• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    Čítať viac
   • Vážení rodičia, aj v týždni od 12.4.2021 v škole naďalej prebieha riadne vyučovanie, žiaci všetkých ročníkov sa učia. Rodič musí prísť ráno s dieťaťom podpísať čestné prehlásenie a preukázať sa negatívnym testom.
    Čítať viac
  • Novinky

     • Ďaľší úspešný projekt, do ktorého sme sa zapojili!

      Rozvojový projekt ,,Spolu múdrejší“

      Cieľom výzvy bolo podporiť školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

     • Dôležitý oznam

      Riaditeľka Špeciálnej základnej školy Partizánske,

      v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje žiakom

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      aj v týždni od 12.4.2021 v škole naďalej prebieha riadne vyučovanie, žiaci všetkých ročníkov sa učia.

      Rodič musí prísť ráno s dieťaťom podpísať čestné prehlásenie a preukázať sa negatívnym testom.

      V prípade, že Vaše dieťa do školy nenastúpi, ste povinní kontaktovať školu ohľadom vzdelávania Vášho dieťaťa.

     • OZNAM

      Milí rodičia,

      od 01.04.2021 do 06.04.2021 sú veľkonočné prázdniny. Nástup žiakov do školy po Veľkej noci je v stredu 07.04.2021.

      Naďalej platia podmienky nástupu žiaka: Bez negatívneho testu zákonného zástupcu a podpísaného čestného vyhlásenia nebude dieťa prevzaté do školy.

      Do budovy školy nemôže vstúpiť osoba bez platného negatívneho testu.

     • OZNAM

      Milí rodičia,

      škola je od 01.03.2021 naďalej otvorená a žiaci sa môžu zúčastňovať vyučovania.

      Pokiaľ sa rodič nedá otestovať, dieťa ostáva doma na dištančnom vzdelávaní a riadime sa usmernením MŠ Návrat do škôl z 08.03.2021 a to nasledovne:

      Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa, alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

     • OZNAM

      OZNAM

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach nariaďuje tieto opatrenia: V termíne od 02.03.2021 do 15 03.2021 vrátane, prerušuje výchovnovzdelávací proces detí v 5. ročníku A variant, z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

      Karanténne povinnosti:

      • sledovať
     • OZNAM

      Oznam

      Od pondelka 1.3.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v našej škole.

      Zároveň budú zabezpečené obedy (kto bude mať zaplatené).

      Nástup žiaka do školy za týchto podmienok:

      1. Negatívny test jedného zákonného zástupcu/ potvrdenie o prekonaní COVID-19/ preukázanie sa o výnimke
      2. Vypísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,
      3. Úplne zdravé dieťa (bez príznakov nachladnutia, choroby, kašeľ, nádcha, teplota...)
      4. V karanténe nemôže byť dieťa, zákonný zástupca, ani nikto z rodiny

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • SME AJ NA FACEBOOKU

   • - kliknutím na logo Facebooku budete presmerovaní na náš Facebook -  


  • PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA

  • ZVONENIE

   Štvrtok 6. 5. 2021
   • ČASOVÝ ROZPIS HODÍN

   •                               1. hodina - 8:00-8:45
                                  2. hodina - 8:50-9:35
                                  3. hodina - 9:50-10:35
                                  4. hodina - 10:40-11:25
                                  5. hodina - 11:30-12:15
                                  6. hodina - 12:30-13:15

   • DARUJTE 2% Z DANÍ

   • Tlačivo na stiahnutie tu: 

    dvepercenta.pdf

  • VÝCHOVY 

  • Kontakty

   • Špeciálna základná škola Partizánske
   • szspart@gmail.com
   • Riaditeľka školy Mgr. Janka Smatanová: +421 902 226 466 Zástupkyňa Mgr. Erika Calpašová: +421 911 226 469 Ekonomický úsek Ing. Eva Šílová: 038/7492867
   • Generála Svobodu 1273/73, 95801 Partizánske
   • 34058915
   • 2021467646
   • Okresný úrad odbor školstva Hviezdoslavova 3 Trenčín
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje