• VIANOČNÉ PRIANIE

     • Milí žiaci a rodičia

      Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečím špeciálnym. Želáme vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.

       

      Z celého srdca Vám to prajú

      zamestnanci ŠZŠ Partizánske

       

                                                       

     • OZNAM

     • Od 21.12.2020 (pondelok) do 8.1.2021 (piatok) budú vianočné prázdniny nariadené MŠ SR.

      Predpokladaný nástup žiakov do školy je 11.1.2021. Bližšie informácie o nástupe žiakov do školy budú zverejnené podľa vývoja epidemiologickej situácie a pokynov MŠ SR.

       

      Pred vstupom do školy bude potrebné opäť vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie na stiahnutie:

      Vyhlásenie_ZZ_o_bezinfekčnosti_od_16.11..pdf

      V prípade, že nemáte možnosť si dokument vytlačiť, bude pre Vás vytlačený a pripravený pred vstupom do školy, kde ho následne vyplní zákonný zástupca. Je nutné, aby zákonný zástupca prišiel spolu so žiakom do školy.

                                                                                                                        Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                               riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariaďuje tieto opatrenia:

      V termíne od 1.12.2020 do 10 12.2020 prerušuje výchovnovzdelávací proces detí v 5. a 9. ročníku A variant  a v termíne od 2.12.2020 do 11.12.2020 v triede autistov. 

      Karanténne povinnosti:

      • sledovať zdravotný stav detí a v prípade objavenia príznakov kontaktovať ošetrujúceho lekára
      • dezinfekcia priestorov školy vo zvýšenej frekvencii
      • prerušenie vzdelávacieho procesu v triedach 9. ročníka, 5. ročníka a autistov

      Všetkých rodičov, ktorých  detí sa to týka, sme telefonicky kontaktovali. Ostaní žiaci chodia do školy v pôvodnom režime.

                                                                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                            riaditeľka školy

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje