• Fúriková opekačka
     • Fúriková opekačka

     •  Pred koncom školského roka pripravili učitelia pre žiakov opekačku trochu netradične, v obyčajnom fúriku. Všetko sa dialo v bezpečných podmienkach, za neustálej kontroly učiteľov. Deti si zahrali aj rôzne športové hry a zaspievali si za doprovodu harmoniky. Opäť to bolo  veselo strávené dopoludnie.  

    • Exkurzia do Vodného hradu v Šimonovanoch
     • Exkurzia do Vodného hradu v Šimonovanoch

     •   Žiaci 1.- 4.ročníka si urobili malý výlet do Šimonovian. Navštívili tu jednu z národných kultúrnych pamiatok Slovenska - Vodný hrad - goticko - renesančný kaštieľ. Jeho história siaha až do 12. storočia a pôvodne to bola obranná stavba, okolo ktorej obtekalo jedno rameno rieky Nitry. Vodným hradom všetkých previedla riaditeľka CVČ v Partizánskom Mgr.Silvia Schonová. Veľmi pútavo deťom porozprávala o histórii kaštieľa a pripravila pre ne aj zaujímavé hry. 

    • Koncoročný školský výlet
     • Koncoročný školský výlet

     •   Naše deti so svojimi vyučujúcimi navštívili národnú zoologickú záhradu Bojnice. Dozvedeli sa, že je to najstaršia a najnaštevovanejšia ZOO na Slovensku, ktorá dlhodobo spolupracuje na projektoch záchrany ohrozených živočíchov na Slovensku aj v zahraničí. Deti tu videli takmer všetky zvieratá o ktorých sa učili v škole. Najväčší zážitok mali v časti vivária, kde pozorovali rôzne hady, korytnačky a jaštery. Veľkým zážitkom bola aj exkurzia Bojnického zámku. Výlet sa všetkým deťom veľmi páčil a ešte dlho o ňom v škole rozprávali.

    • Cvičenie o poskytnutí 1.pomoci
     • Cvičenie o poskytnutí 1.pomoci

     •   Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď bude potrebné niekomu pomôcť. Je možné, že budeme musieť poskytnúť 1.pomoc. Tieto informácie si treba neustále opakovať. Naši žiaci z 5.-9.ročníka si prevereli svoje teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti. Preopakovali si, čo vedia o ľudskom tele a za pomoci pedagógov obväzovali rôzne časti tela, dávali figuríne umelé dýchanie, ale aj ukladali človeka do stabilizovanej polohy. Na záver si ukázali spôsoby prenosu raneného.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje