• Maľované čítanie
     • Maľované čítanie

     •    Aj čítanie môže byť zábavné a poučné.Uľahčuje začiatočné obdobie samostatného čítania a obohacuje slovnú zásobu. Presvedčili sa o tom žiaci 1.- 4.ročníka a tried TPŠ. Prváčikovia, keďže nepoznajú ešte všetky písmenká, priraďovali zvieratká do svojho ekosystému, spájali body a hľadali cestičky.Starší žiaci riešili zábavné úlohy a ukázali ako vedia pekne čítať. Na záver si  deti vymaľovali omaľovanku.

    • Tvorivé dielne- vianočné venčeky
     • Tvorivé dielne- vianočné venčeky

     •  

        Vianoce sa rýchlo blížia, a preto si  žiaci 5.-9.ročníka vyrobili na tvorivých dielňach pekné, vianočné venčeky. Žiaci ich vyrábali z toaletných roliek. Maľovali ich, strihali a nakoniec lepili do tvaru venca. Na záver si svoje venčeky ozdobili a  každá trieda si ich zavesila na dvere.

       

       

    • Stridžie dni
     • Stridžie dni

     •  

          Hornonitrianske múzeum v Prievidzi do svojej programovej ponuky opätovne zaradilo rovnomenné podujatie venované oboznamovaniu najmladšej generácie so zvyklosťami a pranostikami, ktoré v modernej spoločnosti prežívajú už len vďaka obrazom vidieckeho života. Starší žiaci z 5.- 9.ročníka so svojimi pani učiteľkami navštívili múzeum, aby si vypočuli zaujímavé rozprávanie o poverách a zvykoch v čase od Kataríny do Lucie. Zapájali sa aj do rôznych aktivít, ktoré súviseli s obdobím tajuplných obradov obdobia zimného slnovratu.

    • V Tríbečskom múzeu v Topľčanoch
     • V Tríbečskom múzeu v Topľčanoch

     •  

      „Od mešca k bankomatu“, tak sa volala výstava v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch. Pozrieť si ju boli naši mladší žiaci z 1.- 4.ročníka. Výstava deťom priblížila vznik a vývoj peňazí, ale aj finančného systému na území Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Potom sa deti presunuli na expozíciu zoologických preparátov. Predstavovala 140 druhov živočíchov, od veľkých šeliem ako sú medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, cez skupinu ohrozených dravých vtákov až po skupinu spevavcov. Na záver mali deti tvorivé dielne. Všetci kreslili obľúbené domáce zvieratko.   

    • Kvíz o slušnom správaní
     • Kvíz o slušnom správaní

     •  

        Žiaci 5.- 9.ročníka sa stretli na kvíze o slušnom správaní. Rozdelili sme ich do 3 skupín. Kapitán z každej skupiny mal v rukách kartičky s písmenami A,B,C. Pani učiteľka prečítala otázku a dala k nej 3 možnosti. Zdvihnutím kartičky žiaci označili správnu odpoveď. Po každej odpovedi nasledovalo jej vysvetlenie. Otázky sa týkali situácií z bežného života -  ako sa správať v kine, v meste, v autobusoch, ale aj v jedálni, či medzi spolužiakmi. Odpovede našich žiakov boli správne, preto zostáva našim želaním, aby sa slušné správanie prenieslo aj do ich každodenného života.

    • Prednáška- zdravé stravovanie
     • Prednáška- zdravé stravovanie

     •    Žiaci 5.- 9. ročníka sa s pani učiteľkou Ladvenicovou rozprávali o tom, čo radi a ako často jedia. Podľa pyramídy jedla si vysvetlili aké je zdravé a menej zdravé jedlo. Porozprávali si o polotovaroch a varených jedlách. Na veľkom baliacom papieri mali nakreslený zdravý tanier. Poukladali doň obrázky potravín. Rozdeľovali ich podľa druhu , či je to ovocie, zelenina, bielkoviny, sacharidy.... Na záver si žiaci zasúťažili. Ich úlohou bolo napísať čo najviac druhov ovocia, zeleniny, zdravých nápojov a  mliečnych výrobkov

    • Jesenné tvorivé dielne
     • Jesenné tvorivé dielne

     •   Mladší žiaci mali tvorivé dielne. Najskôr im pani učiteľka porozprávala o plodoch jesene a neskôr spoločne spoznávali a pomenovávali semienka slnečnice, tekvice, fazule, hrachu, ale aj šošovice a kukurice. Zo semienkového materiálu potom tvorili krásne kvietky a aj rybičky.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.