• Návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
     • Návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

     •  

           Tradične máva Hornonitrianske múzeum v Prievidzi  pripravený výborný program podujatí počas celého školského roka. Tento mesiac nás zaujal názov „ Jesenné variácie - rozmanitosť jesennej prírody v interaktívnej prezentácii a tvorivej dielni“.  Žiaci 5.- 9.ročníka sa dozvedeli o jesenných prácach na poli aj na paši, aké tradičné nástroje sa pri nich používali a spoznávali rozdiely medzi hlavnými druhmi obilia. Ku koncu si žiaci zasúťažili a obliekli strašiaka . Podujatie bolo zaujímavé  a veľmi dobre pripravené.

    • Jesenné účelové cvičenie v teréne
     • Jesenné účelové cvičenie v teréne

     •  

        Už takmer mesiac  vládne na tróne pani Jeseň, a preto  sa naši žiaci so svojimi vyučujúcimi vybrali na jesenné účelové cvičenie v teréne. Počas cesty si všímali krásnu a  pestrofarebnú prírodu. Rozprávali sa o zvieratách, chystajúce si zásoby na zimu a tie, čo sa pripravujú aj sa na zimný spánok . Určovali druhy stromov , kríkov a zároveň  zbierali plody  a ostatné prírodniny do školy na budúce tvorivé dielne. Žiaci si zopakovali aj základy poskytovania 1.pomoci.

    • Kvíz o finančnej gramotnosti
     • Kvíz o finančnej gramotnosti

     •  

          Žiaci 5.- 9.ročníka si preverovali svoje vedomosti v kvíze o finančnej gramotnosti. Najskôr sa s pani učiteľkami rozprávali o peniazoch , ako a kde ich treba  zarobiť, a potom ich môžeme použiť na platenie za tovar a služby. Deti dostali papiere s obrázkami základných potravín, oblečenia, obuvi a služieb. Ich úlohou bolo napísať približnú hodnotu vecí na obrázkoch. Zistili sme, že väčšina detí sa aktívne zapája do rodinných  nákupov a vo väčšine prípadov mali reálnu predstavu o cene potravín, oblečenia, aj služieb. Na nasledujúcich hodinách, kde bolo možno použiť tému finančnej gramotnosti, učitelia s deťmi pokračovali v rozhovoroch .

    • Výstava ovocia a zeleniny
     • Výstava ovocia a zeleniny

     •  

         JESEŃ PANI BOHATÁ... tak sa volala výstava ovocia a zeleniny na chodbe školy. Pripravili ju naši učitelia pre svojich žiakov ako názornú ukážku jesenných plodín. Žiaci nižších ročníkov sa učili pomenovávať  druhy ovocia a zeleniny .Starší si zopakovali, ako sa jednotlivé druhy volajú, kde rastú a načo sa môžu spotrebovať.

       

         

    • 2.svetová vojna ( beseda a film s touto tematikou)
     • 2.svetová vojna ( beseda a film s touto tematikou)

     •  

      Už tradične začíname školský rok  spomienkou na druhú svetovú vojnu, na najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Žiaci si pozreli film „ Nedokončená pieseň“ . Po jeho  skončení spolu s pani učiteľkami besedovali o pocitoch, ktoré v nich film vyvolal. Pedagógom kládli neveriace a prekvapené otázky. Všetci sa zhodli, že násilie, utrpenie , ozbrojené konflikty a  rasovú nadradenosť zanecháme v dejinách ľudstva, ale nesmieme na to zabúdať. Naďalej si tieto historické fakty musíme pripomínať ako memento hrôzy a nešťastia ktoré sa skutočne stali.

       Všetci chceme žiť v MIERI a LÁSKE .

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.