• OZNAM

     • Aktualizácia:

       

      V týždni od 1.2. (pondelok) do 5.2.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID.  Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

     • Oznam

     • Aktualizácia:

       

      V týždni od 25.1. (pondelok) do 29.1.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID.  Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

       

       

     • OZNAM

     • Aktualizácia:

      V týždni od 18.1. (pondelok) do 22.1.2021 (piatok) pokračujeme naďalej v dištančnom vzdelávaní žiakov z dôvodu pandémie COVID.  Dištančné vzdelávanie je povinné.

      Materiál si nájdu žiaci opäť v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. Prosíme sledovať našu web stránku školy, kde Vás budeme aktuálne informovať o zmene vzdelávania.

       

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

     •  

       

      Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu  Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušil školské vyučovanie vo všetkých školách a vzdelávanie žiakov bude prebiehať dištančnou formou. Materiál si nájdu žiaci v schránkach, alebo ich budú roznášať aktivisti. O obnovení prezenčného vyučovania a podmienkach nástupu žiakov do školy vás budeme priebežne informovať.

      Vedenie školy bude kontaktovať zákonných zástupcov a informovať ich o podmienkach dištančného vzdelávania. Žiaci sú povinní plniť úlohy vyplývajúce z dištančného vzdelávania.

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje