• Návšteva Vodného hradu v Šimonovanoch

     • Vodný hrad v Šimonovanoch navštívili dňa 4. 10. 2019 žiaci druhého stupňa. Boli si pozrieť výstavu filatelistiky, na ktorej mali možnosť vidieť zberateľské známky, listy, poštové poukážky. Pozreli si aj výstavu starých tehál rôznych výrobcov. Pani sprievodkyňa nám ukázala celý hrad, zaujímavé dobové fotografie a porozprávala nám o histórii tejto krásnej stavby, najstaršej na území mesta Partizánske. 

     • Exkurzia do Tríbečského múzea v Topoľčanoch

     • Exkurzia do Tríbečského múzea v Topoľčanoch sa uskutočnila v dňoch 24. a 26. septembra 2019. Žiaci 1.-9. ročníka A variantu a B variantu sa pod dozorom vyučujúcich presunuli vlakom do Topoľčian. V Tríbečskom múzeu sa zúčastnili dvoch tvorivých dielní, tykajúcich sa jesennej tématiky. Vytvorili si množstvo rozmanitých jesenných dekorácií, masiek a výrobkov z prírodných materiálov. Exkurzia bola príjemným a zároveň poučným spestrením vyučovacieho procesu.

     • Návšteva bunkra v Partizánskom

     • V stredu 11. septembra 2019 žiaci našej školy navštívili bunker v bývalých závodoch 29. augusta v Partizánskom. Oboznámili sa s históriou závodov od jej vzniku až po súčasnosť. Šikovní chlapci, nadšenci histórie, zozbierali veľa historických predmetov, z ktorých vytvorili pre žiakov a širokú verejnosť veľmi zaujímavé historické múzeum. Žiakov návšteva bunkra zaujala, odniesli si veľa nových poznatkov a náučných publikácií. 

    • Fúriková opekačka
     • Fúriková opekačka

     •  Pred koncom školského roka pripravili učitelia pre žiakov opekačku trochu netradične, v obyčajnom fúriku. Všetko sa dialo v bezpečných podmienkach, za neustálej kontroly učiteľov. Deti si zahrali aj rôzne športové hry a zaspievali si za doprovodu harmoniky. Opäť to bolo  veselo strávené dopoludnie.  

    • Exkurzia do Vodného hradu v Šimonovanoch
     • Exkurzia do Vodného hradu v Šimonovanoch

     •   Žiaci 1.- 4.ročníka si urobili malý výlet do Šimonovian. Navštívili tu jednu z národných kultúrnych pamiatok Slovenska - Vodný hrad - goticko - renesančný kaštieľ. Jeho história siaha až do 12. storočia a pôvodne to bola obranná stavba, okolo ktorej obtekalo jedno rameno rieky Nitry. Vodným hradom všetkých previedla riaditeľka CVČ v Partizánskom Mgr.Silvia Schonová. Veľmi pútavo deťom porozprávala o histórii kaštieľa a pripravila pre ne aj zaujímavé hry. 

    • Koncoročný školský výlet
     • Koncoročný školský výlet

     •   Naše deti so svojimi vyučujúcimi navštívili národnú zoologickú záhradu Bojnice. Dozvedeli sa, že je to najstaršia a najnaštevovanejšia ZOO na Slovensku, ktorá dlhodobo spolupracuje na projektoch záchrany ohrozených živočíchov na Slovensku aj v zahraničí. Deti tu videli takmer všetky zvieratá o ktorých sa učili v škole. Najväčší zážitok mali v časti vivária, kde pozorovali rôzne hady, korytnačky a jaštery. Veľkým zážitkom bola aj exkurzia Bojnického zámku. Výlet sa všetkým deťom veľmi páčil a ešte dlho o ňom v škole rozprávali.

    • Cvičenie o poskytnutí 1.pomoci
     • Cvičenie o poskytnutí 1.pomoci

     •   Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebné niekomu pomôcť. Je možné, že budeme musieť poskytnúť 1.pomoc. Tieto informácie si treba neustále opakovať. Naši žiaci z 5.-9.ročníka si prevereli svoje teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti. Preopakovali si, čo vedia o ľudskom tele a za pomoci pedagógov obväzovali rôzne časti tela, dávali figuríne umelé dýchanie, ale aj ukladali človeka do stabilizovanej polohy. Na záver si ukázali spôsoby prenosu raneného.

    • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Poď sa s nami zahrať
     • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Poď sa s nami zahrať

     •    Už 14. raz sme organizovali  krajskú súťaž  v pracovných zručnostiach žiakov špeciálnych základných škôl. Tento rok mala názov „ Poď sa s nami zahrať “.

        V období, presýtenom počítačovými hrami, sme sa rozhodli opäť žiakom priblížiť čaro spoločenských hier v kolektíve. Každá  škola  mala za úlohu  vyrobiť buď spoločenskú, alebo didaktickú hru. Hra mohla  byť aj okopírovaná.  Podmienkou však bolo,  aby každého panáčika, či inú súčasť hry vyrobili žiaci. Žiaci mohli  používať akýkoľvek materiál aj povrchová úprava výrobku bola  ľubovoľná.  Každá škola mala poslať do termínu súťaže 2 hry a na súťaž vyslať družstvo 2- 4 žiakov.

        Do súťaže sa zapojilo 7 špeciálnych základných škôl. Ich hry  sme vystavili v telocvični našej školy. Súčasťou výstavy bolo  aj 18 rôznych hier, ktoré vyrobili naši žiaci s vyučujúcimi na hodinách pracovného vyučovania.

        Počas akcie sa družstvá žiakov hrali s hrami, ktoré ich zaujali . A tak sa na stoloch objavovali hry ako Domino, Fotbal, Sudoku, Piškvorky, Matematické kroky, Farby a čísla, Človeče nehnevaj sa , alebo deti chytali ručne šité rybičky , či trénovali motoriku s viazaním šnúriek, alebo sa hrali s balónovým badmintonom. Na záver ohodnotili ich kvalitu bodmi od 1- 5.

        Na spríjemnenie dopoludnia naše pani učiteľky pripravili so žiakmi pekný kultúrny program . Bol plný jarných básní, piesní , a deti  zahrali aj divadielko o vlkovi a čiapočke. Pre všetkých prítomných sme prichystali  aj malé občerstvenie, za ktoré ďakujeme našim sponzorom .

        Veríme, že naša súťaž bola atraktívna nie len hlavným zámerom, pripomenúť deťom spoločenskú hru, ale aj tým, že ju vlastnoručne vyrobili a mohli sa s ňou aj zahrať.

    • Veľkonočné tvorivé dielne
     • Veľkonočné tvorivé dielne

     •   Pred  príchodom Veľkej noci mali žiaci na druhom stupni tvorivé dielne. Maľovali  a zdobili vajíčka. Obliepali ich vlnou, farebným papierom, korálikmi a  rozbitými škrupinkami. Nakoniec každé vajíčko zavesili na farebnú mašličku. Farebnými výtvormi si neskôr ozdobili  svoje triedy.

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     •  Do našej školy prišiel pán Budinský z Očovej. Doniesol si so sebou rôzne tradičné i menej tradičné hudobné nástroje a deň nám spríjemnil výchovným koncertom. Hral na fujare, dvojačke, flaute, rumunskom nástroji - panvovej flaute. Predstavil nám aj píšťalu z kosti, drumbľu, pastiersky roh, gajdy, ale aj pastiersky bič. Zaspieval si s nami, ale aj zavtipkoval . Hral dokonca aj na nadstavci z vysávača. Na záver si spomedzi žiakov a učiteľov vybral dvojice a pri jeho hre na akordeón si zatancovali. Výchovný koncert sa nám všetkým veľmi páčil.

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     •  

         O marci sa hovorí ako o Mesiaci knihy. Žiaci z 1.- 4.ročníka a tried TPŠ  navštívili  Mestskú knižnicu v Partizánskom. Konal sa tu „ Deň otvorených dverí “. Pracovníci knižnice mali pre deti  pripravený program. Najskôr sa zoznámili s tým, ako sa knihy požičiavajú, prečo ich treba šetriť a dávať na ne pozor. Neskôr  si deti vypočuli čítanie z rozprávkovej knihy a spoločne sa zahrali s knihou o farbičkách. Dopoludnie strávené v knižnici sa všetkým veľmi  páčilo.

    • Jarné tvorivé dielne
     • Jarné tvorivé dielne

     •  

        V prvý jarný deň mali naši mladší žiaci tvorivé dielne. Vyrábali pozdravy z papiera. Jeden bol pekný kvietkový a druhý s motýlikmi a lienkami. Deti usilovne narábali s nožnicami aj lepidlom. Všetky výrobky si vystavili v triedach. Nasledujúci deň si ich vzali domov, aby sa so svojou prácou pochválili rodičom.  

    • Vernisáž v Dunajskej Strede
     • Vernisáž v Dunajskej Strede

     • V Dunajskej Strede sa konala vernisáž 1. ročníka výtvarnej súťaže: Ženy a profesie v modernom svete. Z našej školy sme získali krásne dve ocenenia. Z viac ako 1000 prihlásených prác sa vystavovalo na spomínanej vernisáži 100 najlepších. Medzi nimi aj naši žiaci - Jakubko Závodský a Kristínka Fárová. Kristínka zároveň získala aj cenu za 3. miestov kategórii špeciálnych základných škôl. Obom žiakom srdečne gratulujeme. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Žákovej, ktorá oboch žiakov učí výtvarnú výchovu a prihlásila ich práce na súťaž.

    • Karneval
     • Karneval

     •     Po veľkej prestávke  sa naši mladší žiaci  zišli v telocvični školy  na karnevale. Boli  oblečení v rôznych maskách a  netrpezlivo čakali , kedy sa začne. Pani učiteľka Mitálová všetkých privítala a vyzvala  masky, aby sa predstavili. Neskôr  princezné,  zbojníci,  rozprávkové  zvieratká , kuchári a Červené Čiapočky plnili zábavné úlohy a súťažili v šikovnosti. Na záver si deti zatancovali a so sladkými cenami za svoje masky aj výkony sa veselí pobrali domov.

       

    • Deň zimných radostí
     • Deň zimných radostí

     •  

        Tento rok bola pani Zima štedrá.  Obsypala celé  Slovensko snehom.  Okolité biele kopce volali po zábave na snehu. Žiaci z celej našej školy prišli športovo oblečení , so sánkami , lopatami a bobami. Starší žiaci sa vybrali sánkovať na lúky nad Salašom a mladší žiaci sa tešili z hier na snehu na kopci za sídliskom Luhy. Počasie bolo krásne, svietilo slniečko. Do školy sa vrátili vyštípaní od  mrazu , ale spokojní a vyšantení.

    • Vianočné posedenie
     • Vianočné posedenie

     •    Vianocami to voňalo aj v našej  vianočne vyzdobenej škole. Po celej budove sa šírili krásne, jemné melódie  a radosť  z očakávaných sviatkov. Žiaci sa stretli na posedení pri vianočnom stromčeku. Každá trieda predstavila svoj program. Deti hrali divadlo, spievali koledy, recitovali básne o zime a Vianociach. Na záver posedenia  pani riaditeľka Mgr. Helena Kubelová vyhodnotila aj súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Každá trieda dostala peknú spoločenskú, alebo didaktickú hru. Pani riaditeľka žiakov pochválila za veľmi pekný vianočný program a popriala im spokojné prežitie sviatkov v ich domovoch.

    • divadlo - Kocúr v čižmách
     • divadlo - Kocúr v čižmách

     •  

          Väčšina našich žiakov pozná rozprávku o Kocúrovi v čižmách, ale ako bábkové divadlo ju videli po prvý raz. Prišli im ho zahrať bábkoherci z Prievidze, manželia Panisoví . Ich bábkové divadlo sa volá Lienka . Bábková rozprávka bola plná pesničiek a krásnych rekvizít. Všetky postavičky boli marionety vysoké 80 cm. Divadlo sa žiakom veľmi páčilo a na záver si mohli marionety  aj chytiť a popozerať zblízka.

    • Návšteva Tríbečského múzea v Topoľčanoch
     • Návšteva Tríbečského múzea v Topoľčanoch

     •     Žiaci našej školy  navštívili Tríbečské múzeum v Topoľčanoch. Veľkí aj malí sa započúvali do rozprávania pracovníčky múzea o osobnosti slovenskej kultúry, Pavlovi  Dobšinskom. Tento významný spisovateľ sa výraznou mierou zaslúžil o šírenie slovenskej ľudovej slovesnosti. Naši žiaci zostali v rozprávkovom svete aj naďalej, pretože boli pre nich pripravené tvorivé dielne. Kreslili, maľovali, strihali aj modelovali rozprávkové masky a aj samotné rozprávkové bytosti. Na záver sa deti mohli obliecť do kostýmov rozprávkových bytostí a tak sa na chvíľu z nich stali vodníci, princezné, rytieri a zbojníci. 

    • Zdravotná prednáška
     • Zdravotná prednáška

     •      Na zdravotnej prednáške  sa naši žiaci dozvedeli  o tom, aký dôležitý je správny  výber potravín pre naše zdravie. Pani učiteľka Ladvenicová  žiakom porozprávala o potravinovej pyramíde, zdravých , menej zdravých a nevhodných potravinách. Deti  spoločne riešili rôzne úlohy, a preto  pracovali v skupinách. Získali informácie aj o poruchách príjmu potravín ako je bulímia, anorexia, či obezita.

       

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje