• OZNAM

     • Vážení  rodičia,

       

      vedenie školy  odporúča zúčastniť sa testovania všetkým našim žiakom od veku 10 rokov.

       

      • Ak sa žiak  testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodič, alebo členovia žijúci v spoločnej domácnosti sú negatívni – nastúpi v utorok 3.11. 2020 do školy. Žiak sa preukáže negatívnym testom a rodič príde podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

       

      • Ak sa žiak zúčastní testovania – je negatívny, ale rodič, alebo člen v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva 10 dní v karanténe. (Toto platí aj pre žiakov do 10 rokov.)

       

      • Ak sa žiak zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva 10 dní v karanténe.

       

      • Ak sa žiak nad 10 rokov testovania nezúčastní – ostáva 10 dní v karanténe.

       

      • Ak sa rodič, alebo člen žijúci v spoločnej domácnosti testovania nezúčastní, prosíme rodičov, aby si tiež dieťa nechali doma v 10 dňovej karanténe.

       

      V pondelok 2.11. 2020 budeme všetkých rodičov kontaktovať telefonicky a po zistení aktuálneho stavu Vám ešte podáme presné informácie.

       

      Ak máte akýkoľvek problém, nebojte sa požiadať o pomoc. V maximálnej miere Vám i našim žiakom  budeme nápomocní. 

       

      Mgr. Erika Calpašová – zástupkyňa riaditeľky – mobil: 0911 226 469

      Mgr. Janka Smatanová – riaditeľka školy – mobil: 0902 226 466

       

                                                                                                                                 Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                                         riaditeľka školy

       

       

       

     • OZNAM

     • Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, riaditeľka ŠZŠ Partizánske oznamuje, že:

       

      Od pondelka 26. októbra 2020 do odvolania, bude vzdelávanie žiakov 2. stupňa  (5.-10.roč.) prebiehať dištančnou formou. Triedni učitelia sa v priebehu týždňa spoja so všetkými žiakmi a dohodnú si postup a spôsob vzdelávania. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení sa forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

       

      Žiaci 1. stupňa (1.-4.roč.) chodia od pondelka 26.10.2020 naďalej do školy (do odvolania).

       

      Jesenné prázdniny budú v zmenenom termíne a to v dňoch 30.októbra a  - 2., 6., a 9. novembra 2020 

       

      Zároveň oznamujeme, že žiaci 2.stupňa sú automaticky odhlásení z obeda. 

      Ak máte akýkoľvek problém, nebojte sa požiadať o pomoc. V maximálnej miere Vám i Našim žiakom  budeme nápomocní. 

       

      Mgr. Erika Calpašová – zástupkyňa školy – mobil: 0911 226 469

      Mgr. Janka Smatanová – riaditeľka školy – mobil: 0902 226 466

       

                                                                                           Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                riaditeľka školy

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje