• Návšteva Tríbečského múzea v Topoľčanoch
     • Návšteva Tríbečského múzea v Topoľčanoch

     •     Žiaci našej školy  navštívili Tríbečské múzeum v Topoľčanoch. Veľkí aj malí sa započúvali do rozprávania pracovníčky múzea o osobnosti slovenskej kultúry, Pavlovi  Dobšinskom. Tento významný spisovateľ sa výraznou mierou zaslúžil o šírenie slovenskej ľudovej slovesnosti. Naši žiaci zostali v rozprávkovom svete aj naďalej, pretože boli pre nich pripravené tvorivé dielne. Kreslili, maľovali, strihali aj modelovali rozprávkové masky a aj samotné rozprávkové bytosti. Na záver sa deti mohli obliecť do kostýmov rozprávkových bytostí a tak sa na chvíľu z nich stali vodníci, princezné, rytieri a zbojníci. 

    • Zdravotná prednáška
     • Zdravotná prednáška

     •      Na zdravotnej prednáške  sa naši žiaci dozvedeli  o tom, aký dôležitý je správny  výber potravín pre naše zdravie. Pani učiteľka Ladvenicová  žiakom porozprávala o potravinovej pyramíde, zdravých , menej zdravých a nevhodných potravinách. Deti  spoločne riešili rôzne úlohy, a preto  pracovali v skupinách. Získali informácie aj o poruchách príjmu potravín ako je bulímia, anorexia, či obezita.

       

    • Zacvičme si
     • Zacvičme si

     •      Žiaci  druhého stupňa súťažili v kondičných a silových cvičeniach. Ich fyzickú zdatnosť preverila výdrž na rebrinách, skákanie cez švihadlo, koordinácia na balančnej lopte bosa, či kotúľanie medicinbalu medzi kolky na čas. 

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Špeciálna základná škola Partizánske
    • szspart@gmail.com
    • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
    • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
    • 34058915
    • 2021467646
    • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje