• OZNAM

     • Oznam

      Od pondelka 1.3.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v našej škole.

      Zároveň budú zabezpečené obedy (kto bude mať zaplatené).

       

      Nástup žiaka do školy za týchto podmienok:

      1. Negatívny test jedného zákonného zástupcu/ potvrdenie o prekonaní COVID-19/    preukázanie sa o výnimke
      2. Vypísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,
      3. Úplne zdravé dieťa (bez príznakov nachladnutia, choroby, kašeľ, nádcha, teplota...)
      4. V karanténe nemôže byť dieťa, zákonný zástupca, ani nikto z rodiny

       

      !!! Bez negatívneho testu zákonného zástupcu a podpísaného čestného vyhlásenia nebude dieťa prevzaté do špeciálnej základnej školy!!!

       

      Do budovy školy nemôže vstúpiť osoba bez platného negatívneho testu.

      Protiepidemiologické opatrenia sa budú naďalej dodržiavať. Prosíme Vás, aby každé dieťa malo rúško.

       

     • OZNAM

     • Aktualizácia:

       

      V týždni od 22.2. (pondelok) do 26.2.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID. Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

     • OZNAM

     • Oznam k 8.2.2021

      Na základe záverov krízového štábu okresného úradu v Prievidzi a RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach vyučovací proces v školách mesta Partizánske nezačne, a preto aj naša škola ostáva naďalej zatvorená a žiaci od 8.2. pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Dištančné vzdelávanie je povinné.

      V týždni od 15.2. do 19.2 sú jarné prázdniny.

      O ďalšom vzdelávaní Vás budeme informovať v piatok 19.2.2021

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje