• Novácky Šikula
     • Novácky Šikula

     •  

         Naši traja žiaci zo 6.a 7. ročníka  B. Hunka, A. Langer a P. Šandor sa zúčastnili súťaže v pracovných zručnostiach . Konala sa v Špeciálnej základnej škole v  Novákoch. Chlapci plnili niekoľko disciplín. Z pripravených surovín  urobili zemiakový šalát, na 3 pároch tenisiek zaviazali šnúrky, podľa predlohy - z papiera vystrihli a zlepili šachovnicu, neskôr vymysleli na 15 slov 15 viet a zahádzali si šípkami.  Aj keď nezískali umiestnenie, ich šalát bol vyhlásený za najlepší a treba spomenúť aj veľmi slušné a úctivé správanie, ktoré sa páčilo prítomným učiteľom. 

    • Jesenné účelové cvičenie
     • Jesenné účelové cvičenie

     •  

          V krásny, jesenný, slnečný deň mali všetci žiaci našej školy účelové cvičenie. Športovo oblečení  a v nepremokavých topánkach  vystúpili aj so svojimi pani učiteľkami  na lúky na Salašom. Počas cesty si všímali  pekne sfarbenú prírodu, určovali  podľa listov druhy stromov  a  sledovali, či neuvidia lesných živočíchov.  Žiaci sa snažili aj ukázať, ako by poskytli kamarátovi  prvú pomoc pri zlomení nohy. Potom sa s chuťou pustili do opekaných špekáčikov. Veselí a s radosťou sa vrátili do školy.

       

       

    • Drotárik
     • Drotárik

     •   

      V priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi  sa konal projekt „Remeslo našich predkov - drotárstvo“. Drotársku techniku si mohli vyskúšať aj naši žiaci z 5.- 9.ročníka. Najskôr si prezreli expozíciu drotárskych výrobkov. Zamestnanec  múzea žiakom  porozprával o dejinách drotárstva - remesle našich predkov.  Neskôr nasledovali tvorivé  dielne. Pod vedením skúseného lektora sa naši žiaci snažili vyrábať hviezdičky, slimáčikov, anjelikov a iné ozdoby. Všetci mali prvýkrát možnosť s kliešťami a vlastnými  rukami premeniť kus drôtu na predmet. Tvorenie deti  veľmi  bavilo a svoje výrobky si vzali domov, aby sa pochválili rodičom.  

    • Návšteva Tríbečského múzea
     • Návšteva Tríbečského múzea

     •   

         Žiaci  1.- 4. ročníka sa so svojimi pani učiteľkami vybrali na návštevu Tríbečského múzea do Topoľčian.    Pracovníci múzea pripravili pre deti podujatie s tvorivou dielňou - „Mandaly úrody“.

        Deti sa dozvedeli o význame kultúrnych rastlín, ktoré slúžia ako zdroj výživy ľudí a zvierat alebo surovina pre spracovateľský priemysel. Informatívne panely a ukážky hospodárskych plodín a z nich pripravené produkty im predstavili nielen najrozšírenejšie, ale aj menej známe pestované úžitkové druhy. Počas tvorivých dielní deti dostali informácie, čo je mandala, odkiaľ pochádza a načo sa v súčasnej dobe využíva. Neskôr si všetci takúto mandalu vytvorili. Naši žiaci zažili príjemné, náučno-tvorivé dopoludnie.

    • Výstava ovocia a zeleniny
     • Výstava ovocia a zeleniny

     •   

      Pani vychovávateľka žiakom 1.- 4.ročníka  pripravila výstavu ovocia a zeleniny. Porozprávala im o všetkých vystavených plodinách. Žiaci videli napríklad tekvice, rajčiny, papriku, baklažán, zeler, paštrnák, ale aj jablká, broskyne, hrušky , hrozno a rôzne orechy. Správne odpovedali  na otázky o ich spracovávaní. Neskôr s pani učiteľkami vytvárali ovocie a zeleninu z papiera. Svoje výtvory si vystavili na nástenke v triedach.  

    • 2.svetová vojna
     • 2.svetová vojna

     •   

       Žiaci 5.- 9.ročníka  sa stretli na besede o druhej svetovej vojne. Pani učiteľky im porozprávali o dodnes najväčšom a najrozsiahlejšom ozbrojenom konflikte v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí. Dozvedeli sa, že  Nemci  nikoho nešetrili. Útočiace vojská bombardovali všetko, čo im prišlo do cesty. Masovo vraždili civilné obyvateľstvo, kadiaľ prechádzal front. Okupanti ľudí zatvárali do koncentračných táborov, alebo vyvážali do Nemecka na nútené práce. Súčasťou besedy boli premietnuté ukážky  bojov  2.svetovej vojny a  koncentračných táborov .

         Dňa 19.9. pedagógovia žiakom premietli film Vlčie diery. Po filme nasledovalo rozprávanie o SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ. Žiaci boli aktívni a kládli veľa otázok. Na záver všetci odsúdili akúkoľvek formu násilia.

    • Slávnostné otvorenie školského roku  2016/2017
     • Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017

     •   A opäť sa stretlo vedenie školy, pedagógovia a žiaci, aby si v školskej telocvični vypočuli príhovor pani riaditeľky k slávnostnému otvoreniu školského roku 2016/2017. Všetci si vypočuli nádejné slová o slušnom správaní, riadnej dochádzke, dobrých výsledkoch v škole, ale aj o nadviazaní kamarátstiev a pekných,spoločne strávených chvíľach medzi žiakmi a pedagógmi. 

        Držíme si palce    wink

         

        

     • Návšteva v záhradníctve

     •  

          Žiaci z 1.- 4.ročníka A variantu a žiaci z triedy B variantu navštívili so svojimi pani učiteľkami záhradníctvo v Malých Uherciach. Zoznámili sa s rôznymi druhmi rastlín. Teta v predajni žiakom porozprávala o tom, aké je dôležité kvety polievať, aj hnojiť, ako sa treba o ne starať, aby rástli a robili nám radosť.

    • MDD 1.- 4.ročník
     • MDD 1.- 4.ročník

     •  

          Zo školského dvora našej školy sa široko ďaleko ozýval veselý, detský  smiech a vrava . To žiaci 1.- 4.stupňa A variantu a žiaci B variantu s radosťou plnili rôzne zaujímavé úlohy a užívali si svoj detský deň. Hádzali loptičkou na cieľ, pretekali na kolobežkách, súťažili v kolkoch... Za každú výhru boli sladko odmenení.

     • Výlet na Kostrín

     •  

          Aj naši žiaci z autistickej triedy boli na koncoročnom výlete. So svojimi rodičmi a pani učiteľkou boli na salaši Cibajky v Klátovej Novej Vsi a na Kostríne. Deti si pozreli koníky, ovce, kozy, kravy, aj ich mláďatká. Na Kostríne sa zahrali na preliezkach a húpačkách , občerstvili sa a vrátili sa všetci spokojní naspäť do školy.

     • Násobilková liga

     •  

         Dnes sa žiaci 5.-9.ročníka presvedčili ako dobre ovládajú násobilku. Usilovne počítali príklady, pretože chceli dokázať, že oni veru násobiť a deliť vedia. Víťazom sa stala Anna Hunková z 8.ročníka.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     •  

          Naši starší žiaci sa stretli pred školou športovo oblečení, aby sa so svojimi vyučujúcimi mohli vydať na cestu nad Salaš. V cieli potom postupne plnili úlohy, ktoré si pre nich pani učiteľky pripravili. Učili sa prenášať raneného, zoznamovali sa  s poskytnutím 1.pomoci, skúšali si obväzovať ruku, ale spoznávali aj voľne rastúce bylinky. Neskôr si zahrali futbal, opiekli párky a veselí sa vrátili naspäť do školy.  

                                                                                     

     • MDD 1.-4.ročník

     •  

          Zo školského dvora našej školy sa široko ďaleko ozýval veselý, detský  smiech a vrava . To žiaci 1.- 4.stupňa A variantu a žiaci B variantu s radosťou plnili rôzne zaujímavé úlohy a užívali si svoj detský deň. Hádzali loptičkou na cieľ, pretekali na kolobežkách, súťažili v kolkoch... Za každú výhru boli sladko odmenení.

       

    • Výlet do Bojníc
     • Výlet do Bojníc

     •   

      Naši žiaci boli na koncoročnom výlete v ZOO v Bojniciach. Prešli si celú zoologickú záhradu, popozerali si zblízka každého živočícha.  Najviac sa im páčili opice, levy a slony. Na konci výletu pokupovali darčeky pre rodičov, občerstvili sa  a rozradostení sa vrátili naspäť do školy.

     • Beseda o včelách

     •   

          Prišiel k nám ujo včelár a urobil besedu. Všetci naši žiaci sa usadili v jedálni školy a ticho sledovali jeho rozprávanie. Dozvedeli sa, že včelia kráľovná žije 2 až 6 rokov, robotnice 1 až 4 mesiace (v lete len niekoľko týždňov), trúdy žijú asi 30 až 60 dní. Včelstvo sa skladá z matky, robotníc, trúdov a plodu a tiež, že včielky sú závislé jedna od druhej a ak osamejú, zahynú. Žiaci sa dozvedeli veľa informácii o produktoch ako je med, propolis, včelí jed, či peľ. Získali vedomosti o význame včiel, nie len pre naše hospodárstvo, ale aj pre ľudí. Ujo včelár  žiakom ukázal akým oblečením sa chráni pred včelami a aké pomôcky potrebuje pri starostlivosti o ne. Beseda sa žiakom veľmi páčila. 

    • Na návšteve u hasičov
     • Na návšteve u hasičov

     •  

          Mladší žiaci z 1.- 4.ročníka  A a B variantu sa vybrali so svojimi pani učiteľkami  na návštevu Hasičskej stanice v Partizánskom.  Zamestnanci- hasiči ukázali deťom  techniku, s ktorou hasia požiare. Previedli deti areálom stanice a porozprávali im nie len  ako sa hasí požiar, ale aj ako predchádzať vzniku požiaru a ak nejaký vznikne, ako sa treba zachovať, správne zavolať a oznámiť informáciu o požiare. Rovnako ochotne odpovedali deťom na zvedavé otázky. Do školy sa všetci vrátili spokojní a plní zážitkov.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     •  

          Naši žiaci z 5.-9.ročníka sa rozhodli  spoločne zúčastniť  akcie  Deň Zeme. So svojimi pani učiteľkami sa vyzbrojili vrecami, rukavicami  a vyzbierali časť okolia rieky Nitry.

    • Návšteva Tríbečského múzea v Topoľčanoch
     • Návšteva Tríbečského múzea v Topoľčanoch

     •                                                              

           Naše pani učiteľky sa so žiakmi z 1.- 4.ročníka A  variantu  vybrali do  Tríbečského múzea v Topoľčanoch, kde pracovníci múzea  pripravili ďalšie zaujímavé náučné podujatie pre deti spojené s tvorivými aktivitami „ Od remesla k výrobku“. Prostredníctvom sprievodného slova a ukážok pracovného náradia a remeselníckych výrobkov sa deti podrobnejšie oboznámili s niektorými remeslami , napr. s kováčstvom, garbiarstvom, či tesárstvom. Deti pozorne počúvali, neskôr aj modelovali a kreslili. Podujatie sa im veľmi páčilo  a obohatení o nové vedomosti sa vydali na spiatočnú cestu do Partizánskeho .

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje