• Násobilková liga

      Dňa 30. 1. 2020 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili násobilkovej ligy. Násobili a delili formou rozličných hier a súťaží, akými boli násobilkové bingo, domino a tiež človeče. Žiaci sa hrali hry v skupinách, aj jednotlivo. Odmenou pre všetkých boli sladkosti a radosť z výhry.

     • Vianočná besiedka

      V piatok 20. decembra 2019 sa žiaci, učitelia a prevádzkoví pracovníci školy stretli na každoročne sa opakujúcej akcii, Vianočnej besiedke. V telocvični, pri vianočnom stromčeku sa predstavili všetky triedy s vianočným programom, ktorý počas decembra nacvičovali. Zazneli známe vianočné vinše i vianočné koledy. Všetci sa výborne zabávali. Na záver popriala pani riaditeľka všetkým veselé vianoce a vyhodnotila súťaž o najkrajšie vyzdobené dvere. Vianočná besiedka bola krásnym zavŕšením kalendárneho roka 2019.

     • Vystúpenie v Domove

      Začiatkom decembra žiaci našej školy spríjemníli predvianočný čas seniorom z Domova v Partizánskom vianočným vystúpením. Zarecitovali známe vianočné vinše, zaspievali vianočné koledy a zahrali i krátke vianočné divadielko. Zároveň obdarili prítomných aj malými darčekmi. Vystúpenie bolo veľmi príjemným stretnutím dvoch generácií.

     • Divadielko

      V piatok 29. novembra 2019 zavítali do našej školy divadelníci z Prievidze s predstavením Farebná dúha. Zábavnou formou žiakov zoznámili so širokou škálou farieb, pričom hovorené slovo dopĺňali pesničkami. Žiaci i účinkujúci sa počas vystúpenia výborne zabavali a už teraz sa tešia na ďalšie vystúpenia. Divadielko bolo príjemným a zároveň poučným sprestrením vyučovacieho procesu.

     • Návšteva mestskej polície

      V novembri veľkí i malí žiaci našej školy absolvovali návštevu mestskej polície. Stretli sa s príslušníkmi mestskej polície, ktorí im porozprávali o svojej práci, ukázali vybavenie policajných áut a odpovedali na všetky ich zvedavé otázky.

     • Jesenné hry

      Jednou z pravidelných akcií našej školy bývajú každoročne na jeseň jesenné hry v prírode. Vrámci nich si žiaci zopakovali nielen zásady poskytovania prvej pomoci, ale získali aj nové poznatky. Odmenou pre žiakov bola návšteva letiska, kde sa všetci do sýtosti vyšantili na preliezkách.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 17. 2. 2020
  • Fotogaléria

   • Projekt: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- ŠZŠ Partizánske
   • školský rok 2018/2019
   • Krajská súťaž - VYROBÍM Z KRABICE 2017/2018
   • školský rok 2017/2018
   • Krajská súťaž ZVIERATKO Z HLINY 2016/2017
   • Fotoalbum školy školské roky 2007- 2011
   • Školský rok 2016/2017
   • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Vyrobím si z papiera 2015 / 2016
   • školský rok 2015/2016
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1096184