• Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milé deti a žiaci!

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude dňa 2.9.2021 (štvrtok) o 8:00 hod v triedach so svojimi  triednymi učiteľmi. V triedach budú žiaci cca 1 hodinu a môžu odísť domov.

      Všetkým nám ide o vytvorenie čo najbezpečnejšieho prostredia v škole, preto budeme hneď od prvého dňa pri vstupe do školy robiť žiakom ranný filter (meranie teploty a dezinfekciu). Všetci žiaci, okrem žiakov s poruchou autistického spektra a žiakov so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, musia mať počas vyučovacieho procesu prekryté horné dýchacie cesty. Naďalej platí, že rodičia a cudzie osoby môžu do budovy školy vstúpiť len po dohode s riaditeľkou školy a musia podpísať  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka. Potvrdenie o bezpríznakovosti žiakov budeme vyžadovať až keď sa náš okres dostane podľa covid automatu do oranžovej farby.

      Obedy sa vydávajú od 3.9.2021 (piatok).

      Z organizačných dôvodov bude školský klub v dňa 3. 9. 2021 otvorený do 13:00 hod.

      Tešíme sa na vás!

      Vedenie a zamestnanci školy

       

      Informácie o hlavných podmienkach a opatreniach súvisiacich s ochorením Covid-19, ktoré pre tento šk. rok vydalo MŠVVaŠ v manuáli  ŠKOLSKÝ SEMAFOR   -  https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

      Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení - https://www.minedu.sk/data/att/20486.docx

       

      TLAČIVÁ NA VYTLAČENIE:

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka: https://www.minedu.sk/data/att/20558.docx

      Oznámenie o výnimke z karantény: https://www.minedu.sk/data/att/20487.docx

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje