• Súťaž v osemsmerovkách
     • Súťaž v osemsmerovkách

     •   Žiaci si opäť zasúťažili v rýchlosti hľadania slov. Pani učiteľky pre žiakov 5. – 9.ročníka pripravili osemsmerovky.  Majú ich veľmi radi, cibria si nimi pozornosť, ale aj rozširujú slovnú zásobu. Tajničkou boli slová LÁSKA, SRDCE a RADOSŤ. Leonardo Bihári   zo 7.ročníka poskladal tieto slová ako prvý a stal sa víťazom. Ostatní žiaci boli za svoju snahu a šikovnosť sladko odmenení.

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.