• Násobilková liga

     • Dňa 30. 1. 2020 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili násobilkovej ligy. Násobili a delili formou rozličných hier a súťaží, akými boli násobilkové bingo, domino a tiež človeče. Žiaci sa hrali hry v skupinách, aj jednotlivo. Odmenou pre všetkých boli sladkosti a radosť z výhry.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.