• Zacvičme si
     • Zacvičme si

     •      Žiaci  druhého stupňa súťažili v kondičných a silových cvičeniach. Ich fyzickú zdatnosť preverila výdrž na rebrinách, skákanie cez švihadlo, koordinácia na balančnej lopte bosa, či kotúľanie medicinbalu medzi kolky na čas. 

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     •  

        Hlavnou témou účelového cvičenia bolo poskytnutie 1.pomoci zranenému. Najskôr si žiaci  pozreli dokument o záchrane ľudského života,  o ošetrení zlomeniny a popáleniny. Pani učiteľky s nimi  potom debatovali o videných ukážkach. Neskôr si žiaci všetko vyskúšali prakticky na sebe. Dopoludnie zakončili túrou do prírody.

    • Výstava ovocia a zeleniny
     • Výstava ovocia a zeleniny

     •  

          Pani učiteľky na hodinách vecného učenia a vlastivedy rozprávali s deťmi o jeseni. Tá tento rok obdarila naše sady a záhrady peknou úrodou. Aby mali žiaci lepšiu predstavu o rôznych druhoch ovocia a zeleniny, pripravili učitelia pre žiakov výstavu.

    • Exkurzia na družstvo vo Veľkých Uherciach 
     • Exkurzia na družstvo vo Veľkých Uherciach 

     •  

         Žiaci a ich učitelia z 1.- 4.ročníka A variantu a 1.- 9.ročníka B variantu sa boli pozrieť na družstve vo Veľkých Uherciach. Privítal ich Ing. Vladimír  Straka, ekonóm družstva. Previedol malých návštevníkov po celom areály. Deti videli malé, práve narodené teliatko. Pán Straka ich zaviedol aj do „škôlky“ pre teliatka. Tu si zvykali na život bez mamy kravy, aj jej mliečka. Videli aj veľkých býkov a kravy. Deti boli zvedavé, čo zvieratká žerú, kde bývajú. Zaujali ich kombajny, traktory a rôzne iné stroje, ktoré denne družstvo využíva. Na spiatočnej ceste  k autobusu sa zastavili aj pri autách a strojoch zberajúcich cukrovú repu. Exkurzia sa všetkým deťom veľmi páčila.

    • Koncoročný výlet do Sebedražia na račiu farmu
     • Koncoročný výlet do Sebedražia na račiu farmu

     •  Končí sa školský rok a pani učiteľky pripravili žiakom výlet . Autobusom cestovali do Sebedražia. Privítali ich zamestnanci farmy. Deti sa poprechádzali po celom areáli. Obdivovali rybky v rybníkoch, povozili sa na vozíčkoch pre golfových hráčov. Majiteľ farmy im porozprával o rakoch, ktoré tu chovajú. Deti pozorne počúvali . Veľmi ich potešila aj malinovka, ktorú dostali. Na záver sa všetci poďakovali za zaujímavú  prehliadku a zamestnancom farmy odovzdali pekný obraz s vlastnoručne nakreslenými rybičkami. Počas cesty naspäť spievali a k rodičom sa vrátili plní zážitkov .

    • Atletické preteky v Prievidzi
     • Atletické preteky v Prievidzi

     •     Naši žiaci sa zúčastnili súťaže, ktorú každoročne organizuje SŠI v Prievidzi.  Dievčatá a chlapci súťažili v rôznych disciplínach.   Skákali do piesku,  hádzali granátom, behali na rôzne vzdialenosti. A...... boli veľmi úspešní. Gratulujeme.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     •    Oslava dňa detí bola skvelá. Od rána žiaci súťažili v rôznych súťažiach. Nosili loptičku na lyžičke, triafali na cieľ, chytali ústami jabĺčka v lavóre, dvojice sa so zaviazanými očami vzájomne kŕmili šiškami, ale aj pretekali v chôdzi na kartónoch. Za  každú disciplínu boli sladko odmenení. A potom nasledoval spev a tanec. Pán učiteľ Sobol  a žiak Teodor Žigmund  hrali na gitare a spolu so všetkými deťmi spievali ľudové, ale aj rómske piesne.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     •   Júnový slnečný deň vylákal všetkých na účelové cvičenie do prírody. Mladší aj starší žiaci prišli športovo oblečení a vyrazili na ich obľúbenú trasu na lúku nad Salašom. Príroda deti  privítala v celej svojej kráse. Všímali si každého chrobáčika, motýľa, zaujala ich aj skákajúca žabka. O každom videnom živočíchovi si s pani učiteľkami porozprávali. Zopakovali si kde žijú, čím sa živia a čím sú pre našu prírodu prospešné. Pretože si v predchádzajúci deň vo svojich triedach precvičili ošetrenie a obväzovanie rôznych úrazov a poskytnutie 1.pomoci, pani učiteľky ich preskúšali, ako by poskytli pomoc kamarátovi v prírode. Žiaci si opäť zopakovali  aké poznajú liečivé bylinky a aké majú účinky. Našli pŕhľavu, skorocel, bazu čiernu, sedmokrásku, kvety a listy lesnej jahody. Potom sa najedli, zasúťažili si , zaspievali a v dobrej nálade sa vrátili naspäť do školy.

    • Krajská súťaž - VYROBÍM Z KRABICE 2017/2018
     • Krajská súťaž - VYROBÍM Z KRABICE 2017/2018

     •   Aj tomto školskom roku sa v našej škole konala krajská súťaž v pracovných zručnostiach žiakov. Bol to už  jej 13.ročník.  Dostala názov „Vyrobím z krabice“. Úlohou žiakov bolo vyrobiť akýkoľvek predmet, ale jeho základom musela byť papierová krabica. Do súťaže sa zapojilo 9 škôl so svojimi veľmi peknými výrobkami. A tak sme obdivovali rôzne zvieratká, autá, vlaky, nábytok, kávovar, robotov, hudobné nástroje, pomôcky do kuchyne, domčeky a množstvo iných, nápaditých výrobkov. Pri pohľade na ich kvalitu a rozmanitosť sme nevedeli vybrať víťazov. Rozhodli sme sa byť spravodliví a oceniť všetkých účastníkov súťaže rovnako, hodnotnými cenami. Na úvod vyhodnotenia pani riaditeľka Mgr. Helena Kubelová  privítala hosťa z OÚ Odboru školstva v Trenčíne Mgr. Tibora Bélika. Z MÚ Partizánske privítala pracovníčku OŠ pani Ivetu Škodovú,  riaditeľku CPPPaP v Partizánskom pani Mgr. Ivanu Kováčikovú  a aj ostatných prítomných. Pani riaditeľka vyjadrila pochvalu všetkým zúčastneným školám za šikovnosť a nápaditosť a odovzdala čestné uznania s vecnými cenami. Nasledoval pekný kultúrny program , ktorý pripravili pani učiteľky  Mgr. Martina Hvojníková a Mgr. Daria Letovancová.  Na záver pani riaditeľka všetkých prítomných  pozvala na občerstvenie. 

            Ďakujeme sponzorom z Partizánskeho,  ktorí prispeli k organizácii súťaže:

       

                                REŠTAURÁCIA  MAJÁK,  p. KAJAN          

                               CUKRÁREŇ  ISMET  

                               MASIARSTVO  LUHY,  p. ZACHAROVÁ 

        Našu súťaž si  počas výstavy od 23. apríla do 26. apríla prišli pozrieť deti z niekoľkých základných, aj  materských škôl. A neobišla nás ani verejnosť. Všetci mali možnosť vidieť a obdivovať kvalitnú a peknú prácu  žiakov špeciálnych základných škôl.

       

    • Návšteva v mestskej knižnici
     • Návšteva v mestskej knižnici

     •  Žiaci z 1.- 4.ročníka sa spolu s pani učiteľkami boli pozrieť v Mestskej knižnici Partizánske. Dozvedeli sa ako sa rozdeľuje literatúra, podľa čoho sa triedia knihy aj komu slúži knižnica. Teta, ktorá deti sprevádzala, zaujímavo rozprávala o knihách, o tom, čo v nich môžu nájsť, čím ich pri čítaní obohatia a prečo sú lepšie ako televízor. Na záver žiakov poinformovala, že sa môžu zaregistrovať v knižnici , ale nemali by potom zabúdať, že všade sa treba správať slušne a dodržiavať pravidlá.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     •    Myšlienka medzinárodnej aktivity - SVETOVÝ DEŇ VODY - vznikla v roku 1992 na konferencii o životnom prostredí a rozvoji UNCED v Rio de Janeiru. Každoročne tento deň pripadá na 22.marca. Aj naši žiaci boli v tento deň v meste, aby si pozreli aktivity, ktoré prichystalo mesto Partizánske a zároveň prevzali ocenenie za účasť v súťaži Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti na tému vody.

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     •   MAREC - je mesiacom knihy od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť spisovateľa Mateja Hrebendu. Vyučujúci slovenského jazyka čítali žiakom 5.- 9.ročníka z veselých kníh od Márie Ďuríčkovej - Jožko Mrkvička Spáč a Kláry Jarunkovej - Hrdinský zápisník. Deti so záujmom počúvali o výmysloch Miroslava Fazuľku a jeho najlepšieho kamaráta Miša Jurana. Vypočuli si príbehy z čias kedy sme boli spoločným štátom pre Čechov a Slovákov, v obchodoch sme neplatili eurami, ale československými korunami, a v škole žiaci oslovovali učiteľov súdružka a súdruh. Ich rovesníci vtedy ani len nesnívali o mobilných telefónoch či tabletoch, dokonca neexistovali ani automatické práčky. Žiaci sa zabávali aj pri veselej  knižke o príhodách žiačika Jožka Mrkvičku a jeho zápasoch s pravopisom. Po prečítaní príbehov sa s vyučujúcimi snažili nájsť pravopisné chyby v niektorých slovách, ktoré Jožko skomolil .

       

    • Ako poznám rozprávky
     • Ako poznám rozprávky

     •    Rozprávkové príbehy bývajú súčasťou života každého dieťaťa. Majú za cieľ poučiť, pobaviť, rozvinúť fantáziu. Prvým, kto tieto rozprávky zdieľa so svojimi deťmi, by mal byť rodič a neskôr učiteľ.  Žiaľ, u väčšiny našich žiakov to tak nie je, a práve len učiteľ je ten, od koho si vypočujú čítanú, alebo rozprávanú rozprávku. Cieľom akcie pre žiakov 5.- 9. ročníka „Ako poznám rozprávky“, bolo započúvať sa do deja príbehov, v ktorých víťazí dobro nad zlom drakov, šarkanov a úkladmi ľudí. Neskôr sa žiaci pokúsili podľa obrázkov dej rozprávok zreprodukovať písomnou formou. Boli sme milo prekvapení ich snaživosťou.

    • KARNEVAL
     • KARNEVAL

     •   Už niekoľko dní si naši mladší žiaci so svojimi pani učiteľkami pripravovali masky na karneval. Tešili sa na chvíľu, keď sa budú môcť premeniť na princezné, zvieratká, trpaslíkov a kovbojov. Táto veselá chvíľa nastala, aj keď kvôli vyššej chorobnosti, s menším počtom detí. Naše masky sa veselo zabávali, súťažili a boli aj sladko odmenené.

    • Súťaž v osemsmerovkách
     • Súťaž v osemsmerovkách

     •   Žiaci si opäť zasúťažili v rýchlosti hľadania slov. Pani učiteľky pre žiakov 5. – 9.ročníka pripravili osemsmerovky.  Majú ich veľmi radi, cibria si nimi pozornosť, ale aj rozširujú slovnú zásobu. Tajničkou boli slová LÁSKA, SRDCE a RADOSŤ. Leonardo Bihári   zo 7.ročníka poskladal tieto slová ako prvý a stal sa víťazom. Ostatní žiaci boli za svoju snahu a šikovnosť sladko odmenení.

       

    • Deň zimných radostí
     • Deň zimných radostí

     •  

        Sniežik sa nám chumelíííí... Veru, pani Zima zasypala každý kúsok zeme v širokom okolí. Preto sme to využili a všetci naši žiaci sa športovo a teplo oblečení vybrali vyskúšať kvalitu snehu. Kto mal sánky sa sánkoval , alebo gúľal snehové gule a pripravoval si ich do zásoby, pretože sa neskôr strhla pravá guľovačka. Do školy sa vrátili vyšantení a spokojní pobytom na čerstvom vzduchu.

    • Predvianočné posedenie
     • Predvianočné posedenie

     • Predvianočné obdobie je čas rôznych večierkov a posedení. Naši žiaci sa už niekoľko týždňov so svojimi pani učiteľkami učili rôzne vianočné piesne, vinše, koledy, ale aj scénky. Naše školské, predvianočné posedenie sa konalo v triede 1. ročníka a skutočne to všetkých vianočne naladilo. Prítomné obecenstvo si vypočulo pripravený program a účinkujúcich odmenilo potleskom. Deti sa potešili nie len príhovoru pani riaditeľky, ale aj darčekom v podobe skladačiek, puzzle a rôznych stolných hier, ktoré dostali, aby sa s nimi zabavili vo chvíľach voľna. Po skončení posedenia sa rozbehli do svojich  domovov,  veď o dva dni privítajú Vianoce.

    • Predvianočné tvorivé dielne v Prievidzi
     • Predvianočné tvorivé dielne v Prievidzi

     •  Pracovníci Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi pripravili pre žiakov tvorivé dielne s vianočnou tematikou. Nazvali ich Papierový  pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, Šúpoľový štvrtok a Perníkový piatok. Starší žiaci si vybrali Utešený utorok. Pomocou falošného patchworku premieňali zvyšky textilu na krásne, nerozbitné gule. Vo štvrtok sa mladší žiaci zoznámili s tvorením zo šúpolia. Počas Šúpoľového štvrtka vyrábali milých anjelikov. Deti si svoje výtvory zobrali domov, aby aj vlastnoručne vyrobenou ozdobou ozdobili svoje stromčeky v domácnostiach.

    • Zimný stolnotenisový turnaj
     • Zimný stolnotenisový turnaj

     •  

        Stolný tenis je najobľúbenejším športom našich chlapcov. Všetci hrali s veľkou chuťou a elánom.

                                1.miesto - Branislav Hunka 9.tieda

                                2.miesto - Leonard Bihári 7.trieda

                                3.miesto - Aleš Langer  8.trieda

       

       

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje