• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariaďuje tieto opatrenia:

    V termíne od 1.12.2020 do 10 12.2020 prerušuje výchovnovzdelávací proces detí v 5. a 9. ročníku A variant a v termíne od 2.12.2020 do 11.12.2020 v triede autistov.
   • Oznam

    Od utorka 10.11. 2020 začína riadne vyučovanie v škole pre žiakov od prípravného až 10. ročníka.

    Pred vstupom do školy je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.
   • Vážení rodičia,

    na základe Rozhodnutia Číslo: 2020/18259:1-A1810 Vám oznamujeme, že od utorka 3.11. 2020 do štvrtka 5.11. 2020 sa z prevádzkových dôvodov žiaci v ročníkoch 5. až 10. naďalej učia dištančne z domu.
   • Vážení rodičia,    vedenie školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým našim žiakom od veku 10 rokov.
    Ak sa žiak testovania zúčastní – je
   • Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, riaditeľka ŠZŠ Partizánske oznamuje, že:
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Priateľský
   • Skúsený
   • Online služby
 • Najnovšie

  Novinky

    • OZNAM

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariaďuje tieto opatrenia:

     V termíne od 1.12.2020 do 10 12.2020 prerušuje výchovnovzdelávací proces detí v 5. a 9. ročníku A variant a v termíne od 2.12.2020 do 11.12.2020 v triede autistov.

     Karanténne povinnosti:

     • sledov
    • OZNAM

     Oznam

     Od utorka 10.11. 2020 začína riadne vyučovanie v škole pre žiakov od prípravného až 10. ročníka.

     Pred vstupom do školy je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     Vyhlásenie na stiahnutie tu:

     https://www.minedu.sk/data/att/17858.pdf

     V prípade, že nemáte možnosť si dokument vytlačiť, bude pre Vás vytlačený a pripravený pred vstupom do školy, kde ho následne vyplní zákonný zástupca. Je nutné, aby zákonný zástupca prišiel spolu so žiakom do školy.

    • OZNAM

     Vážení rodičia,

     na základe Rozhodnutia Číslo: 2020/18259:1-A1810 Vám oznamujeme, že od utorka 3.11. 2020 do štvrtka 5.11. 2020 sa z prevádzkových dôvodov žiaci v ročníkoch 5. až 10. naďalej učia dištančne z domu.

     Nakoľko sa informácie veľmi rýchlo menia, v pondelok 9.11. 2020 budeme všetkých rodičov kontaktovať telefonicky a po zistení aktuálneho stavu Vám ešte podáme presné informácie.

    • OZNAM

     Vážení rodičia,

     vedenie školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým našim žiakom od veku 10 rokov.

     • Ak sa žiak testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodič, alebo členovia žijúci v spoločnej domácnosti sú negatívni – nastúpi v utorok 3.11. 2020 do školy. Žiak sa preukáže negatív
    • OZNAM

     Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, riaditeľka ŠZŠ Partizánske oznamuje, že:

     Od pondelka 26. októbra 2020 do odvolania, bude vzdelávanie žiakov 2. stupňa (5.-10.roč.) prebiehať dištančnou formou. Triedni učitelia sa v priebehu týždňa spoja so všetkými žiakmi a dohodnú si postup a spôsob vzdelávania. Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení sa forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4