Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠ Partizánske

     • Sídlo:                                                       

      CŠPP                                                                                           

      Veľká okružná 1107/ 15

      958 01 Partizánske (pri kaviarni Ulita na sídl. Luhy)                              

       

      Kontakt:                                                                                               

      Tel. číslo na objednanie špeciálnoped. vyšetrení:       0911 954 391

      Tel. číslo na objednanie psychologických vyšetrení:   0910 226 467

       

      e-mail:         centrumSPP@centrum.sk

       

                                                                                                                                                                                  Personálne zabezpečenie:

       

      Mgr. Petra Dolníková               psychologička

      Mgr. Janka Kajanová               špeciálna pedagogička         

      Mgr. Erika Calpašová               špeciálna pedagogička

      Mgr. Veronika Bruchatá           špeciálna pedagogička so zameraním na poruchy autistického spektra

      Mgr. Viera Žáková                    špeciálna pedagogička   

      Mgr. Helena Kubelová              logopédička, špeciálna pedagogička

      Ľubica Kopálová                      administ.- sociálna pracovníčka                 

       

      Cieľová skupina klientov:

            ·         ​mentálne postihnutie

            ·         sluchové a zrakové postihnutie

            ·         narušená komunikačná schopnosť

            ·         pervazívne vývinové poruchy (autizmus)

            ·         telesné postihnutie

            ·         viacnásobné postihnutie

       

      Ponúkané služby a intervencia:

             ·         depistáž (vyhľadávanie a zaznamenávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením)

             ·         Komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika

             ·         poradenstvo pedagogickým zamestnancom

             ·         posudzovanie školskej zrelosti detí so zdravotným znevýhodnením

             ·         predškolská príprava pre zdravotne znevýhodnené deti s odloženou školskou dochádzkou

             ·         špeciálnopedagogická terapia                                                                     

                   - terapia s využívaním princípov Aplikovanej behaviorálnej analýzy                                                               -  terapia s využívaním štrukturalizácie a vizualizácie pre deti a žiakov s detským autizmom                     -  terapia hrou                                                                                                                                                           -  stimulácia vývinu pre deti od 2- 7 rokov.

             ·         integrácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do MŠ, ZŠ, SŠ

             ·         špeciálnopedagogická starostlivosť o integrované deti v MŠ a žiakov v ZŠ, SŠ

             ·         korekcia a reedukácia integrovaných žiakov so slabším prospechom v ZŠ

       

       Konzultačné hodiny:

       Mgr. Janka Kajanová- špeciálna pedagogička    

       Po:   8.00 - 16.00

       Ut:    8.00 - 16.00

       Št:    8.00 - 16.00

       Pi:    8.00 - 16.00

       

      Mgr. Petra Dolníková- psychologička

       

       Po:   7.00 - 15.00

       Ut:    7.00 - 15.00

       St:    7.00 - 15.00 

       Št:    7.00 - 15.00 

       Pi:    7.00 - 15.00

       

      Mgr. Erika Calpašová- špeciálna pedagogička    

      Ut:  12.00 - 17.00

      St:  12.00 - 17.00

       

      Mgr. Viera Žáková- špeciálna pedagogička    

      St:  12.30 - 16.30

       

      Mgr. Veronika Bruchatá- špeciálna pedagogička    

      Ut:  12.30 - 17.30

      St:  12.30 - 17.30

      Št:  13.00 - 17.00

       

      Ľubica Kopálová- sociálna pracovníčka

      Ut:  13.00 - 15.00   

      St:  13.00 - 15.00