• KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Zvieratko z hliny
     • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Zvieratko z hliny

     •  

           Už 12. raz sme v našej škole privítali hostí krajskej súťaže , tento rok s názvom „ ZVIERATKO Z HLINY“. Do súťaže sa zapojilo 7 škôl z Handlovej, Bánoviec nad Bebravou, Ilavy, Prievidze, Púchova , Dubnice nad Váhom a Partizánskeho. Žiaci tvorili zo samotvrdnúcej hmoty svoje obľúbené zvieratko. Mohli ho akokoľvek povrchovo upraviť. A tak sme poštou dostávali  levy, medvede, ryby, sovy, opice, slimáky, slony , aj hady a chrobáky. Výstavu sme inštalovali v telocvični . Zvieratká boli umiestnené v klietkach.

         V úvodnom slove pani riaditeľka Mgr. Helena Kubelová  privítala hostí z OÚ Odboru školstva v Trenčíne Ing. Gabrielu Petrúškovú , Mgr. Gabrielu Gajdošovú a Mgr. Tibora Bélika. Z MÚ Partizánske privítala  vedúceho odboru školstva  Mgr. Pavla Horňana, pracovníčku OŠ pani Ivetu Škodovú a aj ostatných prítomných. Pani riaditeľka všetkým zúčastneným školám odovzdala čestné uznania a vecné ceny. Nasledoval pekný kultúrny program , ktorý pripravili pani učiteľky  Mgr. Martina Hvojníková a Mgr. Viera Žáková.  Na záver pani riaditeľka všetkých prítomných  pozvala na občerstvenie. 

            Ďakujeme sponzorom z Partizánskeho,  ktorí prispeli k organizácii našej  súťaže:

       

                               REŤAURÁCIA  MAJÁK,  p. KAJAN          

                               CUKRÁREŇ  ISMET  

                               p. Mgr. SMATANOVÁ JANKA     

                               MASIARSTVO  LUHY,  p. ZACHAROVÁ  

       

          Osobne ďakujeme aj našim šikovným kolegyniam za vlastnoručne napečené koláče a zákusky.

       

    • Na návšteve v knižnici
     • Na návšteve v knižnici

     •  

          Na dnešnej návšteve v knižnici sa žiaci z 1.-4. ročníka dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií. Tety im porozprávali ako sú v knižnici  usporiadané knihy, kto píše knihy, aj to, kto ich ilustruje. Spoločne si prečítali rozprávku. Veselo si pri nej aj zacvičili . Na záver si každý žiak mohol vybrať jednu knihu a popozerať si ju. Všetkým sa táto návšteva veľmi páčila.

       

    • Návšteva v múzeu
     • Návšteva v múzeu

     •     Žiaci z 5.- 9.ročníka boli na návšteve v Mestskom múzeu v Partizánskom. Pozreli si expozíciu. Jej hlavným zámerom je dokumentácia minulosti mesta, ktorá je spojená s Baťovou históriou.

         Múzeum je tematicky zamerané na vývoj Partizánskeho od začiatku jeho založenia až po jeho súčasnosť. Exponáty v múzeu sú aj zo Spojenej školy v Partizánskom, kde bol kedysi otvorený odbor obuvník. Takisto aj zberatelia z Partizánskeho zapožičali niekoľko exponátov.

         Žiaci videli obuv, akú nosili  ich mamy a babky v minulosti a vyrobili ju v Partizánskom. Prezreli si aj rôznu fotodokumentáciu, ale aj  predmety  z doby 2.svetovej vojny. Prehliadkou ich sprevádzal pracovník múzea pán Krbúšik.

    • Hráme sa s písmenami
     • Hráme sa s písmenami

     •     Dnes sa žiaci z 5.- 9.ročníka presvedčili, že sa dá hrať aj s písmenami. Pracovali v skupinách po dvoch žiakoch. Mali za úlohu z písmen M a P a neskôr  aj z dvoch dlhých slov  vytvoriť čo najviac nových slov. Všetky museli byť gramaticky správne. Zvíťazila Anka Hunková  a Róbert  Bielický .

    • Tvorivé dielne
     • Tvorivé dielne

     •    Žiaci z 1.- 4.ročníka a tried TPŠ opäť tvorili, tento raz na jarnú tému. Pani učiteľky ich rozdelili do skupín. Deti v nich vyrábali pozdravy, otláčali prsty do žltej farby a po zaschnutí dokreslovali kuriatka. V ďalších skupinách lepili farebného kohútika, vymaľovávali  veľkonočné vajíčka aj jarné kvietky. Svoje výrobky si vystavili na chodbe, na školskej nástenke .
       

       

    • Karneval
     • Karneval


     •     Už niekoľko dní naši mladší žiaci rozprávali len o karnevale. S pani učiteľkami na pracovnom vyučovaní , ale aj v družine s pani vychovávateľkou si chystali svoje karnevalové masky. Strihali, lepili a aj maľovali s veľkou chuťou. Karneval bol vo vyzdobenej telocvični školy. Po pochode masiek sa všetci predstavili . Stretli sa tu zbojníci, princezny, kuchár, šašo, Šmolko, vlk, čarodejník, rôzne víly a iné rozprávkové  bytosti a zvieratká. Deti potom súťažili.  Hádali hádanky, pretekali sa v člnkovom behu alebo  nosili  loptičky na raketke. Všetky masky aj víťazi súťaží boli sladko odmenení. Karneval sa zakončil veselou diskotékou.

    • Skladanie obrázkov
     • Skladanie obrázkov

     •  

          Dnes si žiaci  5.- 9. ročníka  precvičovali svoju pozornosť a jemnú motoriku. Skladali obrázok speváčky Rihanny.  Obrázok mali rozstrihaný na množstvo malých kúskov. Úlohou žiakov nebolo len obrázok zložiť, ale ho aj úhľadne  nalepiť na papier.  Hodnotil sa čas, presnosť a čistota obrázka. Výhercovia boli sladko odmenení.

    • Deň otvorených dverí v Prievidzi
     • Deň otvorených dverí v Prievidzi

     •    

        Naši žiaci z 5.- 9.ročníka boli s pani učiteľkami na „Dni otvorených dverí“ v Odbornom učilišti v Prievidzi. Dozvedeli sa, že odborné učilište poskytuje žiakom odbornú prípravu v učebných odboroch - práca pri príprave jedál, služby a domáce práce, murárske práce, záhradníctvo,/ kvetinár, zeleninár, sadovník/ , cukrárska výroba. V učilišti sa nachádza aj praktická škola, ktorá poskytuje vzdelávanie žiakom, ktorí z dôvodu svojho handicapu nemohli byť prijatí do OU. Naši žiaci si prezreli ukážky práce všetkých odborov a boli veľmi milo prekvapení , čo žiaci v učilišti všetko dokážu urobiť. Určite im aj táto návšteva pomôže pri  rozhodovaní v budúcnosti, kam si pošlú prihlášku do odborného učilišťa.

    • Osemsmerovky
     • Osemsmerovky

     •    

      Veľmi dobrým spôsobom ako si precvičiť pozornosť a  rozšíriť si slovnú zásobu sú  osemsmerovky. Naši žiaci každoročne riešia túto logickú hru. Aj v tomto školskom roku sa stretli žiaci 5.- 9.ročníka, aby medzi sebou súťažili, kto rýchlejšie vylúšti tajničku osemsmerovky. Piatakom pomáhali pani učiteľky, pretože v hľadaní  slov  nemali ešte skúsenosti. Najrýchlejší osemsmerovkári boli Matúš Ščuka a Marián Hunka.      

    • Postavíme si snehuliaka
     • Postavíme si snehuliaka

     •  

      Tohtoročná Zima snehom nešetrila. Pretože ho bolo všade veľa, naši mladší žiaci sa išli sánkovať a starší stavali snehuliakov. Všetci sa zabávali a tešili sa z pekne prežitého dopoludnia.

    • Rómske rozprávky
     • Rómske rozprávky

     •    

        Milan Húževka je autorom  rozprávkovej knihy - Čarokrásna Ruca. Počas januárových hodín literárnej výchovy v 5.- 9.ročníku,  pani učiteľky čítali žiakom z knihy a zoznamovali ich tak s ďalšími rómskymi rozprávkami. Žiaci so záujmom počúvali a neskôr, na hodinách výtvarnej výchovy kreslili ilustrácie k tejto knihe.

    • Vianočné posedenie
     • Vianočné posedenie

     •  

          Opäť prišiel vianočný čas, po škole sa ozývali koledy a všetci boli naladení na vianočnú nôtu. V tento deň si najskôr žiaci pozreli film s touto témou. Mladší sa pohrúžili do rozprávky o Vianociach a starší sledovali film Vianočné oblátky. Potom nasledoval program pri vianočnom stromčeku. Na úvod všetky deti pozdravila pani riaditeľka so želaním krásnych, nadchádzajúcich sviatkov. Neskôr vystúpili žiaci.  Pani učiteľky s nimi nacvičili predstavenia Ako ťahal dedko repku a Rukavička. Nasledovali básne a piesne o zime a Vianociach . Na záver posedenia si deti zatancovali a veselé sa rozutekali domov.

    • Tvorivé , vianočné dielne v Prievidzi
     • Tvorivé , vianočné dielne v Prievidzi

     •  

         V polovici decembra organizovalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi tvorivé dielne s názvom -Vianoce v múzeu. Po celý týždeň sa mohli žiaci  zapojiť do zaujímavého tvorenia s vianočnou témou.

         Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok, či  Perníkový piatok , to boli témy zaujímavých, tvorivých dielní. Naši žiaci sa zúčastnili Slamenej stredy a tvorili ozdoby na vianočný stromček. Práca ich veľmi zaujala . Svoje výrobky doniesli ukázať ostatným žiakom do školy .

       

    • Tvoríme ikebany
     • Tvoríme ikebany

     •   

         Blížia sa Vianoce, a preto žiaci z 5.- 9.ročníka aranžovali  so svojimi pani učiteľkami ikebany. Boli rozdelení do skupín. Každá mala piaflór , množstvo rôznych vetvičiek a šišiek. Podľa rád svojich pedagógov  veľmi pekne tvorili. Ikebany potom putovali do každej triedy na stôl, aby tak spríjemnili dni do prichádzajúcich  sviatkov.

       

    • Stolnotenisový turnaj
     • Stolnotenisový turnaj

     •  

           Keby ste sa opýtali našich chlapcov na škole, aký šport majú najradšej, určite by odpovedali- stolný tenis. Hrávajú ho veľkí, ale aj malí. Zdokonaľujú sa v ňom  ak je čas aj na telesnej výchove, či na krúžku. Pán učiteľ Švrček chlapcom pripravil turnaj. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov a skončil víťazstvom Štefana Bongilaja zo 6.A triedy. Štefan získal okrem 1.miesta aj stolnotenisovú raketu.

       

    • Výstup k pamätníku SNP
     • Výstup k pamätníku SNP

     •     

      Žiaci zo 7.- 9.ročníka  si výstupom k pamätníkom SNP pripomenuli  ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas 2.svetovej vojny. Začalo sa  29. Augusta 1944  ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami účasťou 32 národov a národností .

       

                                                                                       

    • Na návšteve u babičiek a dedkov
     • Na návšteve u babičiek a dedkov

     •     

      Blížia sa Vianoce, a preto sa pani učiteľky rozhodli nacvičiť so žiakmi  1.stupňa program a potešiť ním našich starých spoluobčanov. S deťmi navštívili Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Partizánskom. Deti recitovali, spievali, ale aj zahrali divadlo. Vystúpenie sa babičkám aj deduškom  veľmi páčilo a ony sľúbili, že keď si opäť niečo nacvičia s pani učiteľkami, určite prídu. 

    • Prišiel k nám Mikúláš
     • Prišiel k nám Mikúláš

     •   

      Všetky deti s radosťou očakávali Mikuláša.  Po roku za deťmi prišiel aj s čertom. Deti Mikulášovi recitovali, spievali a Mikuláš ich obdaroval sladkosťami zo svojho košíka.

    • Vitamínkovia - návšteva v Tríbečskom múzeu
     • Vitamínkovia - návšteva v Tríbečskom múzeu

     •  

         Naši malí žiaci opäť navštívili Tríbečské múzeum v Topoľčanoch. Tentoraz boli na prezentačnom podujatí s tvorivou dielňou s názvom Vitamínkovia. Pracovníci múzea deťom rozprávali o význame ovocia a zeleniny pre zdravie človeka, pozreli si výstavu prác zo súťaže „ Máme radi Vitamínkov“, neskôr  si kreslili, modelovali  a vyrábali magnetky. Podujatie sa deťom veľmi páčilo.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje