• OZNAM

     • Oznam

      Od utorka 10.11. 2020 začína riadne vyučovanie v škole pre žiakov od prípravného až 10. ročníka.

      Pred vstupom do školy je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vyhlásenie na stiahnutie tu:

      https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf 

       

      V prípade, že nemáte možnosť si dokument vytlačiť, bude pre Vás vytlačený a pripravený pred vstupom do školy, kde ho následne vyplní zákonný zástupca. Je nutné, aby zákonný zástupca prišiel spolu so žiakom do školy.

      Vážení  rodičia, milí žiaci! Snažme  sa správať a pristupovať k všetkým opatreniam zodpovedne, aby sme sa vyhli možným ohrozeniam.

      Každé dieťa bude naďalej denne prechádzať ranným filtrom – meria sa teplota, dezinfikujeme ruky a sledujú sa ďalšie príznaky ochorenie COVID 19. V prípade podozrenia sa postupuje podľa usmernenia, ktoré je k nahliadnutiu v závere tohto oznamu.

      Do školy prichádzajú žiaci v doprovode jedného zákonného zástupcu s rúškami.

      Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy a zostávajú vo vonkajších priestoroch školy.

      Žiaci si prinesú 1 náhradné rúško a papierové vreckovky.

      Usmernenia: 

      https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/

                                                                                                                    Mgr. Janka Smatanvá

                                                                                                                           riaditeľka školy

       

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe Rozhodnutia Číslo: 2020/18259:1-A1810 Vám oznamujeme, že od utorka 3.11. 2020 do štvrtka 5.11. 2020 sa z prevádzkových dôvodov žiaci v ročníkoch 5. až 10. naďalej učia dištančne z domu.

      Nakoľko sa informácie veľmi rýchlo menia, v pondelok 9.11. 2020 budeme všetkých rodičov kontaktovať telefonicky a po zistení aktuálneho stavu Vám ešte podáme presné informácie.

       

      Ak máte akýkoľvek problém s vyučovaním, alebo nejasnosti ohľadom dochádzky žiaka po celoplošnom testovaní, môžete nás požiadať o pomoc. V maximálnej miere Vám i našim žiakom  budeme nápomocní. 

       

      Mgr. Erika Calpašová – zástupkyňa riaditeľky – mobil: 0911 226 469

      Mgr. Janka Smatanová – riaditeľka školy – mobil: 0902 226 466

       

                                                                                                                                 Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                                         riaditeľka školy

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje