• Krajská súťaž - VYROBÍM Z KRABICE 2017/2018
     • Krajská súťaž - VYROBÍM Z KRABICE 2017/2018

     •   Aj tomto školskom roku sa v našej škole konala krajská súťaž v pracovných zručnostiach žiakov. Bol to už  jej 13.ročník.  Dostala názov „Vyrobím z krabice“. Úlohou žiakov bolo vyrobiť akýkoľvek predmet, ale jeho základom musela byť papierová krabica. Do súťaže sa zapojilo 9 škôl so svojimi veľmi peknými výrobkami. A tak sme obdivovali rôzne zvieratká, autá, vlaky, nábytok, kávovar, robotov, hudobné nástroje, pomôcky do kuchyne, domčeky a množstvo iných, nápaditých výrobkov. Pri pohľade na ich kvalitu a rozmanitosť sme nevedeli vybrať víťazov. Rozhodli sme sa byť spravodliví a oceniť všetkých účastníkov súťaže rovnako, hodnotnými cenami. Na úvod vyhodnotenia pani riaditeľka Mgr. Helena Kubelová  privítala hosťa z OÚ Odboru školstva v Trenčíne Mgr. Tibora Bélika. Z MÚ Partizánske privítala pracovníčku OŠ pani Ivetu Škodovú,  riaditeľku CPPPaP v Partizánskom pani Mgr. Ivanu Kováčikovú  a aj ostatných prítomných. Pani riaditeľka vyjadrila pochvalu všetkým zúčastneným školám za šikovnosť a nápaditosť a odovzdala čestné uznania s vecnými cenami. Nasledoval pekný kultúrny program , ktorý pripravili pani učiteľky  Mgr. Martina Hvojníková a Mgr. Daria Letovancová.  Na záver pani riaditeľka všetkých prítomných  pozvala na občerstvenie. 

            Ďakujeme sponzorom z Partizánskeho,  ktorí prispeli k organizácii súťaže:

       

                                REŠTAURÁCIA  MAJÁK,  p. KAJAN          

                               CUKRÁREŇ  ISMET  

                               MASIARSTVO  LUHY,  p. ZACHAROVÁ 

        Našu súťaž si  počas výstavy od 23. apríla do 26. apríla prišli pozrieť deti z niekoľkých základných, aj  materských škôl. A neobišla nás ani verejnosť. Všetci mali možnosť vidieť a obdivovať kvalitnú a peknú prácu  žiakov špeciálnych základných škôl.

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.