• Ďaľší úspešný projekt, do ktorého sme sa zapojili!

     •                                                                                                                                    

      Rozvojový projekt ,,Spolu múdrejší“

       

      Cieľom výzvy bolo podporiť školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      Z rozvojového projektu sme získali finančné prostriedky vo výške 1 750 €.

      Realizácia projektu: apríl – jún 2021

      Podrobnejšie informácie o projekte:

      https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-spolu-mudrejsi/

     • Dôležitý oznam

     • Riaditeľka  Špeciálnej základnej školy Partizánske,

      v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno dňa  30.04. 2021 (piatok)

      z prevádzkových dôvodov – odstávka kúrenia v škole /opravy tried/. Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 03.05. 2021.

      Dňa 30.04.2021 sú všetci žiaci odhlásení z obeda.

       

      Mgr. Janka Smatanová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Vážení rodičia, 

      aj v týždni od 12.4.2021 v škole naďalej prebieha riadne vyučovanie, žiaci všetkých ročníkov sa učia.

      Rodič musí prísť ráno s dieťaťom podpísať čestné prehlásenie a preukázať sa negatívnym testom.

      V prípade, že Vaše dieťa do školy nenastúpi, ste povinní  kontaktovať školu ohľadom vzdelávania Vášho dieťaťa.

      Ak tak neurobíte do 5 dní, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

      Je potrebné chodiť pre úlohy osobne.

                                                                                                                             Vedenie školy

     • OZNAM

     • Milí rodičia, 

      od 01.04.2021 do 06.04.2021 sú veľkonočné prázdniny. Nástup žiakov do školy po Veľkej noci je v stredu 07.04.2021

      Naďalej platia podmienky nástupu žiaka: Bez negatívneho testu zákonného zástupcu a podpísaného čestného vyhlásenia nebude dieťa prevzaté do školy.

       

      Do budovy školy nemôže vstúpiť osoba bez platného negatívneho testu.

      Protiepidemiologické opatrenia sa budú naďalej dodržiavať. 

                                  Mgr.Janka Smatanová

                                        riaditeľka školy

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje