• Cvičenie o poskytnutí 1.pomoci
     • Cvičenie o poskytnutí 1.pomoci

     •   Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebné niekomu pomôcť. Je možné, že budeme musieť poskytnúť 1.pomoc. Tieto informácie si treba neustále opakovať. Naši žiaci z 5.-9.ročníka si prevereli svoje teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti. Preopakovali si, čo vedia o ľudskom tele a za pomoci pedagógov obväzovali rôzne časti tela, dávali figuríne umelé dýchanie, ale aj ukladali človeka do stabilizovanej polohy. Na záver si ukázali spôsoby prenosu raneného.

    • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Poď sa s nami zahrať
     • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Poď sa s nami zahrať

     •    Už 14. raz sme organizovali  krajskú súťaž  v pracovných zručnostiach žiakov špeciálnych základných škôl. Tento rok mala názov „ Poď sa s nami zahrať “.

        V období, presýtenom počítačovými hrami, sme sa rozhodli opäť žiakom priblížiť čaro spoločenských hier v kolektíve. Každá  škola  mala za úlohu  vyrobiť buď spoločenskú, alebo didaktickú hru. Hra mohla  byť aj okopírovaná.  Podmienkou však bolo,  aby každého panáčika, či inú súčasť hry vyrobili žiaci. Žiaci mohli  používať akýkoľvek materiál aj povrchová úprava výrobku bola  ľubovoľná.  Každá škola mala poslať do termínu súťaže 2 hry a na súťaž vyslať družstvo 2- 4 žiakov.

        Do súťaže sa zapojilo 7 špeciálnych základných škôl. Ich hry  sme vystavili v telocvični našej školy. Súčasťou výstavy bolo  aj 18 rôznych hier, ktoré vyrobili naši žiaci s vyučujúcimi na hodinách pracovného vyučovania.

        Počas akcie sa družstvá žiakov hrali s hrami, ktoré ich zaujali . A tak sa na stoloch objavovali hry ako Domino, Fotbal, Sudoku, Piškvorky, Matematické kroky, Farby a čísla, Človeče nehnevaj sa , alebo deti chytali ručne šité rybičky , či trénovali motoriku s viazaním šnúriek, alebo sa hrali s balónovým badmintonom. Na záver ohodnotili ich kvalitu bodmi od 1- 5.

        Na spríjemnenie dopoludnia naše pani učiteľky pripravili so žiakmi pekný kultúrny program . Bol plný jarných básní, piesní , a deti  zahrali aj divadielko o vlkovi a čiapočke. Pre všetkých prítomných sme prichystali  aj malé občerstvenie, za ktoré ďakujeme našim sponzorom .

        Veríme, že naša súťaž bola atraktívna nie len hlavným zámerom, pripomenúť deťom spoločenskú hru, ale aj tým, že ju vlastnoručne vyrobili a mohli sa s ňou aj zahrať.

    • Veľkonočné tvorivé dielne
     • Veľkonočné tvorivé dielne

     •   Pred  príchodom Veľkej noci mali žiaci na druhom stupni tvorivé dielne. Maľovali  a zdobili vajíčka. Obliepali ich vlnou, farebným papierom, korálikmi a  rozbitými škrupinkami. Nakoniec každé vajíčko zavesili na farebnú mašličku. Farebnými výtvormi si neskôr ozdobili  svoje triedy.

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     •  Do našej školy prišiel pán Budinský z Očovej. Doniesol si so sebou rôzne tradičné i menej tradičné hudobné nástroje a deň nám spríjemnil výchovným koncertom. Hral na fujare, dvojačke, flaute, rumunskom nástroji - panvovej flaute. Predstavil nám aj píšťalu z kosti, drumbľu, pastiersky roh, gajdy, ale aj pastiersky bič. Zaspieval si s nami, ale aj zavtipkoval . Hral dokonca aj na nadstavci z vysávača. Na záver si spomedzi žiakov a učiteľov vybral dvojice a pri jeho hre na akordeón si zatancovali. Výchovný koncert sa nám všetkým veľmi páčil.

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     •  

         O marci sa hovorí ako o Mesiaci knihy. Žiaci z 1.- 4.ročníka a tried TPŠ  navštívili  Mestskú knižnicu v Partizánskom. Konal sa tu „ Deň otvorených dverí “. Pracovníci knižnice mali pre deti  pripravený program. Najskôr sa zoznámili s tým, ako sa knihy požičiavajú, prečo ich treba šetriť a dávať na ne pozor. Neskôr  si deti vypočuli čítanie z rozprávkovej knihy a spoločne sa zahrali s knihou o farbičkách. Dopoludnie strávené v knižnici sa všetkým veľmi  páčilo.

    • Jarné tvorivé dielne
     • Jarné tvorivé dielne

     •  

        V prvý jarný deň mali naši mladší žiaci tvorivé dielne. Vyrábali pozdravy z papiera. Jeden bol pekný kvietkový a druhý s motýlikmi a lienkami. Deti usilovne narábali s nožnicami aj lepidlom. Všetky výrobky si vystavili v triedach. Nasledujúci deň si ich vzali domov, aby sa so svojou prácou pochválili rodičom.  

    • Vernisáž v Dunajskej Strede
     • Vernisáž v Dunajskej Strede

     • V Dunajskej Strede sa konala vernisáž 1. ročníka výtvarnej súťaže: Ženy a profesie v modernom svete. Z našej školy sme získali krásne dve ocenenia. Z viac ako 1000 prihlásených prác sa vystavovalo na spomínanej vernisáži 100 najlepších. Medzi nimi aj naši žiaci - Jakubko Závodský a Kristínka Fárová. Kristínka zároveň získala aj cenu za 3. miestov kategórii špeciálnych základných škôl. Obom žiakom srdečne gratulujeme. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Žákovej, ktorá oboch žiakov učí výtvarnú výchovu a prihlásila ich práce na súťaž.

    • Karneval
     • Karneval

     •     Po veľkej prestávke  sa naši mladší žiaci  zišli v telocvični školy  na karnevale. Boli  oblečení v rôznych maskách a  netrpezlivo čakali , kedy sa začne. Pani učiteľka Mitálová všetkých privítala a vyzvala  masky, aby sa predstavili. Neskôr  princezné,  zbojníci,  rozprávkové  zvieratká , kuchári a Červené Čiapočky plnili zábavné úlohy a súťažili v šikovnosti. Na záver si deti zatancovali a so sladkými cenami za svoje masky aj výkony sa veselí pobrali domov.

       

    • Deň zimných radostí
     • Deň zimných radostí

     •  

        Tento rok bola pani Zima štedrá.  Obsypala celé  Slovensko snehom.  Okolité biele kopce volali po zábave na snehu. Žiaci z celej našej školy prišli športovo oblečení , so sánkami , lopatami a bobami. Starší žiaci sa vybrali sánkovať na lúky nad Salašom a mladší žiaci sa tešili z hier na snehu na kopci za sídliskom Luhy. Počasie bolo krásne, svietilo slniečko. Do školy sa vrátili vyštípaní od  mrazu , ale spokojní a vyšantení.

    • Vianočné posedenie
     • Vianočné posedenie

     •    Vianocami to voňalo aj v našej  vianočne vyzdobenej škole. Po celej budove sa šírili krásne, jemné melódie  a radosť  z očakávaných sviatkov. Žiaci sa stretli na posedení pri vianočnom stromčeku. Každá trieda predstavila svoj program. Deti hrali divadlo, spievali koledy, recitovali básne o zime a Vianociach. Na záver posedenia  pani riaditeľka Mgr. Helena Kubelová vyhodnotila aj súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Každá trieda dostala peknú spoločenskú, alebo didaktickú hru. Pani riaditeľka žiakov pochválila za veľmi pekný vianočný program a popriala im spokojné prežitie sviatkov v ich domovoch.

    • divadlo - Kocúr v čižmách
     • divadlo - Kocúr v čižmách

     •  

          Väčšina našich žiakov pozná rozprávku o Kocúrovi v čižmách, ale ako bábkové divadlo ju videli po prvý raz. Prišli im ho zahrať bábkoherci z Prievidze, manželia Panisoví . Ich bábkové divadlo sa volá Lienka . Bábková rozprávka bola plná pesničiek a krásnych rekvizít. Všetky postavičky boli marionety vysoké 80 cm. Divadlo sa žiakom veľmi páčilo a na záver si mohli marionety  aj chytiť a popozerať zblízka.

    • Návšteva Tríbečského múzea v Topoľčanoch
     • Návšteva Tríbečského múzea v Topoľčanoch

     •     Žiaci našej školy  navštívili Tríbečské múzeum v Topoľčanoch. Veľkí aj malí sa započúvali do rozprávania pracovníčky múzea o osobnosti slovenskej kultúry, Pavlovi  Dobšinskom. Tento významný spisovateľ sa výraznou mierou zaslúžil o šírenie slovenskej ľudovej slovesnosti. Naši žiaci zostali v rozprávkovom svete aj naďalej, pretože boli pre nich pripravené tvorivé dielne. Kreslili, maľovali, strihali aj modelovali rozprávkové masky a aj samotné rozprávkové bytosti. Na záver sa deti mohli obliecť do kostýmov rozprávkových bytostí a tak sa na chvíľu z nich stali vodníci, princezné, rytieri a zbojníci. 

    • Zdravotná prednáška
     • Zdravotná prednáška

     •      Na zdravotnej prednáške  sa naši žiaci dozvedeli  o tom, aký dôležitý je správny  výber potravín pre naše zdravie. Pani učiteľka Ladvenicová  žiakom porozprávala o potravinovej pyramíde, zdravých , menej zdravých a nevhodných potravinách. Deti  spoločne riešili rôzne úlohy, a preto  pracovali v skupinách. Získali informácie aj o poruchách príjmu potravín ako je bulímia, anorexia, či obezita.

       

    • Zacvičme si
     • Zacvičme si

     •      Žiaci  druhého stupňa súťažili v kondičných a silových cvičeniach. Ich fyzickú zdatnosť preverila výdrž na rebrinách, skákanie cez švihadlo, koordinácia na balančnej lopte bosa, či kotúľanie medicinbalu medzi kolky na čas. 

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     •  

        Hlavnou témou účelového cvičenia bolo poskytnutie 1.pomoci zranenému. Najskôr si žiaci  pozreli dokument o záchrane ľudského života,  o ošetrení zlomeniny a popáleniny. Pani učiteľky s nimi  potom debatovali o videných ukážkach. Neskôr si žiaci všetko vyskúšali prakticky na sebe. Dopoludnie zakončili túrou do prírody.

    • Výstava ovocia a zeleniny
     • Výstava ovocia a zeleniny

     •  

          Pani učiteľky na hodinách vecného učenia a vlastivedy rozprávali s deťmi o jeseni. Tá tento rok obdarila naše sady a záhrady peknou úrodou. Aby mali žiaci lepšiu predstavu o rôznych druhoch ovocia a zeleniny, pripravili učitelia pre žiakov výstavu.

    • Exkurzia na družstvo vo Veľkých Uherciach 
     • Exkurzia na družstvo vo Veľkých Uherciach 

     •  

         Žiaci a ich učitelia z 1.- 4.ročníka A variantu a 1.- 9.ročníka B variantu sa boli pozrieť na družstve vo Veľkých Uherciach. Privítal ich Ing. Vladimír  Straka, ekonóm družstva. Previedol malých návštevníkov po celom areály. Deti videli malé, práve narodené teliatko. Pán Straka ich zaviedol aj do „škôlky“ pre teliatka. Tu si zvykali na život bez mamy kravy, aj jej mliečka. Videli aj veľkých býkov a kravy. Deti boli zvedavé, čo zvieratká žerú, kde bývajú. Zaujali ich kombajny, traktory a rôzne iné stroje, ktoré denne družstvo využíva. Na spiatočnej ceste  k autobusu sa zastavili aj pri autách a strojoch zberajúcich cukrovú repu. Exkurzia sa všetkým deťom veľmi páčila.

    • Koncoročný výlet do Sebedražia na račiu farmu
     • Koncoročný výlet do Sebedražia na račiu farmu

     •  Končí sa školský rok a pani učiteľky pripravili žiakom výlet . Autobusom cestovali do Sebedražia. Privítali ich zamestnanci farmy. Deti sa poprechádzali po celom areáli. Obdivovali rybky v rybníkoch, povozili sa na vozíčkoch pre golfových hráčov. Majiteľ farmy im porozprával o rakoch, ktoré tu chovajú. Deti pozorne počúvali . Veľmi ich potešila aj malinovka, ktorú dostali. Na záver sa všetci poďakovali za zaujímavú  prehliadku a zamestnancom farmy odovzdali pekný obraz s vlastnoručne nakreslenými rybičkami. Počas cesty naspäť spievali a k rodičom sa vrátili plní zážitkov .

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje