• Vianočná besiedka

     • V piatok 20. decembra 2019 sa žiaci, učitelia a prevádzkoví pracovníci školy stretli na každoročne sa opakujúcej akcii, Vianočnej besiedke. V telocvični, pri vianočnom stromčeku sa predstavili všetky triedy s vianočným programom, ktorý počas decembra nacvičovali. Zazneli známe vianočné vinše i vianočné koledy. Všetci sa výborne zabávali. Na záver popriala pani riaditeľka všetkým veselé vianoce a vyhodnotila súťaž o najkrajšie vyzdobené dvere. Vianočná besiedka bola krásnym zavŕšením kalendárneho roka 2019.  

     • Vystúpenie v Domove

     • Začiatkom decembra žiaci našej školy spríjemníli predvianočný čas seniorom z Domova v Partizánskom vianočným vystúpením. Zarecitovali známe vianočné vinše, zaspievali vianočné koledy a zahrali i krátke vianočné divadielko. Zároveň obdarili prítomných aj malými darčekmi. Vystúpenie bolo veľmi príjemným stretnutím dvoch generácií. 

     • Divadielko

     • V piatok 29. novembra 2019 zavítali do našej školy divadelníci z Prievidze s predstavením Farebná dúha. Zábavnou formou žiakov zoznámili so širokou škálou farieb, pričom hovorené slovo dopĺňali pesničkami. Žiaci i účinkujúci sa počas vystúpenia výborne zabavali a už teraz sa tešia na ďalšie vystúpenia. Divadielko bolo príjemným a zároveň poučným sprestrením vyučovacieho procesu. 

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje