• Návšteva mestskej polície

     • V novembri veľkí i malí žiaci našej školy absolvovali návštevu  mestskej polície. Stretli sa s príslušníkmi mestskej polície, ktorí im porozprávali o svojej práci, ukázali vybavenie policajných áut a odpovedali na všetky ich zvedavé  otázky.

     • Jesenné hry

     • Jednou z pravidelných akcií našej školy bývajú každoročne na jeseň jesenné hry v prírode. Vrámci nich si žiaci zopakovali nielen zásady poskytovania prvej pomoci, ale získali aj nové poznatky. Odmenou pre žiakov bola návšteva letiska, kde sa všetci do sýtosti vyšantili na preliezkách.

     • Tvorivé dielne

     • Začiatkom októbra sa žiaci 1.-4. ročníka A variantu a B variantu stretli na spoločnej akcii. Pod vedením pani vychovávateľky Pavlovičovej sa zúčastnili tvorivých dielní, na ktorých z prírodných materiálov vyrábali slniečka.

     • Deň otvorených dverí v OU v Bratislave

     • Dňa 22. októbra 2019 sa dvaja žiaci našej školy spolu s pani učiteľkou Ladvenicovou zúčastnili dňa otvorených dverí v OU na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Žiaci, ktorí majú vážny záujem o štúdium, získali množstvo nových poznatkov a odniesli si z hlavného mesta aj kopec zážitkov. 

     • Návšteva Vodného hradu v Šimonovanoch

     • Vodný hrad v Šimonovanoch navštívili dňa 4. 10. 2019 žiaci druhého stupňa. Boli si pozrieť výstavu filatelistiky, na ktorej mali možnosť vidieť zberateľské známky, listy, poštové poukážky. Pozreli si aj výstavu starých tehál rôznych výrobcov. Pani sprievodkyňa nám ukázala celý hrad, zaujímavé dobové fotografie a porozprávala nám o histórii tejto krásnej stavby, najstaršej na území mesta Partizánske. 

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje