• Pečenie medovníčkov
     • Pečenie medovníčkov

     •  

        Z cvičnej kuchynky našej školy sa šírila krásna vôňa škorice, klinčekov a anízu. To mladší žiaci vypekali medovníčky. Usilovne vaľkali cesto, vykrajovali rôzne vzory a natierali ich povrch vajíčkom. Nedočkavo čakali na výsledok svojho snaženia... a podarilo sa. Možno práve toto sú naši budúci cukrári a kuchári....

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     •  

       Opäť prišiel Mikuláš. Doviedol so sebou aj čerta. Mikuláš doniesol v košíku sladkosti . Deti ich obidvoch vítali radostne, ale pri pohľade na strašidelného čerta sa veru niektoré aj  naľakali. Recitovali básničky a spievali piesne, čo sa naučili s pani učiteľkami na hudobnej výchove a slovenskom jazyku. Mikulášovi aj čertovi sľúbili, že budú poslúchať a učiť sa.

    • Maľované čítanie
     • Maľované čítanie

     •    Aj čítanie môže byť zábavné a poučné.Uľahčuje začiatočné obdobie samostatného čítania a obohacuje slovnú zásobu. Presvedčili sa o tom žiaci 1.- 4.ročníka a tried TPŠ. Prváčikovia, keďže nepoznajú ešte všetky písmenká, priraďovali zvieratká do svojho ekosystému, spájali body a hľadali cestičky.Starší žiaci riešili zábavné úlohy a ukázali ako vedia pekne čítať. Na záver si  deti vymaľovali omaľovanku.

    • Tvorivé dielne- vianočné venčeky
     • Tvorivé dielne- vianočné venčeky

     •  

        Vianoce sa rýchlo blížia, a preto si  žiaci 5.-9.ročníka vyrobili na tvorivých dielňach pekné, vianočné venčeky. Žiaci ich vyrábali z toaletných roliek. Maľovali ich, strihali a nakoniec lepili do tvaru venca. Na záver si svoje venčeky ozdobili a  každá trieda si ich zavesila na dvere.

       

       

    • Stridžie dni
     • Stridžie dni

     •  

          Hornonitrianske múzeum v Prievidzi do svojej programovej ponuky opätovne zaradilo rovnomenné podujatie venované oboznamovaniu najmladšej generácie so zvyklosťami a pranostikami, ktoré v modernej spoločnosti prežívajú už len vďaka obrazom vidieckeho života. Starší žiaci z 5.- 9.ročníka so svojimi pani učiteľkami navštívili múzeum, aby si vypočuli zaujímavé rozprávanie o poverách a zvykoch v čase od Kataríny do Lucie. Zapájali sa aj do rôznych aktivít, ktoré súviseli s obdobím tajuplných obradov obdobia zimného slnovratu.

    • V Tríbečskom múzeu v Topľčanoch
     • V Tríbečskom múzeu v Topľčanoch

     •  

      „Od mešca k bankomatu“, tak sa volala výstava v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch. Pozrieť si ju boli naši mladší žiaci z 1.- 4.ročníka. Výstava deťom priblížila vznik a vývoj peňazí, ale aj finančného systému na území Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Potom sa deti presunuli na expozíciu zoologických preparátov. Predstavovala 140 druhov živočíchov, od veľkých šeliem ako sú medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, cez skupinu ohrozených dravých vtákov až po skupinu spevavcov. Na záver mali deti tvorivé dielne. Všetci kreslili obľúbené domáce zvieratko.   

    • Kvíz o slušnom správaní
     • Kvíz o slušnom správaní

     •  

        Žiaci 5.- 9.ročníka sa stretli na kvíze o slušnom správaní. Rozdelili sme ich do 3 skupín. Kapitán z každej skupiny mal v rukách kartičky s písmenami A,B,C. Pani učiteľka prečítala otázku a dala k nej 3 možnosti. Zdvihnutím kartičky žiaci označili správnu odpoveď. Po každej odpovedi nasledovalo jej vysvetlenie. Otázky sa týkali situácií z bežného života -  ako sa správať v kine, v meste, v autobusoch, ale aj v jedálni, či medzi spolužiakmi. Odpovede našich žiakov boli správne, preto zostáva našim želaním, aby sa slušné správanie prenieslo aj do ich každodenného života.

    • Prednáška- zdravé stravovanie
     • Prednáška- zdravé stravovanie

     •    Žiaci 5.- 9. ročníka sa s pani učiteľkou Ladvenicovou rozprávali o tom, čo radi a ako často jedia. Podľa pyramídy jedla si vysvetlili aké je zdravé a menej zdravé jedlo. Porozprávali si o polotovaroch a varených jedlách. Na veľkom baliacom papieri mali nakreslený zdravý tanier. Poukladali doň obrázky potravín. Rozdeľovali ich podľa druhu , či je to ovocie, zelenina, bielkoviny, sacharidy.... Na záver si žiaci zasúťažili. Ich úlohou bolo napísať čo najviac druhov ovocia, zeleniny, zdravých nápojov a  mliečnych výrobkov

    • Jesenné tvorivé dielne
     • Jesenné tvorivé dielne

     •   Mladší žiaci mali tvorivé dielne. Najskôr im pani učiteľka porozprávala o plodoch jesene a neskôr spoločne spoznávali a pomenovávali semienka slnečnice, tekvice, fazule, hrachu, ale aj šošovice a kukurice. Zo semienkového materiálu potom tvorili krásne kvietky a aj rybičky.

    • Návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
     • Návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

     •  

           Tradične máva Hornonitrianske múzeum v Prievidzi  pripravený výborný program podujatí počas celého školského roka. Tento mesiac nás zaujal názov „ Jesenné variácie - rozmanitosť jesennej prírody v interaktívnej prezentácii a tvorivej dielni“.  Žiaci 5.- 9.ročníka sa dozvedeli o jesenných prácach na poli aj na paši, aké tradičné nástroje sa pri nich používali a spoznávali rozdiely medzi hlavnými druhmi obilia. Ku koncu si žiaci zasúťažili a obliekli strašiaka . Podujatie bolo zaujímavé  a veľmi dobre pripravené.

    • Jesenné účelové cvičenie v teréne
     • Jesenné účelové cvičenie v teréne

     •  

        Už takmer mesiac  vládne na tróne pani Jeseň, a preto  sa naši žiaci so svojimi vyučujúcimi vybrali na jesenné účelové cvičenie v teréne. Počas cesty si všímali krásnu a  pestrofarebnú prírodu. Rozprávali sa o zvieratách, chystajúce si zásoby na zimu a tie, čo sa pripravujú aj sa na zimný spánok . Určovali druhy stromov , kríkov a zároveň  zbierali plody  a ostatné prírodniny do školy na budúce tvorivé dielne. Žiaci si zopakovali aj základy poskytovania 1.pomoci.

    • Kvíz o finančnej gramotnosti
     • Kvíz o finančnej gramotnosti

     •  

          Žiaci 5.- 9.ročníka si preverovali svoje vedomosti v kvíze o finančnej gramotnosti. Najskôr sa s pani učiteľkami rozprávali o peniazoch , ako a kde ich treba  zarobiť, a potom ich môžeme použiť na platenie za tovar a služby. Deti dostali papiere s obrázkami základných potravín, oblečenia, obuvi a služieb. Ich úlohou bolo napísať približnú hodnotu vecí na obrázkoch. Zistili sme, že väčšina detí sa aktívne zapája do rodinných  nákupov a vo väčšine prípadov mali reálnu predstavu o cene potravín, oblečenia, aj služieb. Na nasledujúcich hodinách, kde bolo možno použiť tému finančnej gramotnosti, učitelia s deťmi pokračovali v rozhovoroch .

    • Výstava ovocia a zeleniny
     • Výstava ovocia a zeleniny

     •  

         JESEŃ PANI BOHATÁ... tak sa volala výstava ovocia a zeleniny na chodbe školy. Pripravili ju naši učitelia pre svojich žiakov ako názornú ukážku jesenných plodín. Žiaci nižších ročníkov sa učili pomenovávať  druhy ovocia a zeleniny .Starší si zopakovali, ako sa jednotlivé druhy volajú, kde rastú a načo sa môžu spotrebovať.

       

         

    • 2.svetová vojna ( beseda a film s touto tematikou)
     • 2.svetová vojna ( beseda a film s touto tematikou)

     •  

      Už tradične začíname školský rok  spomienkou na druhú svetovú vojnu, na najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Žiaci si pozreli film „ Nedokončená pieseň“ . Po jeho  skončení spolu s pani učiteľkami besedovali o pocitoch, ktoré v nich film vyvolal. Pedagógom kládli neveriace a prekvapené otázky. Všetci sa zhodli, že násilie, utrpenie , ozbrojené konflikty a  rasovú nadradenosť zanecháme v dejinách ľudstva, ale nesmieme na to zabúdať. Naďalej si tieto historické fakty musíme pripomínať ako memento hrôzy a nešťastia ktoré sa skutočne stali.

       Všetci chceme žiť v MIERI a LÁSKE .

    • Opäť v škole
     • Opäť v škole

     •  

                                       ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

       

         Skončili sa krásne, slnečné prázdniny. Oddýchnuté deti opäť otvorili dvere našej školy. Všetkým prajeme, aby bol školský rok 2017/2018 pre nich čo najkrajší. Nech nadobudnú dôležité vedomosti pre svoj osobnostný rozvoj a prežijú veselé stretnutia v kruhu spolužiakov. 

       

                            

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     •   

        Pre žiakov 1.stupňa pripravili program ich starší kamaráti, žiaci z Obchodnej akadémie v Partizánskom. Celé dopoludnie  sa naše deti stretávali s postavami z rozprávky Flinstonovci. Študenti boli poobliekaní do rôznych kostýmov z tejto rozprávky . Naši žiaci kreslili, súťažili v šikovnosti aj rýchlosti. Všetkým malým deťom sa tento deň veľmi páčil.

        Starší žiaci plnili rôzne disciplíny na školskom dvore. Veľa smiechu bolo počuť pri vzájomnom kŕmení sa so šiškami, pričom mali dvojice zaviazané oči. Deti sa zabávali aj  pri lovení  jablka vo vode , nosení loptičky na rakete, alebo v súťažení o čo najrýchlejšie naplnenie pohára vodou s čajovou lyžičkou.   

        Slniečko príjemne hrialo a spríjemnilo tak tohtoročný, pekný deň detí.

    • Beseda o bylinkách
     • Beseda o bylinkách

     •  

          Žiaci z 5.- 9.ročníka mali besedu o bylinkách. Pani učiteľka Jarabá doniesla ukážky rôznych byliniek, mätu, medovku, šalviu, repík, skorocel, púpavu, pľúcnik, ale aj kostihoj, sedmokrásku, ďatelinu  a alchemilku. Porozprávala im o každej bylinke. Žiaci sa dozvedeli  kedy sa rastlinky zbierajú, aké majú účinky ,ako sa dajú spracovať a používať. Bylinky ovoniavali, porovnávali ,hodnotili ich tvar a farbu.  

         Hovorí sa, že v prírode rastie na každú chorobu nejaká bylinka. Platí však pravidlo, že sa vždy riadime spôsobmi ich užívania a nikdy nepoužívame takú, ktorú nepoznáme.

       

       

    • Na návšteve u hasičov
     • Na návšteve u hasičov

     •  

         Žiaci z 1.- 4.ročníka  a tried TPŠ zažili príjemné dopoludnie, pretože boli na exkurzii na Hasičskej stanici v Partizánskom. Dievčatá aj chlapci s nadšením hľadeli na milých ujov hasičov, ktorí im rozprávali o svojej veľmi dôležitej ,prospešnej, ale aj zaujímavej práci. Ukázali im všetku techniku a svoj výstroj, ktorý používajú pri zásahoch. Mali možnosť si pozrieť hasičské autá, štvorkolku, ale aj čln. Najväčším zážitkom bolo striekanie z hasičskej prúdnice. Každé z detí si ju za asistencie hasičov vyskúšalo. Ujovia nezabudli deti upozorniť na nebezpečenstvo hry s ohňom, ale aj na dve dôležité, tiesňové čísla 112 a 150. Všetci sa poďakovali hasičom za zaujímavo strávený čas a s nadšenými očami sa dali na spiatočnú cestu.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     •  

          Pekné počasie, športové oblečenie, dobrá nálada a chutná desiata. To boli veci, ktoré žiaci celej našej školy a ich vyučujúci potrebovali k dnešnému dňu. Počas vychádzky si deti všímali znaky jarnej prírody, rôzne druhy zakvitnutých stromov, zvieratká, vtáky aj chrobáky. Pani učiteľky deťom porozprávali aj o poskytovaní  prvej pomoci a o ochrane prírody. S pocitom pekne prežitého dňa sa všetci spokojne vrátili do školy.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje