• OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

        určite už viete, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa pokračuje v prerušení vyučovania od 30.3. 2020 až do odvolania. Je to nová situácia pre nás všetkých, ale verím, že to spolu zvládneme.

        Vyučovanie v školách je síce prerušené, ale musela sa zmeniť jeho forma . Touto cestou ďakujem všetkým rodičom, ktorí pomáhajú svojim deťom prekonať toto náročné obdobie. So žiakmi ich vyučujúci komunikujú rôznymi formami, najčastejšie sa dozvedia potrebné informácie telefonicky.

       

        Momentálne sa Vám s pomocou Mestskej polície dostávajú do rúk materiály, s ktorými je potrebné pracovať so svojimi deťmi. Najmladším žiakom s tým, prosím, pomôžte, starší by to už mali zvládnuť samostatne. Prosím, nedávajte to deťom urobiť naraz. Rozdeľte im prácu na celé 2 týždne a vypracované papiere, alebo pracovné zošity, treba založiť dieťaťu do školskej tašky. Keď nastúpime do školy, pani učiteľky si všetko zozbierajú. Ďalšie materiály Vám budú doručované  každé 2 týždne mestskou políciou.

        Dúfame, že ste všetci zdraví, že sa snažíte dodržiavať všetky nariadenia – nosíte rúška a umývate si často ruky. Je to teraz veľmi dôležité, prosím, myslite na to.

      Držme si všetci  palce.

      Pozdravujú Vás Vaše pani učiteľky.

                                                                                                               

                                                                                                 Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                        riaditeľka školy

       

                                                                          

     • OZNAM

     •  

        Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      O ďalšom priebehu Vás budeme priebežne informovať.

       

                                                                    Mgr. Janka Smatanová

                                                                          riaditeľka školy

       

       

     • OZNAM

     •                                                                            

        Oznamujeme rodičom a žiakom, že s ohľadom na epidemiologickú situáciu a preventívne opatrenia proti koronavírusu COVID – 19,  som rozhodla podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obmedziť činnosť školy udelením riaditeľského voľna v dňoch od 11.3. 2020 do 13.3. 2020 ( 3 dni).

                                                                                                            Mgr. Janka Smatanová

                                                                                                                     riaditeľka školy


    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje