• Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     •  Do našej školy prišiel pán Budinský z Očovej. Doniesol si so sebou rôzne tradičné i menej tradičné hudobné nástroje a deň nám spríjemnil výchovným koncertom. Hral na fujare, dvojačke, flaute, rumunskom nástroji - panvovej flaute. Predstavil nám aj píšťalu z kosti, drumbľu, pastiersky roh, gajdy, ale aj pastiersky bič. Zaspieval si s nami, ale aj zavtipkoval . Hral dokonca aj na nadstavci z vysávača. Na záver si spomedzi žiakov a učiteľov vybral dvojice a pri jeho hre na akordeón si zatancovali. Výchovný koncert sa nám všetkým veľmi páčil.

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     •  

         O marci sa hovorí ako o Mesiaci knihy. Žiaci z 1.- 4.ročníka a tried TPŠ  navštívili  Mestskú knižnicu v Partizánskom. Konal sa tu „ Deň otvorených dverí “. Pracovníci knižnice mali pre deti  pripravený program. Najskôr sa zoznámili s tým, ako sa knihy požičiavajú, prečo ich treba šetriť a dávať na ne pozor. Neskôr  si deti vypočuli čítanie z rozprávkovej knihy a spoločne sa zahrali s knihou o farbičkách. Dopoludnie strávené v knižnici sa všetkým veľmi  páčilo.

    • Jarné tvorivé dielne
     • Jarné tvorivé dielne

     •  

        V prvý jarný deň mali naši mladší žiaci tvorivé dielne. Vyrábali pozdravy z papiera. Jeden bol pekný kvietkový a druhý s motýlikmi a lienkami. Deti usilovne narábali s nožnicami aj lepidlom. Všetky výrobky si vystavili v triedach. Nasledujúci deň si ich vzali domov, aby sa so svojou prácou pochválili rodičom.  

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje