrobku“. Prostredníctvom sprievodného slova a ukážok pracovného náradia a remeselníckych výrobkov sa deti podrobnejšie oboznámili s niektorými remeslami , napr. s kováčstvom, garbiarstvom, či tesárstvom. Deti pozorne počúvali, neskôr aj modelovali a kreslili. Podujatie sa im veľmi páčilo  a obohatení o nové vedomosti sa vydali na spiatočnú cestu do Partizánskeho .

    • 17. ročník výtvarnej súťaže spoločnosti SPP
     • 17. ročník výtvarnej súťaže spoločnosti SPP

     •  

           17.marca sa v Bratislave konal už 17.ročník súťaže, ktorú vyhlasuje SPP. Celoslovenská výtvarná súťaž je určená telesne a duševne znevýhodneným deťom bez ohľadu na vek či diagnózu. Cieľom projektu je podnietiť zdravotne znevýhodnené deti k tvorivosti a prispieť tak k ich integrácii do spoločnosti.  Porota vyhlásila víťazov nádherných detských výtvarných prác v spoločnosti SPP. Súťaž organizuje občianske združenie Korytnačky v spolupráci s SPP a so Slovenským paralympijským výborom.

          Cenu členov poroty získal náš žiak Marian Beňuška

       

    • Návšteva Mestskej knižnice v Partizánskom
     • Návšteva Mestskej knižnice v Partizánskom

     •  

             Naši mladší žiaci navštívili s pani učiteľkami Mestskú knižnicu v Partizánskom. Privítala ich pracovníčka knižnice, previedla miestnosťami plných kníh a porozprávala veľa zaujímavých  vecí. Žiaci si s radosťou prelistovali mnohé detské knihy. Návšteva knižnice sa deťom veľmi páčila a po príchode do  školy si s pani učiteľkami ešte prečítali niekoľko rozprávok.

     • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Vyrobím si z papiera

     •  

          Už jedenásty raz sa naša škola stala organizátorom krajskej súťaže v pracovných zručnostiach žiakov špeciálnych základných škôl Trenčianskeho kraja. Zamerali sme sa  na prácu s papierom -  recykláciu nepotrebných vecí. Takými sú aj rolky z toaletného papiera. V tomto školskom roku sa so svojimi, prevažne kolektívnymi výrobkami prihlásilo 11 škôl. Každý bol originálny, náročný na zručnosť a čas. Porota sa rozhodla byť spravodlivou a odmenila všetky školy rovnako. Žiaci dostali spoločenské hry  rozvíjajúce pozornosť , motoriku a kolektívnu hru.

          V úvode súťaže pani riaditeľka Mgr. Helena Kubelová privítala prítomných hostí –z OÚ Trenčín vedúcu OŠ Mgr. Ivetu Kováčikovú a vedúcu oddelenia odborných a metodických činností OÚ Trenčín Judr. Ivanu Salinkovú. Z MÚ Partizánske vedúceho OŠ Mgr. Pavla Horňana a pracovníčku OŠ pani Ivetu Škodovú. Nasledoval kultúrny program našich žiakov, vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien.

          Chceme poďakovať našim sponzorom. Ing.Rybárová, pekáreň Pažiť, cukráreň Ismet Partizánske, p.Kajan, reštaurácia Maják Partizánske, p.Zacharová, mäsiarstvo Luhy.  Vďaka nim sme mohli poskytnúť hosťom občerstvenie v závere podujatia.  

         Krásne a často náročné výrobky na súťaži opäť potvrdili, že aj žiaci s mentálnym postihnutím sú kreatívni, súťaživí a šikovní.

       

         

    • V obchode s pracovnými odevmi...
     • V obchode s pracovnými odevmi...

     •  

          Žiaci z 5.-9.ročníka so svojimi pani učiteľkami navštívili  obchod s pracovnými odevmi.  Naviazali tak na besedu výchovného poradcu na tému „Kam po skončení špeciálnej základnej školy.“ Pracovníci obchodu žiakom ukázali nie len rôzne druhy pracovných odevov, ale aj druhy ochranných pracovných prostriedkov a  pomôcok. Naši  chlapci si radi všetko vyskúšali. S novými informáciami sa vrátili naspäť do školy.

       

    • Veselý deň v maskách
     • Veselý deň v maskách

     •  

          Aj naši starší žiaci si vyrobili masky a prežili v nich pekné a zábavné dopoludnie. Po škole sa prechádzali futbalisti, ježibaby, upratovačky, ale aj modelky . Pani učiteľky pre nich  pripravili malé pohostenie a  žiaci sa do neho s chuťou pustili. Opäť budú mať na čo spomínať.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje