• Karneval
     • Karneval


     •     Už niekoľko dní naši mladší žiaci rozprávali len o karnevale. S pani učiteľkami na pracovnom vyučovaní , ale aj v družine s pani vychovávateľkou si chystali svoje karnevalové masky. Strihali, lepili a aj maľovali s veľkou chuťou. Karneval bol vo vyzdobenej telocvični školy. Po pochode masiek sa všetci predstavili . Stretli sa tu zbojníci, princezny, kuchár, šašo, Šmolko, vlk, čarodejník, rôzne víly a iné rozprávkové  bytosti a zvieratká. Deti potom súťažili.  Hádali hádanky, pretekali sa v člnkovom behu alebo  nosili  loptičky na raketke. Všetky masky aj víťazi súťaží boli sladko odmenení. Karneval sa zakončil veselou diskotékou.

    • Skladanie obrázkov
     • Skladanie obrázkov

     •  

          Dnes si žiaci  5.- 9. ročníka  precvičovali svoju pozornosť a jemnú motoriku. Skladali obrázok speváčky Rihanny.  Obrázok mali rozstrihaný na množstvo malých kúskov. Úlohou žiakov nebolo len obrázok zložiť, ale ho aj úhľadne  nalepiť na papier.  Hodnotil sa čas, presnosť a čistota obrázka. Výhercovia boli sladko odmenení.

    • Deň otvorených dverí v Prievidzi
     • Deň otvorených dverí v Prievidzi

     •    

        Naši žiaci z 5.- 9.ročníka boli s pani učiteľkami na „Dni otvorených dverí“ v Odbornom učilišti v Prievidzi. Dozvedeli sa, že odborné učilište poskytuje žiakom odbornú prípravu v učebných odboroch - práca pri príprave jedál, služby a domáce práce, murárske práce, záhradníctvo,/ kvetinár, zeleninár, sadovník/ , cukrárska výroba. V učilišti sa nachádza aj praktická škola, ktorá poskytuje vzdelávanie žiakom, ktorí z dôvodu svojho handicapu nemohli byť prijatí do OU. Naši žiaci si prezreli ukážky práce všetkých odborov a boli veľmi milo prekvapení , čo žiaci v učilišti všetko dokážu urobiť. Určite im aj táto návšteva pomôže pri  rozhodovaní v budúcnosti, kam si pošlú prihlášku do odborného učilišťa.

    • Osemsmerovky
     • Osemsmerovky

     •    

      Veľmi dobrým spôsobom ako si precvičiť pozornosť a  rozšíriť si slovnú zásobu sú  osemsmerovky. Naši žiaci každoročne riešia túto logickú hru. Aj v tomto školskom roku sa stretli žiaci 5.- 9.ročníka, aby medzi sebou súťažili, kto rýchlejšie vylúšti tajničku osemsmerovky. Piatakom pomáhali pani učiteľky, pretože v hľadaní  slov  nemali ešte skúsenosti. Najrýchlejší osemsmerovkári boli Matúš Ščuka a Marián Hunka.      

    • Postavíme si snehuliaka
     • Postavíme si snehuliaka

     •  

      Tohtoročná Zima snehom nešetrila. Pretože ho bolo všade veľa, naši mladší žiaci sa išli sánkovať a starší stavali snehuliakov. Všetci sa zabávali a tešili sa z pekne prežitého dopoludnia.

    • Rómske rozprávky
     • Rómske rozprávky

     •    

        Milan Húževka je autorom  rozprávkovej knihy - Čarokrásna Ruca. Počas januárových hodín literárnej výchovy v 5.- 9.ročníku,  pani učiteľky čítali žiakom z knihy a zoznamovali ich tak s ďalšími rómskymi rozprávkami. Žiaci so záujmom počúvali a neskôr, na hodinách výtvarnej výchovy kreslili ilustrácie k tejto knihe.

    • Vianočné posedenie
     • Vianočné posedenie

     •  

          Opäť prišiel vianočný čas, po škole sa ozývali koledy a všetci boli naladení na vianočnú nôtu. V tento deň si najskôr žiaci pozreli film s touto témou. Mladší sa pohrúžili do rozprávky o Vianociach a starší sledovali film Vianočné oblátky. Potom nasledoval program pri vianočnom stromčeku. Na úvod všetky deti pozdravila pani riaditeľka so želaním krásnych, nadchádzajúcich sviatkov. Neskôr vystúpili žiaci.  Pani učiteľky s nimi nacvičili predstavenia Ako ťahal dedko repku a Rukavička. Nasledovali básne a piesne o zime a Vianociach . Na záver posedenia si deti zatancovali a veselé sa rozutekali domov.

    • Tvorivé , vianočné dielne v Prievidzi
     • Tvorivé , vianočné dielne v Prievidzi

     •  

         V polovici decembra organizovalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi tvorivé dielne s názvom -Vianoce v múzeu. Po celý týždeň sa mohli žiaci  zapojiť do zaujímavého tvorenia s vianočnou témou.

         Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, či  Perníkový piatok , to boli témy zaujímavých, tvorivých dielní. Naši žiaci sa zúčastnili Slamenej stredy a tvorili ozdoby na vianočný stromček. Práca ich veľmi zaujala . Svoje výrobky doniesli ukázať ostatným žiakom do školy .

       

    • Tvoríme ikebany
     • Tvoríme ikebany

     •   

         Blížia sa Vianoce, a preto žiaci z 5.- 9.ročníka aranžovali  so svojimi pani učiteľkami ikebany. Boli rozdelení do skupín. Každá mala piaflór , množstvo rôznych vetvičiek a šišiek. Podľa rád svojich pedagógov  veľmi pekne tvorili. Ikebany potom putovali do každej triedy na stôl, aby tak spríjemnili dni do prichádzajúcich  sviatkov.

       

    • Stolnotenisový turnaj
     • Stolnotenisový turnaj

     •  

           Keby ste sa opýtali našich chlapcov na škole, aký šport majú najradšej, určite by odpovedali- stolný tenis. Hrávajú ho veľkí, ale aj malí. Zdokonaľujú sa v ňom  ak je čas aj na telesnej výchove, či na krúžku. Pán učiteľ Švrček chlapcom pripravil turnaj. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov a skončil víťazstvom Štefana Bongilaja zo 6.A triedy. Štefan získal okrem 1.miesta aj stolnotenisovú raketu.

       

    • Výstup k pamätníku SNP
     • Výstup k pamätníku SNP

     •     

      Žiaci zo 7.- 9.ročníka  si výstupom k pamätníkom SNP pripomenuli  ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas 2.svetovej vojny. Začalo sa  29. Augusta 1944  ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami účasťou 32 národov a národností .

       

                                                                                       

    • Na návšteve u babičiek a dedkov
     • Na návšteve u babičiek a dedkov

     •     

      Blížia sa Vianoce, a preto sa pani učiteľky rozhodli nacvičiť so žiakmi  1.stupňa program a potešiť ním našich starých spoluobčanov. S deťmi navštívili Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Partizánskom. Deti recitovali, spievali, ale aj zahrali divadlo. Vystúpenie sa babičkám aj deduškom  veľmi páčilo a ony sľúbili, že keď si opäť niečo nacvičia s pani učiteľkami, určite prídu. 

    • Prišiel k nám Mikúláš
     • Prišiel k nám Mikúláš

     •   

      Všetky deti s radosťou očakávali Mikuláša.  Po roku za deťmi prišiel aj s čertom. Deti Mikulášovi recitovali, spievali a Mikuláš ich obdaroval sladkosťami zo svojho košíka.

    • Vitamínkovia - návšteva v Tríbečskom múzeu
     • Vitamínkovia - návšteva v Tríbečskom múzeu

     •  

         Naši malí žiaci opäť navštívili Tríbečské múzeum v Topoľčanoch. Tentoraz boli na prezentačnom podujatí s tvorivou dielňou s názvom Vitamínkovia. Pracovníci múzea deťom rozprávali o význame ovocia a zeleniny pre zdravie človeka, pozreli si výstavu prác zo súťaže „ Máme radi Vitamínkov“, neskôr  si kreslili, modelovali  a vyrábali magnetky. Podujatie sa deťom veľmi páčilo.

    • Novácky Šikula
     • Novácky Šikula

     •  

         Naši traja žiaci zo 6.a 7. ročníka  B. Hunka, A. Langer a P. Šandor sa zúčastnili súťaže v pracovných zručnostiach . Konala sa v Špeciálnej základnej škole v  Novákoch. Chlapci plnili niekoľko disciplín. Z pripravených surovín  urobili zemiakový šalát, na 3 pároch tenisiek zaviazali šnúrky, podľa predlohy - z papiera vystrihli a zlepili šachovnicu, neskôr vymysleli na 15 slov 15 viet a zahádzali si šípkami.  Aj keď nezískali umiestnenie, ich šalát bol vyhlásený za najlepší a treba spomenúť aj veľmi slušné a úctivé správanie, ktoré sa páčilo prítomným učiteľom. 

    • Jesenné účelové cvičenie
     • Jesenné účelové cvičenie

     •  

          V krásny, jesenný, slnečný deň mali všetci žiaci našej školy účelové cvičenie. Športovo oblečení  a v nepremokavých topánkach  vystúpili aj so svojimi pani učiteľkami  na lúky na Salašom. Počas cesty si všímali  pekne sfarbenú prírodu, určovali  podľa listov druhy stromov  a  sledovali, či neuvidia lesných živočíchov.  Žiaci sa snažili aj ukázať, ako by poskytli kamarátovi  prvú pomoc pri zlomení nohy. Potom sa s chuťou pustili do opekaných špekáčikov. Veselí a s radosťou sa vrátili do školy.

       

       

    • Drotárik
     • Drotárik

     •   

      V priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi  sa konal projekt „Remeslo našich predkov - drotárstvo“. Drotársku techniku si mohli vyskúšať aj naši žiaci z 5.- 9.ročníka. Najskôr si prezreli expozíciu drotárskych výrobkov. Zamestnanec  múzea žiakom  porozprával o dejinách drotárstva - remesle našich predkov.  Neskôr nasledovali tvorivé  dielne. Pod vedením skúseného lektora sa naši žiaci snažili vyrábať hviezdičky, slimáčikov, anjelikov a iné ozdoby. Všetci mali prvýkrát možnosť s kliešťami a vlastnými  rukami premeniť kus drôtu na predmet. Tvorenie deti  veľmi  bavilo a svoje výrobky si vzali domov, aby sa pochválili rodičom.  

    • Návšteva Tríbečského múzea
     • Návšteva Tríbečského múzea

     •   

         Žiaci  1.- 4. ročníka sa so svojimi pani učiteľkami vybrali na návštevu Tríbečského múzea do Topoľčian.    Pracovníci múzea pripravili pre deti podujatie s tvorivou dielňou - „Mandaly úrody“.

        Deti sa dozvedeli o význame kultúrnych rastlín, ktoré slúžia ako zdroj výživy ľudí a zvierat alebo surovina pre spracovateľský priemysel. Informatívne panely a ukážky hospodárskych plodín a z nich pripravené produkty im predstavili nielen najrozšírenejšie, ale aj menej známe pestované úžitkové druhy. Počas tvorivých dielní deti dostali informácie, čo je mandala, odkiaľ pochádza a načo sa v súčasnej dobe využíva. Neskôr si všetci takúto mandalu vytvorili. Naši žiaci zažili príjemné, náučno-tvorivé dopoludnie.

    • Výstava ovocia a zeleniny
     • Výstava ovocia a zeleniny

     •   

      Pani vychovávateľka žiakom 1.- 4.ročníka  pripravila výstavu ovocia a zeleniny. Porozprávala im o všetkých vystavených plodinách. Žiaci videli napríklad tekvice, rajčiny, papriku, baklažán, zeler, paštrnák, ale aj jablká, broskyne, hrušky , hrozno a rôzne orechy. Správne odpovedali  na otázky o ich spracovávaní. Neskôr s pani učiteľkami vytvárali ovocie a zeleninu z papiera. Svoje výtvory si vystavili na nástenke v triedach.  

    • 2.svetová vojna
     • 2.svetová vojna

     •   

       Žiaci 5.- 9.ročníka  sa stretli na besede o druhej svetovej vojne. Pani učiteľky im porozprávali o dodnes najväčšom a najrozsiahlejšom ozbrojenom konflikte v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Dozvedeli sa, že  Nemci  nikoho nešetrili. Útočiace vojská bombardovali všetko, čo im prišlo do cesty. Masovo vraždili civilné obyvateľstvo, kadiaľ prechádzal front. Okupanti ľudí zatvárali do koncentračných táborov, alebo vyvážali do Nemecka na nútené práce. Súčasťou besedy boli premietnuté ukážky  bojov  2.svetovej vojny a  koncentračných táborov .

         Dňa 19.9. pedagógovia žiakom premietli film Vlčie diery. Po filme nasledovalo rozprávanie o SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ. Žiaci boli aktívni a kládli veľa otázok. Na záver všetci odsúdili akúkoľvek formu násilia.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje